Kolúzna väzba sa predĺži na päť mesiacov, poslanci schválili Kolíkovej novelu

23.7.2021 (Webnoviny.sk) – Vďaka novele Trestného poriadku sa zavedie päťmesačná lehota kolúznej väzby, teda väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov zo strany obvineného. Predmetnú právnu úpravu v piatok schválili poslanci Národnej rady SR (NR SR) 77 hlasmi.

Väzba môže trvať aj dlhšie

Kolúzna väzba bude môcť trvať aj dlhšie ako päť mesiacov, ak sa zistí, že sa obvinený kolúzne správal, či už sám alebo prostredníctvom iných osôb.

Rovnako to platí pre prípad, keď sa vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin spáchaný organizovanou skupinou, pre trestný čin spáchaný zločineckou alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie. Novelu predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Novela prináša aj ďalšie zmeny

Ďalšou zmenou je zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby. Novela tiež objasňuje pravidlá náhrady väzby a výslovne vylučuje možnosť náhrady kolúznej väzby a opätovnej väzby z kolúznych dôvodov v záujme odstrániť pochybnosti právneho výkladu doterajšej úpravy.

Súčasne zmena Trestného poriadku explicitne stanovuje podmienky návrhu na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenia rozhodnutia súdu o väzbe. V prípade kolúznej väzby musí návrh na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenie rozhodnutia súdu o väzbe obsahovať aj uvedenie konkrétnych skutočností, ktoré zakladajú dôvodnú obavu z kolúzneho správania obvineného alebo z ktorých je zrejmé, že tak obvinený už konal.

Do novely ministerstvo spravodlivosti doplnilo lehotu piatich pracovných dní v prípravnom konaní pre prokurátora na predloženie žiadosti obvineného o prepustenie na slobodu, ktorej nevyhovel aj so svojím stanoviskom a s návrhom na rozhodnutie sudcovi pre prípravné konanie.

Viac k témam: kolúzna väzba, novela Trestného poriadku
Zdroj: Webnoviny.sk – Kolúzna väzba sa predĺži na päť mesiacov, poslanci schválili Kolíkovej novelu © SITA Všetky práva vyhradené.