Hovorte s deťmi o alkohole a buďte pozitívnym príkladom

1.12.2020 (Webnoviny.sk) – Stačí si otvoriť časopis, sociálne siete alebo zapnúť seriál a každý z nás vidí, ako často sa v nich zobrazuje alkohol. Zároveň tým získavame lepšiu predstavu, kedy a ako sa dostáva téma alkoholu do podvedomia mladistvých a detí. Ako ich upozorniť na jeho nástrahy, a kedy sa s nimi o tejto téme rozprávať?  

Do kontaktu s alkoholom prichádzajú často aj deti mladšie ako 15 rokov, čo predstavuje pre vyvíjajúci sa organizmus mladistvého veľké riziko. Podľa National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism viac ako jedna tretina detí do veku 15 rokov vyskúšala aspoň jeden alkoholický nápoj. Alkohol pritom môže na mladom organizme zanechať negatívne následky – podpisuje sa  pod problémy s pamäťou a učením, môže viesť aj k rôznym zraneniam či chronickým ochoreniam. Kedy je teda najideálnejší čas rozprávať sa s vašim dieťaťom o alkohole a vysvetliť mu všetky riziká?

Buďte pozitívnym vzorom

Rodina zohráva dôležitú úlohu v živote dieťaťa, a to úplne prirodzene napodobňuje situácie, ktoré vidí doma, chce sa podobať rodičom, ísť v ich šľapajach. Dieťa si počas svojho vývinu priebežne osvojuje rodinné zvyky. Množstvo štúdií poukázalo na to, že rodičia majú silný vplyv na prístup k alkoholu a správanie svojich detí. Preto je potrebné povedať, že rodičia, ktorí konzumujú alkohol minimálne, a predovšetkým nie pred očami detí, predstavujú pozitívny príklad, ktorým sa pravdepodobne budú v budúcnosti riadiť aj ich potomkovia.

Hovorme o alkohole. Spolu

Mladiství majú menšiu schopnosť fyzicky a emocionálne sa vyrovnať s účinkami alkoholu a predstavuje pre nich veľké riziko. Kampaň ROZUMNE sa snaží vzdelávať rodičov, starých rodičov a pedagógov, aby sa otvorene rozprávali s deťmi o téme alkoholu. Na webovej stránke www.rozumne.sk prináša dôležité informácie, ako riešiť tento problém či kde hľadať pomoc. Zároveň orientuje dospelých v rizikových faktoroch, ktoré môžu prispieť k tomu, že dieťa skĺzne k alkoholu.

Nájdite si na deti čas

Súčasná hektická doba vnáša aj do rodinného života množstvo stresu a málo spoločne stráveného času. Pamätajte však, že dieťa potrebuje rodiča a úlohou rodiča je nájsť si čas na svojho potomka. Práve tieto chvíle by ste mali využiť na vecnú diskusiu aj na tému alkohol. „Často sa stretávame s tým, že rodičia sa s deťmi o tejto téme nerozprávajú, otvoria ju až vtedy, keď sa deje niečo zlé alebo keď je neskoro. V praxi to vyzerá tak, že doslova čakajú na to, keď ich dieťa príde domov pod vplyvom alkoholu, čo mylne vnímajú, ako vhodnú príležitosť pre otvorenie danej témy. Významnú úlohu v živote detí a mládeže zohráva škola, ktorá priamo nadväzuje na rodinnú výchovu v primárnej socializácii človeka a do značnej miery dokáže ovplyvniť jeho vzťah k alkoholu. Mnohé z nich pristupujú k danej problematike zodpovedne prostredníctvom aplikovania preventívnych programov do vzdelávacieho procesu, no sú aj tie, ktoré si daný problém nepripúšťajú, respektíve ignorujú potrebu osvety a prevencie,“ prízvukuje terénny sociálny pracovník Michal Berta z OZ Kaspian.

