Index podnikateľského prostredia na Slovensku sa znížil, podnikatelia pomenovali aj top prekážky

7.8.2019 (Webnoviny.sk) – Slovenskí podnikatelia v prvom polroku tohto roka negatívny pohľad na stav podnikateľského prostredia nezmenili. Index podnikateľského prostredia (IPP) od Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) sa za uplynulý polrok znížil o 2,24 % a dosiahol úroveň 42,69 bodu. Oproti predchádzajúcemu polroku tak klesol o 0,98 bodu.

Vysoko negatívne naladení

„Z uvedeného vyplýva, že podnikatelia sú vysoko negatívne naladení v hodnotení podnikateľského prostredia oproti minulosti,“ konštatoval v utorok výkonný riaditeľ PAS Peter Serina. Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za prvý polrok označili vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva, byrokraciu a kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily.

Ďalšími bariérami sú pre slovenských podnikateľov uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom, efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci, zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov a úroveň korupcie na úradoch.

„Príčinu tohto negatívneho naladenia vidíme aj v tom, aký je prístup politickej reprezentácie k podnikateľskému stavu, ktorý je do značnej miery konfrontačný, miestami až dehonestujúci. Rovnako aj spôsob a frekvencia prijímania legislatívy, ktorá má vážny dosah na podnikateľov, je zdrojom negatívneho naladenia, keďže sa často stáva, že podnikatelia sú postavení pred hotovú vec, pričom majú pocit, že ich oprávnené záujmy sú prehliadané a naopak záujmy sociálnych partnerov sú uprednostňované,“ dodal Serina.

Ocenili úroveň infraštruktúry

V prvom polroku 2019 hodnotili podnikatelia naopak úroveň infraštruktúry lepšie oproti minulému obdobiu, taktiež hodnotia lepšie aj cenovú stabilitu. Oproti predchádzajúcemu polroku hodnotili podnikatelia takmer o polovicu lepšie oblasť pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy upravujúcu dane, poplatky, investície.

Z legislatívy najviac poškodí podnikateľské prostredie podľa podnikateľov novela ústavného zákona, ktorou sa zavádza do Ústavy SR dôchodkový strop a minimálna mzda. Na druhej strane ocenili novelu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.

Pozitívne hodnotili tiež novelu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Nedostatok robotníckych profesií

“Podnikatelia sú toho názoru, že je stále pretrvávajúci nedostatok robotníckych profesií a tendencia vyhýbania sa náročnej práci. Taktiež sa sťažujú na neustály rast administratívnej záťaže, čo tlačí na rast režijných nákladov,” uzavrel hodnotenie výkonný riaditeľ PAS Peter Serina.

Základným obdobím na výpočet IPP bol 1. júl 2001. Respondenti prvý raz hodnotili názor na stav podnikateľského prostredia za tretí štvrťrok 2001. Index začínal na referenčnej hodnote 100.

V súčasnosti PAS publikuje v poradí už 68. hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny v prvom polroku 2019, čo predstavuje horizont viac ako 18 rokov. Dokumentovanie podnikateľského prostredia dáva odpoveď tvorcom hospodárskej politiky, kde je ich snaha pozitívna a kde je vhodné prijať zásadné opatrenia na zlepšenie.

Viac k témam: PAS Podnikateľská aliancia Slovenska, podnikateľ, prieskum
Zdroj: Webnoviny.sk – Index podnikateľského prostredia na Slovensku sa znížil, podnikatelia pomenovali aj top prekážky © SITA Všetky práva vyhradené.