Deti nebudú chránené pred alkoholom a exekúciami, návrhy hnutia Sme rodina v parlamente neprešli

26.6.2019 (Webnoviny.sk) – Hnutie Sme rodina chcelo novelou zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov ochrániť maloleté osoby pred požívaním alkoholických a iných návykových látok. Ich návrh parlament neposunul do druhého čítania.

Alkohol predávajú aj napriek hrozbe pokuty

Právnické a fyzické osoby aj napriek zákazu predávať maloletým alkohol len v ojedinelých prípadoch preverujú vek zákazníka. Maloletým a mladistvým alkohol predávajú aj napriek hrozbe pokuty.

V prípade, že právnické osoby a fyzické osoby tieto pokuty aj opakovane zaplatia, nehrozí im žiadna ďalšia sankcia. Preto sa pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a predávajú alkohol, navrhuje zaviesť zásadu trikrát a dosť. Z uvedeného vyplýva, že ak obec právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá má povolenie na podnikanie a predaj alkoholu, v priebehu jedného roka uložila trikrát pokutu 170 eur a viac, navrhuje sa, aby na návrh obce takejto právnickej osobe a fyzickej osobe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky odňalo povolenie na predaj alkoholu,“ vysvetlili navrhovatelia.

Ochrana detí pred exekúciami

Chrániť deti pred exekúciami navrhovalo hnutie Sme rodina zmenou Občianskeho zákonníka. Návrh novely predložili poslanci Milan Krajniak, Boris Kollár, Peter Pčolinský, Adriana Pčolinská, Peter Štarchoň, Zuzana Šebová a Ľudovít Goga na aktuálnu schôdzu parlamentu.

Poslanec NR SR a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak priblížil, že cieľom návrhu zákona bolo poskytnutie ochrany deťom.

Navrhuje sa zaviesť zákonný prechod peňažných dlhov, ktoré vznikli v dôsledku konania dieťaťa do pätnásť rokov na ich zákonných zástupcov, resp. na osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti,“ uviedol. Poslanci ani tento návrh nepodporili.

Presun dlhu na zákonných zástupcov

Oproti súčasnému stavu, keď sú v mnohých prípadoch dlhmi zaťažované deti, teda osoby zraniteľné a vyžadujúce zvláštnu právnu ochranu, predstavovalo navrhované riešenie presun dlhovej záťaže na dospelé osoby, na ich zákonných zástupcov.

Účelom tohto návrhu zákona bola práve ochrana detí, ktoré nemajú vlastné prostriedky k úhrade dlhov a ani možnosť si tieto finančné prostriedky legálnym spôsobom zaobstarať.

Ako najvhodnejšia veková hranica ochrany detí je podľa hnutia hranica do 15 rokov. Od tohto veku majú mladiství (osoby od 15 do 18 rokov) možnosť získať si vlastné prostriedky k hradeniu svojich dlhov.

Viac k témam: alkohol, dlhy, exekúcie, Národná rada SR, Sme Rodina Boris Kollár
Zdroj: Webnoviny.sk – Deti nebudú chránené pred alkoholom a exekúciami, návrhy hnutia Sme rodina v parlamente neprešli © SITA Všetky práva vyhradené.