Kontrolóri nenašli v Kancelárii prezidenta problémy, ale upozorňujú na chátrajúcu vilu a súdny spor

23.7.2019 (Webnoviny.sk) – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) závažné problémy v Kancelárii prezidenta neobjavil, podľa kontrolórov existujú iba dva dlhodobé nedostatky. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor NKÚ s tým, že dlhodobé nedostatky majú vplyv aj na verejné financie.

Konkrétne ide o chátrajúcu vilu na bratislavskom Slavíne. NKÚ tiež upozorňuje na súdny spor, ktorý vedie kancelária so svojím bývalým zamestnancom, na ktorý podľa kontrolórov nemá dostatok financií.

Kancelária prezidenta v minulom roku hospodárila s takmer šiestimi miliónmi eur, pričom najväčšie výdavky išli na vyplácanie zamestnancov či správu majetku.

“Jedným z kľúčových problémov je neobývaná a chátrajúca vila na Slavíne, o jej praktickom využívaní nebolo dodnes rozhodnuté. Otázkou stále ostáva, či vila bude v blízkej dobe vôbec slúžiť ako rezidencia pre úradujúcu hlavu štátu,” uvádza NKÚ.

Sídlo novej prezidentky

Kontrolný úrad pripomína, že pri komplexnom audite objavili viacero nedostatkov, išlo však skôr o formálne pochybenia. “Kontrolóri národnej autority pre oblasť externej kontroly zistili viacero formálnych nedostatkov pri nakladaní s majetkom štátu v oblasti účtovníctva, pri inventarizácii majetku a správnosti vykazovania dlhodobých záväzkov s ohľadom na dodržiavanie pravidiel základnej finančnej kontroly. Viaceré zistené nedostatky boli odstránené ešte v priebehu kontroly a z hľadiska významnosti ich kontrolný úrad nepovažuje za závažné, kritické,” uvádza NKÚ.

Kontrolóri dodali, že nie je zrejmé, či bude vila využívaná ako sídlo novej prezidentky Zuzany Čaputovej a pre ďalší postup je potrebná spolupráca medzi vládou SR a úradom prezidenta.

“Vecné rozhodnutie je pritom v rukách výkonnej moci a preto zodpovedný člen vlády SR musí v úzkej súčinnosti s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a jej kanceláriou pripraviť definitívne riešenie. Vila, ktorá je majetkom štátu, už takmer 20 rokov neslúži na svoj účel a z roka na rok chátra. Kontrolný úrad preto upozorňuje na potrebu aktívnej realizácie uznesenia vlády, ktorým táto agenda bola zverená do gescie rezortu zahraničných vecí a ministerskí úradníci musia v spolupráci s kanceláriou prezidentky navrhnúť praktické riešenie, musia dať jasnú odpoveď na otázku, či existujúca vila je dôstojným, reprezentatívnym miestom pre hlavu štátu, alebo bude obstaraný nový objekt,” doplnil úrad.

Súdny spor stál státisíce eur

Závažným problémom je podľa NKÚ aj súdny spor, ktorý už stál státisíce eur. “Dlhoročným problémovým okruhom je tiež súdny spor, ktorý vedie kancelária so svojím bývalým zamestnancom. Súdne poplatky a náklady za právne zastupovanie sa vyšplhali v tomto prípade na 375-tisíc eur. V minulom roku kancelária prezidenta, v rozpore s pravidlami, nezahrnula ročný nárast týchto poplatkov vo výške približne 50-tisíc eur do povinnej rezervy vedenej v účtovných výkazoch. Aj keď je uvedený spor súvisiaci so zákonnosťou rozviazania pracovného pomeru bývalého zamestnanca kancelárie prezidenta v procese dovolacieho konania pred Najvyšším súdom SR, kontrolóri upozorňujú na finančné konzekvencie, ktoré tento súdny spor môže mať na rozpočet kancelárie. Ide hlavne o skutočnosť, že kancelária prezidenta reálne nedisponuje prostriedkami na úhradu tohto záväzku, a bude musieť požiadať rezort financií o poskytnutie mimoriadnych prostriedkov pre vyplatenie záväzku po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu,” uzavreli kontrolóri.

Agentúra SITA v tejto súvislosti oslovila so žiadosťou o reakciu Kanceláriu prezidenta aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Viac k témam: NKÚ Najvyšší kontrolný úrad, prezident Slovenskej republiky, prezidentská vila na Slavíne, súdny spor
Zdroj: Webnoviny.sk – Kontrolóri nenašli v Kancelárii prezidenta problémy, ale upozorňujú na chátrajúcu vilu a súdny spor © SITA Všetky práva vyhradené.