Dopĺňanie údajov kompetentných osôb do obchodného registra má prebiehať automaticky

0
Dopĺňanie údajov kompetentných osôb do obchodného registra má prebiehať automaticky

21.5.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo spravodlivosti ako správca informačného systému obchodného registra v spolupráci s registrovým súdom má automaticky dopĺňať, v prípade že to bude možné, identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov právnických osôb, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu právnických osôb, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch a vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb do obchodného registra.

Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o obchodnom registri, ktorou sa mení aj zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov z dielne rezortu spravodlivosti.

Podľa súčasnej právnej úpravy fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje, má povinnosť zosúladiť, respektíve doplniť údaje prostredníctvom najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Súdy budú zasielať oznámenia

Zavedenie mechanizmu automatického doplnenia identifikačných údajov osôb v určitom právnom postavení voči právnickým osobám do obchodného registra má podľa ministerstva v najväčšom možnom rozsahu eliminovať povinnosť podať návrh na zápis týchto údajov.

„O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky podľa osobitného zákona oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať,“ uvádza sa v novele.

Automatické zapisovanie má byť podľa rezortu spravodlivosti vykonávané spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov, teda takzvaným stotožnením.

„Automatizované doplnenie identifikačných údajov sa zrealizuje iba v prípade, ak o totožnosti nebude pochybnosť, čomu zodpovedá spojenie „logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie“,“ uvádza ministerstvo spravodlivosti.

Elektronický prístup k verejným údajom

V prípade, že automatické doplnenie údajov nebolo možné vykonať, dotyčná osoba má podľa rezortu možnosť splniť túto povinnosť prostredníctvom návrhu na zápis, ktorým výlučne doplní identifikačné údaje, pričom tento návrh bude bezplatný.

Ministerstvo spravodlivosti ešte začiatkom tohto roka avizovalo návrhy opatrení na zefektívnenie fungovania obchodného registra. Tie majú zabezpečiť legislatívne, informačno-technické a organizačné zabezpečenie nového systému obchodného registra tak, aby zodpovedal požiadavkám 21. storočia.

Pre užívateľa, respektíve verejnosť by mal reformný zámer a projekt obchodného registra podľa rezortu priniesť napríklad aj elektronický prístup ku všetkým verejným údajom z obchodného registra, sledovanie vybraných obchodných spoločností, napríklad obchodných partnerov, zjednodušené online založenie s. r. o., možnosť rezervovania obchodného mena na určitý čas alebo dostupnosť obchodného registra aj v jazykových mutáciách.

Viac k témam: novela zákona, obchodný register
Zdroj: Webnoviny.sk – Dopĺňanie údajov kompetentných osôb do obchodného registra má prebiehať automaticky © SITA Všetky práva vyhradené.

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu