Kollárove nájomné byty majú problém, prezidentka Čaputová má výhrady a nepodpísala novelu zákona

11.7.2022 (Webnoviny.sk) – Výstavba nájomných bytov sa znova komplikuje. Poslanci Národnej rady SR (NR SR) sa totiž znova budú musieť zaoberať novelou zákona o verejnom obstarávaní.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok rozhodla, že nepodpíše novelu zákona a vrátila ju do NR SR na opätovné prerokovanie. Voči schválenému zneniu zákona má prezidentka dve hlavné výhrady.

Podvody bez náležitého postihu

Novela podľa nej významne zasahuje do súčasného mechanizmu ukladania pokút, ktorý je nastavený tak, aby zohľadňoval požiadavky práva Európskej únie.

„Neželaným efektom takejto právnej úpravy môže byť opakované porušovanie zákona bez náležitého postihu, čo môže viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, ako aj zníženiu transparentnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov. To môže mať negatívny vplyv na celý systém verejného obstarávania,“ uviedla prezidentka.

Zároveň sa takýmito zmenami do budúcna podľa prezidentky odstraňujú následky opakujúceho sa porušenia zákona odpustením pokút verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorí postupovali pri obstarávaní nájomných bytov v rozpore so zákonom a v rozpore s dlhoročnou metodickou a rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho kontrolného úradu.

Prezidentka pripomína, že v niektorých prípadoch to už potvrdili aj súdy. „Zákon nemožno obchádzať tým, že sa uzatvorí zmluva o budúcej zmluve na kúpu bytového domu, ktorý v čase uzatvorenia zmluvy ešte neexistuje,“ upozornila.

Retroaktivita z nedôslednosti

Druhá výhrada prezidentky sa týka zákazu retroaktivity právnych noriem. V schválenej novele je totiž uvedené, že právna úprava by mala nadobudnúť účinnosť 15. júna 2022. Zákon bol pritom v parlamente schválený až 22. júna 2022.

„Nedomnievam sa, že retroaktivita bola v tomto prípade zámerom zákonodarcu, skôr vyplynula z jeho nedôslednosti. Myslím si, že v záujme predchádzania čo i len teoretickým pochybnostiam o tom, kedy zákon skutočne nadobudol účinnosť, nie je vhodné, aby sa v zbierke zákonov publikoval predpis, v ktorom formálne uvedená účinnosť o mesiac predchádza dňu platnosti,“ konštatovala Čaputová.

Podpísala mediálny zákon

Prezidentka v pondelok zároveň s vážnymi výhradami podpísala zákon o mediálnych službách a zákon o publikáciách.

Priznanie práva na vyjadrenie verejným funkcionárom a politikom je totiž podľa nej v rozpore s tým, aké zameranie verejne prezentovala súčasná vláda s jej akcentom na slobodu prejavu a aj verejne deklarovanú podporu novinárom.

„Zákony som podpísala, pretože právo na vyjadrenie pre verejných funkcionárov a politikov nie je protiústavné. Budem však sledovať, či nedochádza k jeho zneužívaniu,“ zdôraznila prezidentka.

Viac k témam: Nájomné byty, Verejné obstarávanie, Zákon o verejnom obstarávaní
Zdroj: Webnoviny.sk – Kollárove nájomné byty majú problém, prezidentka Čaputová má výhrady a nepodpísala novelu zákona © SITA Všetky práva vyhradené.