Manuálnych profesií je nedostatok. Je náročné otvoriť si vlastnú živnosť?

robotnicka
Foto: pixabay.com

Ste skúsený remeselník alebo majster a chcete sa osamostatniť? Najviac prerazíte v profesiách, ktorých je nedostatok. Asi nikoho neprekvapí, že na trhu práce je najmenej lekárov a zdravotných sestier. UPSVAR každý rok zverejňuje nedostatkové pracovné miesta po krajoch, a tak sme sa pozreli na to, ktoré profesie sú na Slovensku ešte vyhľadávané.

Medzi manuálnymi profesiami sa objavili najmä tieto:

 • technik,
 • kuchár (okrem šéfkuchára),
 • stavebný montážnik jednoduchých stavieb,
 • murár, železiar, betonár,
 • tesár, obkladač, omietkar,
 • montér suchých stavieb,
 • izolatér, inštalatér,
 • zvárač kovov, zámočník (údržbár),
 • elektrikár

V článku sa budeme venovať základným okruhom pri začiatkoch podnikania, a to:

1. Ako si zvoliť právnu forma podnikania

2. Podnikateľský plán

3. Cash flow – čo brať do úvahy pri finančnej analýze?

4. Ako na financovanie podnikania

5. Ako sa nestratiť v spleti zákonov a povinností

6. Ako získať prvých zákazníkov

7. Nezabudnite na poistenie

1. Ako si zvoliť právnu formu podnikania

Najjednoduchším začiatkom podnikania je založenie živnosti. Je to zároveň aj najčastejšie využívaná forma podnikania. Na základe živnostenského zákona je možné prevádzkovať tri druhy živnosti – voľnú, viazanú a remeselnú. Pre založenie voľnej živnosti postačí splniť všeobecné podmienky, teda vek 18 rokov, mať právnu spôsobilosť a bezúhonnosť.

Pre založenie viazanej a remeselnej živnosti je potrebné splniť aj osobitné podmienky. Ide o preukázanie odbornej alebo inej spôsobilosti, preukázanie praxe či dosiahnutého vzdelania. splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej inak. Viazané živnosti sú živnosti uvedené v Prílohe č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými tiež v Prílohe č. 2. živnostenského zákona.

Väčšina uvedených povolaní bude spadať pod remeselné živnosti.

Zdroj: unsplash.com

Kde sa treba zaregistrovať?

Živnosť je možné ohlásiť buď osobne – návštevou jednotného kontaktného miesta alebo online – prostredníctvom stránky slovensko.sk. Pre online založenie je potrebné mať kvalifikovaný elektronickú podpis v občianskom preukaze.

Samozrejme, živnosť je potrebné ohlásiť ešte predtým, ako začnete vykonávať podnikateľskú aktivitu. Podnikať môžete začať hneď od momentu ohlásenia živnosti.

2. Podnikateľský plán

Pri začiatkoch podnikania si sumarizujeme myšlienky a rôzne analýzy, preto by bolo vhodné, aby sme si vytvorili dokument, kde si všetko podrobne rozpíšeme. Takýto dokument sa volá Podnikateľský plán alebo Biznis plán.

Biznis plán mapuje a analyzuje celé obdobie od úmyslu podnikať, až po obdobie, kedy sa podnikateľovi začnú vracať vložené prostriedky s cieľom zamerať sa na podstatu podnikateľskej činnosti. Tento dokument je vhodné pripraviť si napríklad pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny pri žiadosti o dotáciu alebo ho od vás bude požadovať banka pri žiadosti o úver.

Mal by obsahovať základné údaje o žiadateľovi, charakteristiku zámeru, postup realizácie projektu, miesto realizácie zámeru, marketingové informácie, slabé a silné stránky zámeru, finančnú prognózu a kalkulácia predpokladaných nákladov.

