Chorvátsky Grob narazil na limity. Starostka vyzýva na zmenu postoja za všetkých obyvateľov obce a apeluje v otvorenom liste na poslancov Bratislavy

10.9.2020 (Webnoviny.sk) – Starostka V. Vydrová žiada o pomoc hlavného akcionára Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej len “BVS”). Vychádza z korektných obchodných vzťahov a legitímnych očakávaní a pripomína, že v obci žije 6000 obyvateľom s trvalým pobytom v Bratislave, teda potenciálnych voličov poslancov Bratislavy. Starostka hovorí, že situácia je neúnosná, bezvýchodisková a občanom môžu pomôcť práve poslanci.

Chorvátsky Grob je v bezvýchodiskovej situácii. Starostka sa preto obracia práve na majoritného akcionára v mene obyvateľov, práve potenciálnych voličov, ktorí majú trvalý pobyt v Bratislave a žijú v Chorvátskom Grobe. Po sčítaní ich je okolo 6 000. “Ústretovo prejavujeme snahu o zmierlivé riešenie situácie. Za vedenie Chorvátskeho Grobu a najmä všetkých obyvateľov, prosím, apelujte na zmenu postoja vedenia BVS k prevzatiu verejnej vodárenskej infraštruktúry do odborného prevádzkovania,” stojí za obyvateľmi aj obcou starostka V. Vydrová a dodáva, že “pomôžte nám eliminovať nežiadúci vplyv súkromnej spoločnosti, na ktorej služby sme momentálne odkázaní.”

BVS odmieta prevziať prevádzkovanie verejnej vodárenskej infraštruktúry. “Obec bola ústretová a poskytla svoje pozemky bez nároku na odplatu,” pripomína starostka

Chorvátsky Grob má platné zmluvy, ktorých predmetom je povinnosť BVS zabezpečiť pre obec odvod splaškových vôd a súčinnosť, ktorú obec poskytla BVS formou súhlasných stanovísk k stavebným konaniam na výstavbu Malokarpatského kanalizačného zberača – vodná stavba (ďalej len “MKKZ”). MKKZ je vybudovaný v Chorvátskom Grobe, no obec si neuplatňuje žiaden nárok na finančnú odplatu, požaduje len vecné plnenie vo forme budúcej správy a prevádzkovania obecnej vodárenskej infraštruktúry.

Tento stav jednoznačne potvrdzuje stavebné povolenie (ZPS/2006/01351-KUB z 11.10.2006), ktorého nositeľom je BVS. Napriek všetkým skutočnostiam BVS odmieta prevziať prevádzkovanie verejnej vodárenskej infraštruktúry. Týmto konaním musí Chorvátsky Grob využívať služby Agilita, vodárenská spoločnosť, s. r. o., ktorá flagrantne zneužíva systém.

BVS na požiadavky obce nereaguje a svoj odmietavý postoj odôvodňuje údajnou existenciou investičného dlhu na vlastnom majetku, nedokonalostí na vybudovanej kanalizácii a potrebou dodatočnej investície vo výške 15 miliónov eur, ktorú výšku doteraz nepreukázala.

Chorvátsky Grob ani jednu z príčin nespôsobila, preto nemôže ani znášať dôsledky

Chorvátsky Grob nespôsobila BVS dlhy na vlastnom majetku, a preto nemôže niesť teraz zodpovednosť za toto konanie. Rovnako, ako nenesú zodpovednosť za toto konanie iné obce. Obec naráža na svoje limity a dostáva sa do bezvýchodiskovej situácie preto, lebo BVS si potrebuje vyriešiť svoje problémy. Úlohou BVS je plniť korektné obchodné vzťahy s cieľom vlastniť a prevádzkovať vodárenskú infraštruktúru pre obce a mestá.

Informačný servis

Viac k témam: BVS, BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, Chorvátsky Grob, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Chorvátsky Grob narazil na limity. Starostka vyzýva na zmenu postoja za všetkých obyvateľov obce a apeluje v otvorenom liste na poslancov Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.