Istanbulský dohovor dostal od vlády stopku a poslancom odporúčajú, aby ho neschválili

12.2.2020 (Webnoviny.sk) – Vláda nesúhlasí s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Vysloviť nesúhlas s Istanbulským dohovorom zároveň odporúča aj Národnej rade SR (NR SR). Ministri tak rozhodli na stredajšom rokovaní vlády.

Prezidentka úmysel neoznámila

Uznesením z 18. decembra 2019 vláda zobrala na vedomie uznesenie NR SR a poverila predsedu vlády úlohou požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby oznámila depozitárovi dohovoru úmysel SR nestať sa jeho zmluvnou stranou. Uznesením z 15. januára 2020 zobrala vláda SR na vedomie druhé uznesenie NR SR z 28. novembra 2019.

„Prezidentka Slovenskej republiky doposiaľ depozitárovi predmetného dohovoru neoznámila úmysel Slovenskej republiky nestať sa jeho zmluvnou stranou. Vzhľadom na túto skutočnosť a výsledok stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov k tejto téme, ako aj v záujme ukončenia diskusií o tomto dohovore sa navrhuje Národnej rade SR, aby s týmto dohovorom vyslovila nesúhlas,“ uvádza sa v návrhu, ktorý na rokovanie predložil predseda vlády Peter Pellegrini.

Odstránenie všetkých noriem diskriminácie

Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s podpísaním Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu Slovenskou republikou 4. mája 2011. Za Slovenskú republiku podpísal dohovor štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Milan Ježovica.

Národná rada SR 29. marca 2019 požiadala vládu SR, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii uvedeného dohovoru. Dôvodom bola existencia pochybností pri výklade viacerých ustanovení tohto dohovoru, že je v rozpore s Ústavou SR. Ide predovšetkým o rozpor s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy, a tiež o nejasnosti v otázke odstraňovania rodových stereotypov.

Dňa 28. novembra 2019 prijala NR SR uznesenie, ktorým požiadala vládu SR postupovať s využitím všetkých možností voči inštitúciám Európskej únie s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z uvedeného dohovoru.

Cieľom dohovoru je ochraňovať ženy pred všetkými formami násilia a predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu, trestne stíhať násilie na ženách a domáce násilie a odstrániť ho. Takisto má prispievať k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie žien a podporovať skutočnú rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi vrátane emancipácie žien.

Viac k témam: Istanbulský dohovor, premiér Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Istanbulský dohovor dostal od vlády stopku a poslancom odporúčajú, aby ho neschválili © SITA Všetky práva vyhradené.