Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom

Až 64 % Slovákov vníma slovenských podnikateľov celkovo pozitívne. Muži aj ženy vnímajú podnikateľov takmer rovnako, rozdiel vo vnímaní prichádza s vekom. Mladší ľudia vnímajú podnikateľov výrazne pozitívnejšie. Vyplýva z prieskumu, ktorý pre Združenie podnikateľov Slovenska spracovala spoločnosť Go4insight.

„Slovenská ekonomika sa za tých 30 rokov posunula výrazne vpred, najmä vďaka súkromnému podnikaniu. Rozhodli sme sa preto zrealizovať prieskum, ktorý nám povie ako vníma podnikateľov verejnosť“, konštatuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec. „Zamerali sme sa nielen na súčasný stav, ale aj na to, ako sa vnímanie podnikateľov zmenilo za ostatné desaťročia a tiež na otázku, v čom by sa mali podnikatelia do budúcnosti zlepšiť“, dopĺňa Oravec.

Prečítajte si aj 10 tipov ako začať podnikať

„Väčšina obyvateľov Slovenska vníma dnešných podnikateľov na Slovensku pozitívne – až 64 % sa prikláňa k pozitívnemu vnímaniu. Výrazne pozitívnejšie vnímajú podnikateľov mladšie vekové kategórie, najpozitívnejšie mladí do 24 rokov“, vysvetľuje zistenia Július Filo, managing partner spoločnosti Go4insight, ktorá  prieskum  pre  Združenie  podnikateľov Slovenska realizovala.

Podnikatelia prinášajú inovácie

Najviac pozitívne vnímajú podnikateľov vďaka prinášaniu inovácií –  nových  produktov  a služieb,  naopak  najviac  negatívne  sú  vnímaní v oblasti adekvátneho a férového odmeňovania zamestnancov  vzhľadom  k  úspešnosti firmy. „Až 70 % populácie SR si myslí, že by sa podnikatelia na Slovensku mali zlepšiť najmä vo vzťahu k zamestnancom – adekvátne a férové odmeňovanie zodpovedajúce úspešnosti firmy, pracovné podmienky a prístup k zamestnancom“, dodáva.

„Výsledok ma príjemne prekvapil. Čakal som, že výsledky ukážu, že pozitívne vníma podnikateľov oveľa menej ľudí. V posledných rokoch sa totiž podnikatelia a podnikanie v médiách skloňujú v súvislosti s rôznymi kauzami skôr v negatívnom kontexte. Zrejme teda hodnotenie ľudí neovplyvnil všeobecný negatívny mediálny obraz niektorých podnikateľov, ale ich konkrétna osobná skúsenosť, ktorá je pozitívna“, hodnotí Oravec. Výsledky boli prekvapením aj pre predsedu Združenia mladých podnikateľov Slovenska Jána  Solíka.

„Dlhodobou súčasťou našich aktivít je zlepšovanie imidžu podnikania   u mladých ľudí. Ukazujeme im príklady podnikateľov, ktorí z nuly vybudovali úspešné firmy. Tak, aby podnikateľa nevnímali ako privatizéra či daňového podvodníka, ale ako toho, kto tvorí hodnoty, zamestnáva ľudí a realizuje svoje sny. Čakal som pozitívnejšie čísla najmä u mladšej generácie, no napriek tomu ma výsledky prekvapili“, hovorí Ján Solík.

„Vidíme však, že napriek pozitívnym zisteniam musíme viac pracovať na tom, aby naši zamestnanci  cítili,  že  sme  na  jednej  lodi.  Dobré  podnikateľské  prostredie  a prosperujúca firma sú spoločným záujmom zamestnávateľov aj zamestnancov“, uzatvára Solík.

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome septembra a októbra 2019. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode – kombináciou osobného a online dopytovania.

Zdroj: Webnoviny.sk – Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne. Zlepšiť by sa mali vo vzťahu k zamestnancom © SITA Všetky práva vyhradené.