Začnite písať ak chcete vyhľadať článok

Psychologická starostlivosť poskytovaná vysídleným ľuďom zo strany Lekárov bez hraníc spočíva napríklad v konverzačných krúžkoch. ©Amanda Bergman_Lékaři bez hranic 
X