Košice pomôžu zdravotne postihnutým, môžu požiadať o zníženie poplatku za odpad

25.1.2022 (Webnoviny.sk) – Ťažko zdravotne postihnuté osoby (ŤZP) alebo ťažko zdravotne postihnuté osoby so sprievodcom (ŤZP-S), osoby čiastočne alebo úplne bezvládne môžu od začiatku tohto roka požiadať o zníženie poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu o polovicu.

Nárok na zníženie má osoba na takzvanom paušálnom poplatku, kde jeho sadzba predstavuje 0,101 eura krát počet dní v roku. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Nárok v priebehu roka nezaniká

Zmeny príslušného všeobecne záväzného nariadenia schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom minuloročnom decembrovom zasadnutí. Podľa údajov z evidencie košického úradu práce, sociálnych vecí a rodiny by sa úľava na poplatku za komunálny dopad mala týkať zhruba 12-tisíc osôb. Nárok na zníženie poplatku pre túto skupinu osôb nezaniká ani vtedy, ak o to poplatník požiada v priebehu roka. Za tri týždne tohto roka využilo túto možnosť takmer 1 400 ľudí, ktorí tak namiesto doterajších 36,86 eura ročne zaplatia 18,43 eura.

Aj naďalej je možné podať žiadosť a požiadať tak o priznanie zľavy. K žiadosti o zníženie je potrebné doložiť kópiu preukazu fyzickej osoby ŤZP alebo ŤZP-S, alebo kópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní prevažnej alebo úplnej bezvládnosti. Žiadosť o zníženie je na webe mesta www.kosice.sk v sekcii občan po kliknutí na odkaz Formuláre a tlačivá.

Viacero možností na podanie žiadosti

O zníženie poplatku je možné požiadať viacerými spôsobmi. Občan môže všetky vyššie uvedené dokumenty ako žiadosť o zníženie, kópia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, alebo kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne zaslať e-mailom na poplatky@kosice.sk, poštou na adresu Magistrát mesta Košice, referát daní a poplatkov, Trieda SNP 48/A alebo ich môže priniesť osobne do kancelárie prvého kontaktu, respektíve do podateľne na magistrát,” vysvetľuje vedúca referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.

Ak má občan už poskytnuté zníženie z dôvodu veku po dovŕšení 62 rokov, nie je potrebné si uplatňovať aj zníženie z dôvodu ŤZP, ŤZP-S, čiastočnej alebo úplnej bezvládnosti. Mesto však môže poskytnúť len jedno zníženie a v týchto prípadoch je na rovnakej úrovni.

Viac k témam: Odpad, Zdravotne postihnutí
Zdroj: Webnoviny.sk – Košice pomôžu zdravotne postihnutým, môžu požiadať o zníženie poplatku za odpad © SITA Všetky práva vyhradené.