Home MAGAZÍN Kritické myslenie alebo aby ste sa vyhli manipulatívnej komunikácii

Kritické myslenie alebo aby ste sa vyhli manipulatívnej komunikácii

Pred niekoľkými rokmi som hľadala nástroj, ktorý by mi pomohol rozkódovať zahmlenú a manipulatívnu komunikáciu.

Častokrát som totiž cítila, že to, čo a ako mi bolo prezentované, akosi nebolo správne, no nevedela som prečo. V snahe o čistú, transparentnú a férovú komunikáciu som sa vybrala priučiť sa kritickému mysleniu.

Podľa Wikipédie je kritické myslenie definované takto: „Kritické myslenie je analýza faktov, na základe ktorých sa dá usúdiť záver. Zahŕňa racionálnu, skeptickú, nezaujatú analýzu alebo hodnotenie faktických dôkazov. Kritické myslenie je sebadisciplinované, sebakontrolované a sebakorekčné myslenie.“

K napísaniu týchto riadkov ma vedie to, že počúvam názory ľudí, ktorí priradia kritické myslenie k akejsi pátracej akcii po dôveryhodných zdrojoch, aby mohli odseparovať hoaxy od faktov v dnešnom svete plnom dezinformácií.

Zovšeobecňovanie

Áno aj to je práca kritického myslenia, ale myslieť si, že to je celé, je veľký omyl! Premýšľať takto znamená, že z nás hovorí generalizácia. Tento jav sa prejavuje tak, že sa niečo málo naučíme a myslíme si, že o tom vieme všetko. Zvyknete po prvom stretnutí človeka zhodnotiť, aký je milý a zlatý? Vedzte, že takéto hodnotenie na základe jedného stretnutia je unáhleným zovšeobecňovaním.

A okrem veľkého omylu je to aj veľká škoda! Vedzte, že kritické myslenie, ak je brané vážne, poctivo a celistvo, je ďaleko hlbšia, až život transformujúca disciplína, ktorá si vyžaduje sústavnú prácu samého so sebou a nielen jeden workshop.

Logické klamy

Generalizácia je jedným z veľkého množstva argumentačných faulov, s ktorými som ja na svojej ceste začala. Ako taký malý detektív, pátrala som po ich existencii vo svojich výrokoch  a vo výrokov druhých ľudí.

Jedným z mojich prvých veľkých uvedomení na začiatku bola miera zastúpenia týchto faulov v mojom vnímaní a spôsobe komunikácie, ktorý som sa nevedome naučila v prostredí, kde som vyrastala. Však posúďte sami. Poznámky v zátvorkách označujú jednotlivé typy logických faulov.

Od starších členov spoločnosti som sa učila byť  komunikatívne zdatná, podľa ich vzoru “aby som mala kľud a aby mi hlavne dali všetci pokoj.”

 • Ako jedna z najspoľahlivejších zbraní so všestranným použitím, keď sa chcete rýchlo vyhnúť vecnému a férovému riešeniu problému, sa osvedčil útok na osobu, “pretože to už je fakt vrchol, čo si niektorí o sebe myslia.” (faul Útok na osobu situačný).
 • Pre udržanie si prehľadu o dianí bolo doležité si ľudí zaradiť a označiť, lebo “zbytočne budeš vysvetľovať, keď je raz niekto…”(faul Útok na osobu urážlivý)
 • Na útoky prichádzajúce zo strán bolo zas potreba vyvinúť pohotovú re-akciu s bumerangovým efektom. “Len nech sa najprv pozrú všetci na seba, čo víno pijú a vodu kážu…” (faul Útok na osobu – Odvolávanie sa na pokrytectvo)
 • Ach, to vám boli víťazné pocity pri zobecňujúcom prednese “On nič iné ani nevie a ona nič iné ani nerobí, než …” Ako taký Generál, čo rýchlo a unáhlene generalizuje. (faul Generalizácia/Zovšeobecňovanie)

Keď nezapadneš, vypadneš

A nie len to, dokážete aj iné veci:

 • Napríklad, ako skladať navzájom nesúvisiace veci do celkom a deliť na drobné jednotlivé udalosti tak, aby ste neukázali priamo svoje ciele a obavy. (faul Skladba a deľba)
 • Že som mohla meniť cieľ na bojisku a odobrať sa iným smerom? Prečo sa namáhať, keď “Všetci to tak robia.” “Keď nezapadneš, vypadneš”, apelovala na mňa spoločnosť. (faul Spoločenský apel)
 • A do toho, by teda nikto normálny nešiel.” Obzvlášť, keď to radia autority. Že možno neboli kompetentné na takéto názory? To už bolo irelevantné. (faul Irelevantná autorita).

Skôr išlo o to, prísť na to, ako na to. Duchaplnosť a chytrosť sa rátala.

 • Nejako zvlášť nevadilo, že občas išla chybným smerom, keď sme si príčinu a následok dopasovali podľa nálady. (faul Chybná príčina)
 • A keď sa vzduchom šíri potenciálny neúspech, vtedy prichádza na rad tlak prostredníctvom strachu. “A ak už nepomôže toto, tak už potom nič …(faul Odvolávanie sa na strach)
 • Kedy už prestaneš s tým zastrašovaním a začneš triezvo uvažovať?” nenechali na seba dlho čakať s odpoveďou obozretní užívatelia zlúčených tvrdení a otázok na základe vlastných neoverených domnienok a predpokladov. (faul Zlúčená otázka)

No a niekedy už neostávalo iné, než sa brániť.

 • Postaviť sa a ušliapať protivníka nemilosrdným prekrútením jeho výrokov. “Snáď len nečakal, že to budem donekonečna znášať. Už aj tak si veľa dovoľuje a navyše všetko iba zveličuje a zosmiešňuje.” (faul Slamený strašiak).
Foto: pixabay.com

K férovej komunikácii

No bola by to celkom sranda, keby to nedevastovalo vzťahy a životy, čo poviete? Pre tých ktorí sa chcete trošku priučiť faulom a priespieť tak k férovej komunikácii, dávam do pozornosti knižku s názvom Ilustrovaná kniha zlých argumentov. Je k dispozícii online zdarma aj v slovenskom jazyku na tomto odkaze.

Postúpme v čase o kúsok ďalej, kedy prichádza zistenie, že môj prístup je síce užitočný v snahe o čistú komunikáciu, ale taktiež symptomatický. Že to, čo som sa naučila detekovať sú len symptómy. Symptomy ukazujúce na určité odchýlky a krivosti našeho myslenia. Myslenia, ktoré keď je ponechané na voľnobeh, veľmi často býva egocentrické. Rada používam pre názornosť túto rýmovačku:

Netrénovaná myseľ uverí, trénovaná myseľ overí.“

Automatické myslenie je však môžeme zmeniť. K tomu, aby sa tak stalo, potrebujeme začať premýšľať o tom, ako premýšľame v snahe svoje myslenie cibriť. Nie výkonostne, ale cibriť v zmysle kultivácie intelektuálnych hodnôt v našom myslení. O tomto rozmere kritického myslenia sa s vami rada podelím v nasledujcom článku.

zdroj foto: pixabay.com

 

NO COMMENTS

Exit mobile version