Sviatok Troch kráľov sa spája aj s hudbou a koledami, aké sú najstaršie pamiatky z územia Slovenska?

Share

Najstaršie hudobné pamiatky k sviatku Troch kráľov z územia Slovenska pochádzajú zo záveru 12. storočia.

Poukázala na to v tlačovej správe riaditeľka Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV) Hana Urbancová s tým, že prvý historický doklad o trojkráľovom koledovaní je z konca 16. storočia a vzťahuje sa na región Gemera.

Odborníci spojili svoje sily

Urbancová spolu s kolegami vyhodnocovala známe aj novoobjavené hudobné pramene z obdobia od stredoveku po 20. storočie.

Hovorkyňa SAV Katarína Gáliková doplnila, že vo výskume sa spojili odborníci na hudobnú historiografiu a etnomuzikológiu a svoje výsledky prezentovali v novej dvojjazyčnej slovensko-anglickej publikácii Hudba k sviatku Troch kráľov na Slovensku: od stredoveku po 20. storočie.

Sviatok Zjavenia Pána (Epifánia, Traja králi) pripadá na 6. januára a uzatvára v západnej kresťanskej tradícii dvojtýždňové obdobie Vianoc.

So sviatkom sa spájajú liturgické obrady viazané na cirkevné prostredie kláštorov a chrámov, ale aj tradičné obchôdzky a koledovanie.

pixabay.com

Väčšina kolied sa tradovala ústne

Gáliková uviedla, že obyčaj trojkráľových obchôdzok so spevom špecifických piesní v tradičnom prostredí bola ojedinele zaznamenaná v 19. storočí, a to prevažne ako súčasť divadelných foriem a paradivadelných výstupov.

Väčšinu trojkráľových kolied zdokumentovali v priebehu 20. storočia z ústnej tradície, s presahmi aj do novšieho obdobia.

Gáliková vysvetlila, že stručná epická forma kánonického textu Evanjelia podľa Matúša o troch mudrcoch z Východu umožňovala príbeh konkretizovať prípadne rozširovať alebo redukovať podľa predstáv a potrieb konkrétneho prostredia a spoločenstva.

Takto upravený príbeh sa interpretoval nielen počas slávenia liturgie v chrámoch, ale cez koledovanie s prvkami divadla, hudby a slovesného umenia spojeného so symbolikou imaginárneho obradového priestoru.

Nový pohľad na trojkráľovú hudbu

Odborníci vo svojej publikácií prinášajú nový pohľad na trojkráľovú hudbu a odhaľujú, ako sa hudba a spev spojené s týmto sviatkom štýlovo a žánrovo menili od konca 12. storočia až po začiatok 21. storočia.

Zároveň zohľadnili chronologickú postupnosť historických prameňov a štyri ťažiskové druhy trojkráľovej hudby: gregoriánsky chorál, kancionálové duchovné piesne, pastorely a koledy.

Koledová pieseň bola po prvý raz publikovaná v polovici 17. storočia ako súčasť kancionálového repertoáru. Duchovné piesne k sviatku Troch kráľov z tlačených kancionálov dopĺňa repertoár z rukopisných prameňov, ktorý nám dotvára predstavy o speve v chráme, ale aj mimo neho,“ podotkla Urbancová.

Zdroj: Webnoviny.sk – Sviatok Troch kráľov sa spája aj s hudbou a koledami, najstaršie pamiatky z územia Slovenska pochádzajú z 12. storočia © SITA Všetky práva vyhradené.