Od augusta začína fungovať Úrad pre správu zaisteného majetku. Aké sú jeho právomoci?

Share

31.7.2021 (Webnoviny.sk) – Od 1. augusta začína oficiálne fungovať nový Úrad pre správu zaisteného majetku. Ako informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla, úrad je rozpočtovou organizáciou rezortu a jeho úlohou je sfunkčnenie a zefektívnenie zaisťovania majetku, ktorý pochádza napríklad z trestnej činnosti alebo je určený na jej páchanie. Správu takéhoto majetku doteraz vykonávali orgány činné v trestnom konaní.

Úrad môže spravovať autá aj cennosti

Pri špecifickom type majetku, ako napríklad zbrane, strelivo, rádioaktívne materiály alebo drogy budú podľa ministerstva správu tohto majetku vykonávať osobitné orgány ako polícia alebo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť. Ak možnosti novozriadeného úradu nebudú na správu majetku postačovať, bude môcť poveriť správou aj iné subjekty.

„Rozsah majetku, ktorý môže úrad spravovať, je veľmi široký. Môžeme spravovať hnuteľné veci, nehnuteľné veci, môžeme spravovať majetkové práva, môžeme spravovať iné majetkové hodnoty,” povedal riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku Ján Kmeť.

Napríklad v oblasti hnuteľných vecí môže úrad podľa neho spravovať majetok ako osobné či nákladné autá, cennosti, zbierky, elektroniku alebo počítače.

Zaistený majetok môže úrad aj predať

V prípade, že zaistený majetok bude pozostávať z vecí podliehajúcich rýchlej skaze, rýchlo strácajúcich na hodnote alebo vecí, so správou ktorých sú spojené neprimerané náklady, bude kompetenciou úradu predať ich aj bez súhlasu vlastníka. Podľa rezortu spravodlivosti sa to týka napríklad automobilov zabavených v rámci odhaľovania trestnej činnosti.

„Hovoríme o dražbe. Predaj musí byť transparentný a musí byť z neho maximálny výťažok. Právomoci a hlavne zodpovednosť úradu pre správu zaisteného majetku sú dané tým, že sa musí starať o majetok tak, aby nestrácal na hodnote a pokiaľ je to možné, aby naopak na hodnote narástol,” povedal Kmeť. V prípade, že sú so zaisteným majetkom spojené prípadné výnosy, úrad to podľa neho musí zohľadniť a zabezpečiť.

Kmeť dodal, že úrad v súčasnosti pokračuje v nábore zamestnancov, obstaráva tovary a služby potrebné pre jeho fungovanie a vyberá externých správcov majetku, ktorí budú jeho činnosti napomáhať.

Viac k témam: trestná činnosť, Zaisťovanie majetku
Zdroj: Webnoviny.sk – Od augusta začína fungovať Úrad pre správu zaisteného majetku. Aké sú jeho právomoci? © SITA Všetky práva vyhradené.