dm stojí pri svojich zamestnancoch aj v náročných časoch

9.10.2020 (Webnoviny.sk) – Celá spoločnosť, dm nevynímajúc, sa v tejto chvíli nachádza v neočakávanej a náročnej situácii – celosvetové šírenie nového a neznámeho vírusu začiatkom roka všetkých doslova vyhnalo z komfortnej zóny. Nič, na čo sme boli doteraz zvyknutí, odrazu nie je samozrejmosťou. Naopak, novou samozrejmosťou sa stali rúška, dezinfekcia, časté umývanie rúk či odstupy medzi ľuďmi. Posledné mesiace navyše priniesli do našich životov nečakané, intenzívne a najmä doteraz nezažité situácie – lockdown hospodárstva, zatvorené školy a škôlky, obmedzená prevádzka obchodov, nedostupnosť služieb a tovarov, zákaz športu, kultúry či obmedzenie sociálnych kontaktov. Všetci sme si tak prešli skúškami spolupatričnosti, vzájomnej podpory a rešpektu, potrebovali sme sa obrniť trpezlivosťou, vydržať zvládať stresové situácie a riešiť úlohy chladnou hlavou. Boli sme vystavení veľkému psychickému náporu, či už doma, alebo v práci.  Z tohto dôvodu sa dm rozhodla všetkým svojim spolupracovníkom pomôcť, a to bez ohľadu na to, či boli v prvej línii v styku so zákazníkom, pripravovali tovar pre filiálky, pracovali na úlohách a projektových zadaniach z domu, boli v danom období na materskej či rodičovskej dovolenke, ako aj študentom dm. Bilancia hospodárskych výsledkov tak umožnila vyplatenie finančného príspevku takmer 1 700 spolupracovníkom v celkovom náklade približne 600 000 eur. dm ako spoločnosť súdržná so svojimi zamestnancami sa totiž rozhodla vyplatiť príspevok aj tým spolupracovníkom, ktorí sa v čase pandémie priamo nepodieľali na chode spoločnosti. Tí tvoria z uvedeného počtu až 20 percent. Myšlienka vyplatenia príspevku totiž nespočíva v odmenení spolupracovníkov za vykonanú prácu, ale v zmiernení nepriaznivých dôsledkov pandémie na ich každodenný život.

“Všetkým svojim spolupracovníkom vyjadrujeme aj týmto príspevkom veľké poďakovanie a hlboký rešpekt za to, že v tejto náročnej situácii, ktorej aktuálne čelíme, konajú sebavedomo, priateľsky a najmä zodpovedne voči sebe, sebe navzájom i voči našim zákazníkom,” povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt, a dodáva: “Ako spoločnosť s vedúcim postavením na trhu máme významnú úlohu zabezpečovať zákazníkom produkty každodennej potreby a umožniť im tak ich bežný život, a to aj v tejto krízovej situácii, aspoň do takej miery, do akej to podmienky a naše možnosti dovoľujú. Sme si plne vedomí svojej povinnosti a zodpovednosti voči spoločnosti, voči svojim zákazníkom a všetkým spolupracovníkom.”

Ide o jednorazový príspevok, vyplatený spolu so mzdou za mesiac september 2020, ktorý bol nastavený v rámci piatich kategórií, a  to:

aktívni spolupracovníci* – jednorazový príspevok vo výške 275 eur,
zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke – jednorazový príspevok vo výške
275 eur,
žiaci odborného výcviku – jednorazové štipendium vo výške 135 eur,
stážisti – jednorazový príspevok vo výške 135 eur,
vedenie spoločnosti – na základe vlastného rozhodnutia sa vyplatenia príspevku vzdali.

“Vážim si každú jednu kolegyňu a kolegu, lebo v náročných podmienkach nebolo jednoduché zvládať úplne novú osobnú a pracovnú situáciu. Na tému prerozdelenia sme viedli interne viacero rozhovorov a pripravili viaceré alternatívy. Solidárny spôsob prerozdelenia tohto príspevku je ojedinelý a vyjadruje kultúru dm. Som presvedčená o tom, že sme sa rozhodli správne,” povedala Zuzana Vinklerová, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt.

Monika Olexová, vedúca predajne dm v Hlohovci

 “Chcela by som poďakovať vedeniu dm nielen za finančný príspevok, ktorý bol pre nás veľmi milým prekvapením, ale aj za podporu počas ťažkých začiatkov koronakrízy. Či už to boli pomôcky na výkon práce, možnosť úpravy otváracích hodín alebo rýchla reakcia na naše potreby. S kolegyňami sme tak aj v týchto náročných dňoch mali pocit spolupatričnosti, za čo patrí nášmu vedeniu veľká vďaka.”

Terézia Bagi-Kováčová, mamička na materskej dovolenke, oddelenie marketingu dm

“Správa o vyplatení pandemického príspevku ma v prvom rade prekvapila, a zároveň úprimne potešila. Momentálne sú neľahké časy pre väčšinu z nás. Som veľmi rada, že pracujem vo firme, ktorá myslí na svojich zamestnancov nielen počas dobrých, ale aj počas ťažších dní. O to viac oceňujem tento krok, keďže my mamičky na materskej dovolenke momentálne neprikladáme ruky k firemnému dielu. Beriem preto tento príspevok ako prejav solidarity a zodpovednosti  dm k všetkým svojim zamestnancom.”

* K aktívnym spolupracovníkom sa radia tí zamestnanci, ktorí boli v mesiaci apríl (prvé uvoľňovanie opatrení) súčasťou tímu dm a zároveň boli k 30. septembru 2020 stále v pracovnom pomere.

www.mojadm.sk

Informačný servis

Viac k témam: dm, koronakríza, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – dm stojí pri svojich zamestnancoch aj v náročných časoch © SITA Všetky práva vyhradené.