Zdroj: unsplash.com

3. Cash flow

Ďalším krokom, alebo súčasťou biznis plánu je finančná analýza. Schopnosť predvídať je jedným z pilierov efektívneho riadenia financií. Pri podnikaní v manuálnych profesiách bude rozpočtová prognóza obzvlášť užitočná, i keď pre pracovníka, ktorý práve začína, nebude jednoduché spraviť ju. Táto počiatočná námaha sa však môže ukázať ako neoceniteľná.

Dobrým miestom, kde začať, je finančný informačný panel, napríklad excelová tabuľka. Mala by obsahovať všetky finančné prvky, ktoré dokážete odhadnúť, vrátane:

 • životných nákladov (strava, nájomné),
 • odvodov (platby do sociálnej a zdravotnej poisťovne),
 • DPH, ak sa na vás DPH vzťahuje,
 • financií na chod firmy a jej bežnú prevádzku,
 • kúpy majetku, materiálu, tovaru, strojov a zariadení,
 • stavby alebo rekonštrukcie priestoru na podnikanie,
 • nájmu priestorov na podnikanie,
 • marketingu,
 • budúceho príjmu od vašich zákazníkov;

Vaša prognóza rozpočtu bude figurovať v podrobnejšom dokumente, ktorý do hry vnesie aj vaše obchodné náklady, a tento dokument je známy ako plán peňažných tokov, teda cash flow.

Cash flow je rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie. Podnikateľ si ho musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá. Živnostník musí mať dostatok peňažných príjmov k tomu, aby mohol splatiť pôžičky, zaplatiť dane, suroviny, energie, faktúry, atď.

Ako si stanoviť hodinovú mzdu?

Ak máte zrátané výdavky, skúste si vypočítať, koľko je minimálna sadzba vašej hodinovej práce. Mali by ste brať do úvahy počet hodín, ktoré odpracujete, a tiež sumu, ktorú si budete pýtať za hodinu práce. Táto suma sa bude odvíjať od vašich nákladov. Koľko musíte zarobiť, aby ste pokryli všetky vaše výdavky a ešte vám ostalo aj niečo navyše ako rezerva?

Ak ste si výdavky vyrátali napríklad na sumu 1000 eur, a chcete odpracovať za mesiac približne 160 hodín (cca 8 hodín denne x 20 pracovných dní), suma, ktorú by ste nemali podliezť je 6,25 eur na hodinu.

Koľko si môžete za svoju prácu pýtať, sa môžete inšpirovať aj od konkurencie. Pozrite si webové stránky, ktoré ponúkajú rovnaké služby ako vy a porovnajte sa s nimi.

Pri plánovaní príjmov je potrebné myslieť na sezónnosť zamestnania. Napríklad vizážistka a vlasová stylistka bude mať najviac práce počas obdobia, kedy sú svadby, teda v mesiacoch máj až september. Ak sa venujete poľnohospodárstvu a zberu plodín, tiež máte len obmedzené časové úseky, kedy môžete svoje podnikanie realizovať.

dph
Foto: pixabay.com

4. Ako na financovanie podnikania?

Opäť si to treba na začiatku spočítať. Chcete mať vlastnú dielňu alebo vám stačí kufrík s náradím? Potrebujete nejaké špeciálne stroje alebo technológie? Aké auto budete používať? Koľko chcete investovať do reklamy, aby ste vôbec získali prvé zákazky? Koľko budete potrebovať na rozbeh podnikania?

Ak si začiatok podnikania nevyžaduje veľký kapitál, môžete siahnuť po vlastných zdrojoch alebo sa obrátiť na svoju rodinu či priateľov. Ak potrebujete viac financií, ako dokážete svojpomocne zohnať, môžete využiť tieto možnosti:

 • nájsť vhodného investora,
 • získať dotáciu alebo prípevok od štátu,
 • vyskúšať financovanie formou crowdfundingu,
 • požiadať o úver z banky (na to je dobré mať Biznis plán a Cash flow plán, ako je spomenuté vyššie)

Kto vám môže pomôcť s financovaním?

