Klub 500 kritizuje národný plán obnovy, je len množstvom čiastkových a chaotických opatrení

29.9.2020 (Webnoviny.sk) – Klub 500 považuje národný plán obnovy za nereálny. Podľa nich je predložený návrh len množstvom čiastkových a miestami až chaotických opatrení a je potrebné ho čo najskôr prepracovať tak, aby reálne pomohol slovenskému priemyslu i ekonomike.

V takejto podobe podľa klubu nezabezpečí riadne fungovanie hospodárstva, zotavenie po kríze a ani neumožní naštartovať rastový potenciál.

Nerieši neefektívnu verejnú správu

Materiál napríklad nerieši podľa klubu problematiku neefektívnej verejnej správy, vysokého daňovo-odvodového zaťaženia a málo zdôrazňuje potrebu prepojenia vzdelávania s praxou. Priemyselníkom chýbajú v navrhovanej stratégii aj opatrenia na podporu digitalizácie priemyslu, zlepšovania podnikateľského prostredia či udržateľnej produkcie potravín. Najväčším sklamaním je však pre Klub 500 oblasť vedy, výskumu a inovácií.

Klub 500 požaduje vrátiť návrh materiálu na kompletné prepracovanie. Riešením by podľa neho bolo rozpustiť súčasnú pracovnú skupinu a vytvoriť úzky pracovný tím s adekvátnym zastúpením sektorov podieľajúcich sa na napĺňaní štátneho rozpočtu.

Podľa Klubu 500 je nevyhnutné osloviť partnerov z verejného a súkromného sektora a určiť priority, ktoré môžu zabezpečiť trvalý rast ekonomiky.

Klub dal odporúčania

Zástupcovia klubu navrhujú v reformnom pláne špecifikovať oblasti obnovy slovenského hospodárstva podobne, ako to urobilo Francúzsko. Odporúča sústrediť sa na hlavné oblasti, a to konkurencieschopnosť a inovácie, v rámci toho je to daňovo-odvodová reforma, podpora investícií a výskumno-vývojových projektov. Ďalej je potrebné sa sústrediť na zamestnanosť, reformu vzdelávania, aktívnu politiku trhu práce, dôchodkovú reformu a reformu zdravotníctva. A taktiež je potrebné podľa klubu zamerať sa na zelené investície a investície do regiónov.

Európska komisia s cieľom pomôcť napraviť škody spôsobené pandémiou koronavírusu navrhla rozsiahly plán obnovy pre Európu. Jednotlivé členské krajiny majú do 15. októbra 2020 predniesť Európskej komisii prvé návrhy národných plánov na diskusiu a definitívny plán obnovy sú krajiny zaviazané predložiť do 30. apríla 2021.

Viac k témam: Plán obnovy
Zdroj: Webnoviny.sk – Klub 500 kritizuje národný plán obnovy, je len množstvom čiastkových a chaotických opatrení © SITA Všetky práva vyhradené.