Dohoda Slovenska s Američanmi môže lepšie ochrániť utajované skutočnosti, tvrdí bezpečnostný úrad

24.7.2020 (Webnoviny.sk) – Spoločná dohoda medzi Slovenskou republikou (SR) a Spojenými štátmi americkými (USA) by mala prispieť k efektívnejšej ochrane utajovaných skutočností.

Ako sa uvádza v návrhu Dohody medzi vládou SR a vládou USA o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných skutočností z dielne Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), cieľom dohody je zabezpečenie vzájomnej ochrany všetkých utajovaných skutočností. Teda tých, ktoré boli takto označené podľa právneho poriadku štátu niektorej zmluvnej strany a odovzdané druhej zmluvnej strane.

„Upravuje podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ako aj náležitosti ich označovania, zaobchádzania s utajovanými skutočnosťami a výmeny utajovaných skutočností, spolupráce príslušných bezpečnostných orgánov a ohrozenia utajovaných skutočností,“ uvádza NBÚ.

Štyri stupne dokumentov

Dohoda kategorizuje dokumenty na štyri rôzne stupne, a to konkrétne vyhradené, dôverné, tajné a prísne tajné. „Prijímajúca zmluvná strana je zodpovedná za ochranu všetkých utajovaných skutočností odovzdávajúcej zmluvnej strany spôsobom, ktorý je prinajmenšom rovnocenný ochrane priznanej utajovaným skutočnostiam odovzdávajúcou zmluvnou stranou, kým sú utajované skutočnosti pod jej kontrolou,“ konštatuje dohoda.

Rovnako zdôrazňuje, že zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby všetky fyzické osoby, ktoré v rámci svojich úradných povinností vyžadujú prístup alebo postavenie ktorých môže vyžadovať prístup k utajovaným skutočnostiam, majú udelenú príslušnú previerku personálnej bezpečnosti pred poskytnutím prístupu k takýmto utajovaným skutočnostiam.

Pokiaľ ide o eventuálne zničenie dokumentov, podľa dohody sa dokumenty a iné médiá obsahujúce utajované skutočnosti zničia spálením, skartovaním, rozdrvením alebo iným spôsobom, ktorý zabráni obnoveniu utajovaných skutočností v nich obsiahnutých.

„Veci, vrátane zariadenia, obsahujúce utajované skutočnosti, sa zničia spôsobom, ktorý spôsobí, že sa už nebudú dať rozoznať, aby sa predišlo obnoveniu utajovaných skutočností sčasti alebo v celku,“ uvádza dohoda.

Dohodu musí schváliť Matovičova vláda

NBÚ v tejto súvislosti konštatuje, že so Spojenými štátmi americkými má SR bilaterálnu dohodu o ochrane vojenských utajovaných z roku 1995, ktorá je však dlhodobo nevyhovujúca z dôvodu rozporu s vnútroštátnou legislatívou.

„Preto boli USA so žiadosťou o začatie prác na novej dohode oslovované od roku 2007, no až v decembri 2019 pristúpili na rokovanie o texte dokumentu. Rokovanie sa uskutočnilo vo februári 2020,“ uvádza NBÚ.

Partnerskou organizáciou NBÚ, zodpovednou za vykonávanie tejto dohody, má byť Riaditeľstvo pre medzinárodné angažovanie sa Správy bezpečnosti obranných technológií (International Engagement Directorate Defense Technology Security Administration).

Dohoda by mala prejsť schvaľovaním zo strany Vlády SR. „Ide o medzinárodnú zmluvu vládneho typu, ktorá pre nadobudnutie platnosti pre SR nevyžaduje súhlas Národnej rady SR a ratifikáciu prezidentom SR,“ dodal NBÚ.

Viac k témam: medzinárodná dohoda
Zdroj: Webnoviny.sk – Dohoda Slovenska s Američanmi môže lepšie ochrániť utajované skutočnosti, tvrdí bezpečnostný úrad © SITA Všetky práva vyhradené.