Európsky parlament prerokuje COVID pas pomocou naliehavého postupu, poslanci schválili návrh

25.3.2021 (Webnoviny.sk) – Európsky parlament (EP) bude schvaľovať návrh na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia pomocou takzvaného naliehavého postupu. Osvedčenie by od leta malo uľahčiť cestovanie počas pandémie. EP o tom informoval v tlačovej správe.

Proti bolo 203 poslancov

Poslanci pomerom hlasov 468 za a 203 proti, pričom 16 poslancov sa zdržalo hlasovania, podporili návrh, aby sa predložený text nariadenia, ktoré umožní vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia, známeho tiež ako COVID pas, prerokoval prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu podľa čl. 163 Rokovacieho poriadku EP. Naliehavý postup umožňuje rýchlejšie schvaľovanie návrhov Európskej komisie v Európskom parlamente, plne pritom rešpektujúc demokratické postupy a právomoci EP.

Viac o téme: Koronavírus

Väčšina poslancov, ktorí sa zúčastnili na stredajšej plenárnej rozprave, podporila plán na urýchlené vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov v rámci Európskej únie (EÚ) počas pandémie ochorenia COVID-19.

Viacerí odmietli diskrimináciu osôb

Budúce osvedčenie by podľa návrhu komisie malo obsahovať informáciu o zaočkovaní cestujúceho proti ochoreniu COVID-19, o negatívnom výsledku testu na dané ochorenie alebo o prekonaní nákazy novým koronavírusom. Časť poslancov však zároveň zdôraznila, že nová právna úprava musí obsahovať silné záruky v oblasti ochrany údajov osobného i zdravotného charakteru. Viacerí poslanci tiež zásadne odmietli diskrimináciu osôb, ktoré nebudú zaočkované.

Parlament by mal počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. až 29. apríla, prijať svoj mandát na rokovania s Radou EÚ o konečnom znení právnej úpravy, ktorého súčasťou môžu byť aj prípadné poslanecké pozmeňujúce návrhy.

Návrh musia schváliť obaja zákonodárci

Výbor EP pre občianske slobody môže ako gestorský výbor následne požiadať, aby mu upravený legislatívny návrh vrátili za účelom začatia rokovaní o jeho finálnom znení s Radou. Výsledok týchto rokovaní by mal byť vo forme kompromisného legislatívneho návrhu schválený oboma zákonodarcami – Európskym parlamentom aj Radou EÚ.

Európska komisia predložila návrh nariadenia na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia 17. marca s cieľom uľahčiť občanom bezpečný voľný pohyb v únii. Súčasťou balíka je aj návrh samostatného nariadenia, ktorý sa týka občanov tretích krajín s legálnym pobytom v EÚ.

Viac k témam: cestovanie, COVID pas, COVID-19, Koronavírus, Pandémia, zelené pasy
Zdroj: Webnoviny.sk – Európsky parlament prerokuje COVID pas pomocou naliehavého postupu, poslanci schválili návrh © SITA Všetky práva vyhradené.