Aké sú ekonomické a legislatívne riešenia pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou?

26.10.2020 (Webnoviny.sk) – Slovenská komora stavebných inžinierov pozvala do online prostredia odborníkov, ktorí sa tejto téme venovali 20. októbra 2020 počas druhého ročníka konferencie EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU.

Predseda SKSI, Vladimír Benko, vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol dôležitosť tejto témy pre širokú odbornú verejnosť. “Od roku 2021 budú platné ešte prísnejšie pravidlá pre energetickú hospodárnosť budov. Verím, že si z tejto konferencie odnesieme všetci dôležité poznatky, ktoré sú pre našu prácu prínosné“, zdôraznil Vladimír Benko.

Prvá časť konferencie sa venovala inovatívnym technológiám, efektívnosti a trendom z oblasti energetiky a hospodárnosti budov. Legislatívnemu prostrediu sa vo svojej prednáške venovala Alena Ohradzanská z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na jej prednášku nadviazala Zuzana Sternová z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., ktorá vysvetlila vplyv parametrov súčiniteľov a faktorov na energetickú hospodárnosť budov. Pani Sternová zdôraznila, že je dôležité, aby sa dodržiavali všetky vstupy. “Je fakt, že je mnoho možností pri návrhoch, ktoré môžeme brať do úvahy, ale nie všetky parametre a faktory sú správne počas výpočtu, lebo výsledky sú diametrálne rozdielne, keď použijeme správne vstupy“, vysvetlila pani profesorka.

Jana Bendžalová z ENBEE, s.r.o. sa venovala projektu ALDREN (ALliance for Deep RENovation in Buildings), ktorý sa venuje globálnemu hodnoteniu riešení pre hĺbkovú obnovu budov. ALDREN vypracoval “spoločný jazyk” a metodiku pre globálne hodnotenie energeticky efektívnych riešení obnovy s hodnotením všetkých prínosov z energetickej obnovy. Pani Bendžalová predstavila účastníkom aj pilotné budovy projektu ALDREN a ako uviedla: “Budovy musia v realite dosiahnuť očakávané a sľubované výsledky. Budovy by sa mali navrhnúť tak, aby vyhovovali nielen oficiálnym požiadavkám, ale aj skutočnému požadovanému správaniu.

O ekologickej inteligencii, ako súčasti životného štýlu, hovoril Roman Rajninec z SPP, a.s. Na Slovensku sa ročne vyrúbe približne 9 miliónov stromov. Jeden dospelý strom absorbuje približne pol tony emisií CO2:  “Výsadbou stromov dokážeme spoločne s našimi zákazníkmi dlhodobo eliminovať približne 7,6-tisíc ton emisií CO2. Pomáhame tak anulovať uhlíkovú stopu viac ako 18 000 odberateľom elektriny.” zdôraznil Rajninec v závere svojej prednášky.

Je lepší bungalov alebo dvojpodlažný rodinný dom? Na túto otázku odpovedal praktickými porovnaniami Radovan Illith z SPP-distribúcia, a.s. v prednáške na tému Bungalov a zdroje tepla pre energetickú triedu A1 (A0). Vysvetlil, že “faktor tvaru budovy je pomer vonkajšej plochy rodinného domu, čiže tá plocha, ktorá je ochladzovaná, cez ktorú uniká teplo do okolia k vnútornému objemu budovy. Čím je vonkajšia ochladzovaná plocha domu menšia, tým má budova nižšie tepelné straty, pri tom istom vnútornom objeme“, vysvetlil Radovan Illith.

Druhá časť konferencie bola venovaná panelovej diskusii a nosnej téme – “Aká je reálna budúcnosť prípravy tepla pre budovy v A0?” K prednášajúcim sa pripojili aj ďalší odborníci – Kvetoslava Šoltésová zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), Michal Lešinský z PIO Keramoprojekt, a.s., Milan Orlovský zo spoločnosti KOOR, s.r.o. a Vladimír Vránsky, člen Predstavenstva SKSI a zároveň prezident Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska. Účastníci diskutovali s odborníkmi  prostredníctvom aplikácie SLIDO.

V závere konferencie predseda SKSI, Vladimír Benko, zdôraznil, že “online priestor je nový spôsob komunikácie nášho života a pre komoru je to revolučná zmena, vďaka ktorej môžeme našim členom prinášať rôzne formy vzdelávania“.

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1000 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

Informačný servis

Viac k témam: konferencia, PR, SKSI, Slovenská komora stavebných inžinierov
Zdroj: Webnoviny.sk – Aké sú ekonomické a legislatívne riešenia pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou? © SITA Všetky práva vyhradené.