Ak budete dlho otáľať, pravdepodobne si dieťa vytvorí svoje vlastné názory a v tom prípade bude pre vás už náročnejšie ovplyvniť ho správnym smerom. Ak čakáte na správny čas, kedy doma otvoriť aj túto tému, prinášame niekoľko tipov, ako to možno zvládnete ľahšie:

Vhodný vek neexistuje    

Kedy hovoriť s dieťaťom o alkohole? Aj to je možno jedna z prvých otázok, ktoré sa pýtate. „Ideálny vek neexistuje, nie je na to žiadne pravidlo. Výsledky výskumov ale poukazujú na alarmujúci fakt, že prvú skúsenosť s alkohol získava človek v priemere okolo 10 roku života. Preto by bolo vhodné dať dieťaťu aspoň základné informácie o alkohole a problémoch súvisiacich s jeho konzumom práve v tomto veku. Samozrejme, všetko závisí od rodičov, od situácie v rodine a od konkrétneho dieťaťa. Dôležité je, aby sa rodičia s deťmi rozprávali – vždy, keď majú pocit, že je to potrebné alebo nevyhnutné. Najlepšie je, keď dieťa príde samo s otázkami na túto tému, prípadne je možné reagovať aj na iný podnet, ako je reklama v médiách, stretnutie opitej osoby a podobne. Určite najkritickejší je vek dospievania, vtedy by už mladistvý mal poznať všetky riziká spojená s alkoholom. Rodičia by mali viesť tieto debaty v zodpovednom duchu, a teda nezľahčovať situácie. Deťom treba zdôrazňovať, že pitie pod 18 rokov je v rozpore so zákonom,“ dodáva Marína Bartoňová, pracovníčka v nízkoprahovom klube KASPIAN.

Buďte trpezlivý a odpovedajte na otázky

Dieťa je prirodzene zvedavé, veľa sa pýta, zaujíma sa o okolitý svet, chce vedieť prečo sa dejú niektoré veci. Majte s deťmi trpezlivosť a dôkladne im všetko vysvetľujte, nájdite si čas na ich otázky, neodbite ich skonštatovaním, že máte práve veľa roboty. Dieťa si potom pravdepodobne vyhľadá informácie na internete a iných kanáloch – a tie nemusia byť vôbec správne.

Budujte dôveru

Veďte dieťa k tomu, že ak sa stane niečo zlé, majú vašu dôveru a nemusia sa báť s vami hovoriť. Buďte pre nich najmä partnerom a naučte sa rozprávať o všetkom, otvorene a zodpovedne. Vysvetlite im, že použiť slovíčko „nie“ je úplne prirodzené a v mnohých situáciách doslova žiadané.

Zaujímajte sa o okolie svojho dieťaťa

Svoje dieťa viete pozitívne ovplyvniť aj tým, že sa budete zaujímať o jeho voľný čas a naučíte využívať ho plnohodnotne. Skúste si nájsť spoločné záľuby, trávte čas spoločne celá rodina a otvorene hovorte o svojich každodenných pocitoch, zážitkoch, skúsenostiach.

V niektorých prípadoch sa stáva, že dieťa aj z dôvodu nedostatočnej pozornosti zo strany rodičov a pocitu samoty, vyhľadáva nové veci a jednoduchšie tak skĺzne k alkoholu. Z vlastnej praxe vieme, že k alkoholu sa dostávajú deti vo veľmi mladom veku. Stretli sme sa aj s prípadom, keď deväťročné dieťa malo túto skúsenosť. Ak však rodič u dieťaťa spozoruje dlhodobé problémy, v tom prípade je už potrebné vyhľadať odbornú pomoc,“  uzatvára Michal Berta.

Informačný servis

Viac k témam: alkohol, deti, PR, Rozumne
Zdroj: Webnoviny.sk – Hovorte s deťmi o alkohole a buďte pozitívnym príkladom © SITA Všetky práva vyhradené.