Banky medziročne zarobili na poplatkoch viac, ich čistý zisk presiahol 94 miliónov eur

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) – Bankový sektor dosiahol v prvých dvoch mesiacoch tohto roka čistý zisk 94,09 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to pokles o 19 %.

Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť výnosov bankového sektora, sa nepatrne zvýšili o 0,09 % na 286,5 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 5,4 % na 94,1 mil. eur. Výraznejšie stúpla čistá tvorba rezerv a opravných položiek, a to z úrovne 9,14 mil. eur na 20,58 mil. eur.

Rast ostatných úrokových výnosov

V minulom roku bankový sektor dosiahol podľa predbežných údajov centrálnej banky čistý zisk 640,3 mil. eur. Takto vykázaný zisk predstavuje podľa vyjadrení Národnej banky Slovenska tretiu najvyššiu hodnotu pre vykázaný zisk od začiatku pozorovania v roku 2009. Zisk za rok 2018 vrástol o 4,7 %.

Z hľadiska dopadu štruktúry výnosov a nákladov na rast bilancie počas roka 2018 NBS prvýkrát od marca 2015 odpozorovala pozitívny vplyv čistého úrokového výnosu na rast čistého zisku.

Pod rast čistého úrokového výnosu sa podpísal predovšetkým rast ostatných úrokových výnosov, ako aj pokles nákladov na úroky z cenných papierov. Od marca 2018 centrálna banka pozorovala rast nákladov na ostatné úroky.

Prevádzková strata

Čisté neúrokové výnosy klesli, keď sa v decembri 2018 medziročne znížili o takmer 30 %. Pozitívne na rast čistého neúrokového výnosu vplývali podľa národnej banky výnosy z poplatkov a provízií a prijaté dividendy.

Hlavným zdrojom poklesu čistého neúrokového výnosu bola ostatná prevádzková strata, ktorá plynula hlavne z osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a príspevkov do rezolučného fondu.

V roku 2017 dosiahol bankový sektor zisk 611,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní to bolo zníženie o 17,5 %. Odhliadnuc od viacerých pozitívnych mimoriadnych vplyvov na ziskovosť, najmä v roku 2016, vzrástol čistý zisk roka 2017 medziročne o 8 %.

Viac k témam: banky, Národná banka Slovenska (NBS), úroková sadzba, zisk
Zdroj: Webnoviny.sk – Banky medziročne zarobili na poplatkoch viac, ich čistý zisk presiahol 94 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.