Home Správy Slovensko Hodnotenie prínosov inovatívnej liečby môže aj na Slovensku dosiahnuť európsky štandard, zhodujú...

Hodnotenie prínosov inovatívnej liečby môže aj na Slovensku dosiahnuť európsky štandard, zhodujú sa odborníci

10.12.2021 (Webnoviny.sk) – Parlament prednedávnom schválil zákon, podľa ktorého má na Slovensku vzniknúť Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (HTA agentúra). Ministerstvo zdravotníctva zároveň ohlasuje očakávanú reformu úhrad za inovatívne lieky. Podľa slovenských aj zahraničných odborníkov, ktorí sa stretli v rámci okrúhleho stola Americkej obchodnej komory, môže správne nastavenie procesov pomôcť Slovensku konečne sa priblížiť európskym štandardom a zlepšiť dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov.

Téma hodnotenia inovácií je zásadná pre zdravotnícke systémy v celej Európe

Inovatívne technológie a terapie často predstavujú úplne nový spôsob liečby, ktorý si vyžaduje aj nové spôsoby hodnotenia ich prínosov. Téma HTA (Health Technology Assessment – hodnotenie zdravotníckych technológií) je preto v kontexte posudzovania inovácií v zdravotníctve zásadná pre budúcnosť zdravotníckych systémov v celej Európe.

„HTA agentúry môžu mať významnú úlohu pri zlepšovaní dostupnosti inovatívnej liečby, a zároveň môžu pomôcť urýchliť proces sprístupnenia inovatívnych technológií a modernej liečby pacientom,“ objasňuje situáciu Alan Lovell z The Economist Impact Unit (EIU), divízie skupiny The Economist. Je hlavným autorom tohtoročnej analýzy, ktorá sa téme podrobne venuje. Ako vyplýva z jej kľúčových zistení: HTA agentúry a ich činnosť čelia v súčasnosti mnohým výzvam, ktoré sú spojené s príchodom nových technológií. Týmto výzvam sa nevyhne ani Slovensko.

Slovensko má príležitosť priblížiť sa európskym štandardom

Dostupnosť modernej liečby je pre Slovensko dlhodobou výzvou. Ako v jednej z mála krajín EÚ, nebola na Slovensku doposiaľ etablovaná funkčná HTA agentúra pre posudzovanie hodnoty inovácií zdravotníckych technológií a opodstatnenosti ich úhrady. „Dnes je vzhľadom na skúseností iných európskych krajín jasné, že pri posudzovaní liekov je potrebné brať do úvahy aj ich medicínsko-ekonomickú efektívnosť a prínos, rovnako ako hlas pacientov. Mojou ambíciou je nastaviť systém tak, aby bol transparentný a predvídateľný,“ komentuje situáciu nový štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva, prof. Robert Babeľa, dlhoročný expert na HTA. Slovensko tak dostane príležitosť zlepšiť dostupnosť inovatívnej liečby pre pacientov a priblížiť sa európskym štandardom.

Odpoveďou môže byť aj väčšie zapojenie pacientov

Viacerí európski odborníci z oblasti zdravotnej politiky sa tiež zhodujú v názore, že hlas pacientov by mal zohrávať väčšiu úlohu pri diskusiách o hodnote inovatívnej terapie. Aj autori analýzy The Economist Impact Unit sú presvedčení, že ich zapojenie pomáha dostať potreby pacienta do centra pozornosti pri rozhodovaní o úhradách nových liekov: „Skúsenosti pacientov sú kľúčové v diskusiách o prínosoch liečby, keďže sú to práve oni, ktorých sa dopady nastavenia HTA procesov najviac dotýkajú,” objasňuje Lovell. Pacienti a ich skúsenosti totiž prinášajú tak potrebné informácie o úspešnosti a prínosoch inovatívnej terapie. Širšie zapojenie pacientov do HTA procesov sa aj na základe príkladov zo zahraničia ukazuje ako jedna z odpovedí na spomenuté výzvy.

„S ministerstvom zdravotníctva plánujeme ďalej diskutovať o zmenách zákonov tak, aby aj pacienti na Slovensku mali rovnaké postavenie v rozhodovacích procesoch, ako v zahraničí. Vidíme, že záujem o spoluprácu zo strany ministerstva je a veríme, že ju využijeme v prospech zlepšovania postavenia slovenských pacientov,“ uzatvára Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu pacientov na Slovensku.

Odbornú diskusiu na túto dôležitú tému podporujú aj mnohé súkromné spoločnosti združené v Americkej obchodnej komore v SR. Hlavným partnerom HTA okrúhleho stola je spoločnosť Janssen Slovakia, ďalšími partnermi spoločnosti Abbvie a Roche Slovensko.

Poznámky:

Použité analýzy: The Economist Intelligence Unit (2021): Assessing innovation: How Health Technology Assessment can adapt to improve the evaluation of novel cancer therapies in Europe  https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/assessing_innovation_-_how_hta_can_adapt_to_improve_the_evaluation_of_novel_cancer_therapies_in_europe.pdf

Informačný servis

Viac k témam: Health Technology Assessment, HTA, PR, Zdravotníctvo
Zdroj: Webnoviny.sk – Hodnotenie prínosov inovatívnej liečby môže aj na Slovensku dosiahnuť európsky štandard, zhodujú sa odborníci © SITA Všetky práva vyhradené.

NO COMMENTS

Exit mobile version