Dohoda Slovenska s Ukrajinou pomôže najmä pri vzájomnom tranzite osôb s neoprávneným pobytom

15.8.2020 (Webnoviny.sk) – Spoločná dohoda Slovenskej republiky a Ukrajiny má uľahčiť vzájomné odovzdávanie si a transfer osôb, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup alebo pobyt na území jednej zo zmluvných strán.

Ako sa ďalej uvádza v návrhu vykonávacieho protokolu dohody, ktorý vypracovalo ministerstvo vnútra, účelom dokumentu je „určenie príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie dohody a vykonávacieho protokolu, určenie hraničných priechodov na účely readmisie a tranzitu, postup pri vykonaní pohovoru s osobou, ktorá má byť readmitovaná s cieľom určenia jej štátneho občianstva, podmienky výkonu readmisie a tranzitu a podmienky readmisie a tranzitu s eskortou“.

Hraničné priechody

Readmisia a tranzit neželaných osôb sa podľa protokolu májú uskutočňovať prostredníctvom hraničných priechodov Vyšné Nemecké – Užhorod, Ubľa – Malyj Bereznyj, Čierna nad Tisou – Čop a Veľké Slemence – Mali Semenci.

Pokiaľ by sa readmisie mali vykonávať leteckou dopravou, podľa dohody bude mužné využiť letiská Bratislava, Košice a Poprad v SR a Kyjev – Boryspil, Kyjev – Zhuliany a Užhorod na Ukrajine.

„Žiadosť o readmisiu obvyklým spôsobom alebo žiadosť o tranzit zasiela oprávnený orgán žiadajúcej zmluvnej strany oprávnenému orgánu dožiadanej zmluvnej strany prostredníctvom e-mailu alebo faxu,“ uvádza sa v protokole s tým, že oprávnenými orgánmi sú v toto prípade Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR a jeho jednotlivé riaditeľstvá za SR a Štátna migračná služba Ukrajiny a Správa Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny za ukrajinskú stranu.

„V prípade, ak osoba, ktorá ma byť readmitovaná, nemá žiaden doklad totožnosti, príslušný alebo oprávnený orgán žiadajúcej zmluvnej strany po prijatí pozitívnej odpovede na žiadosť o readmisiu vydá takejto osobe cestovný doklad za účelom vykonania readmisie,“ uvádza sa v dokumente.

Eskorta v civilnom oblečení

V prípade, že pri readmisii bola potrebná eskorta osoby, členovia ju majú vykonávať neozbrojení a v civilnom oblečení. „Musia byť po celý čas tranzitu schopní preukázať svoju totožnosť, povahu ich činnosti a úradné postavenie, a to preukázaním povolenia na readmisiu alebo tranzit vydaného príslušným orgánom dožiadanej zmluvnej strany alebo akýmikoľvek ďalšími náležitými dokladmi,“ uvádza sa v protokole.

Príslušníci eskorty počas zotrvania na území druhého štátu musia podľa materiálu dodržiavať vnútroštátne právne predpisy danej krajiny.

„V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany požívajú príslušníci eskorty ochranu proti protiprávnemu zásahu. Právomoci príslušníkov eskorty sú obmedzené na sebaobranu, avšak v prípade krajnej núdze príslušníci eskorty môžu reagovať na okamžitú a značnú hrozbu odôvodneným a zodpovedajúcim spôsobom s cieľom zabrániť úteku readmitovanej alebo tranzitovanej osoby, jej zraneniu alebo zraneniu tretích strán alebo spôsobeniu škody na majetku,“ konštatuje protokol.

Dokument je momentálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. O jeho schválení rozhodne Vláda SR.

Viac k témam: hraničný priechod, minister vnútra SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Dohoda Slovenska s Ukrajinou pomôže najmä pri vzájomnom tranzite osôb s neoprávneným pobytom © SITA Všetky práva vyhradené.