Investor síce prinesie do firmy peniaze, zároveň však môže výrazne ovplyvniť či zmeniť náš pôvodný podnikateľský úmysel, pretože pre investora pôjde v investícii logicky prioritne o zisk a nie o naše hodnoty či zámery.

Je možné využiť dotáciu od štátupríspevok na rozbehnutie podnikateľskej aktivity z úradu práce. Podmienkou na jeho získanie je, aby ste boli evidovaný ako uchádzač o prácu minimálne tri mesiace. Následne je povinnosť prevádzkovať živnosť minimálne 3 roky. Výška príspevku záleží od regiónu.

Crowdfunding je zase spôsob, kedy namiesto jedného investora získate množstvo malých investorov – bežných ľudí. Najznámejšou platformou je u nás Startlab. Funguje to tak, že svoj projekt zvejeníte na tejto platforme a následne sa snažíte presvedčiť ľudí, aby vám na projekt prispeli výmenou za nejakú odmenu.

Pri začiatkoch vám môže pomôcť banka, ktorá vás prevedie celým procesom a pomôže vám vypracovať aj biznis plán. Správna banka vám poskytne úver, lízing a bezplatné vzdelávanie na rozbeh vašej prevádzky, ambulancie, e-shopu či startupu. Do bezplatného programu Slovenskej sporiteľne Začíname podnikať sa môžete zapojiť, či už veľmi krátko podnikáte, alebo o vlastnom podnikaní ešte len uvažujete.

Zdroj: pixabay.com

5. Ako sa nestratiť v spleti zákonov a povinností

Na začiatok podnikania je vhodné nájsť si účtovníka alebo si na úvod dohodnúť základnú konzultáciu, kde sa zorientujete. Ak si budete zakladať s.r.o., pravdepodobne budete potrebovať účtovníka počas celej doby prevádzkovania firmy. Ak budete prevádzkovať živnosť, viete si vypomôcť aj sami. Dôležité je rozhodnúť sa, akým spôsobom si bude uplatňovať výdavky spojené so svojim podnikaním. Ak si zvolíte paušálne výdavky, t.j. v sume 60 % z príjmov z podnikania, zjednodušíte si tým situáciu.

Záleží aj na tom, ako bude svoje podnikanie realizovať. Ak budete zákazníkom vystavovať faktúry, je dobré mať kvalitný fakturačný systém. Ak budete prijímať peniaze v hotovosti a je potrebné mať registračnú pokladňu, môže využiť virtuálnu registračnú pokladňu (VRP) priamo od Finančnej správy. VRP si jednoducho nainštalujete do mobilu a vystavíte si pomocou nej doklad, ktorý potom môžete vytlačiť na jednoduchej minitlačiarmi. Malá mobilná tlačiareň na bločky vás vyjde asi 70 eur. Na prijímanie platieb kartou je skvelé využiť platobný terminál SumUp za 24 eur.

6. Ako získať prvých klientov

Máte v ruke Živnostenský list, úver z banky, prenajatú dielňu a môžete konečne začať pracovať. Teraz však príde bod, ktorý overí vaše schopnosti marketéra – ako získať zákazky?

V dnešnej dobe je už toľko možností, kde sa zviditeľniť, že namiesto platenej reklamy môžete využiť už existujúce sociálne siete alebo portály.

Zdroj: pixabay.com

Sociálne siete

Založte si profil na Instagrame alebo Facebooku a ponúknite svojim followerom ukážky vašej práce, spravte pútavé video, organizujte súťaže, kde budete ponúkať svoje služby zadarmo, alebo spravte deň otvorených dverí. Sledujte skupiny na Facebooku, kde ľudia vyhľadávajú rôzne profesie a skúste sa zviditeľniť svojou prácou aj tam.

Portály

Na prilákanie prvých klientov odporúčame napríklad portál jaspravim.sk, kde nájdete množstvo freelancerov z rôznych oblastí. Jedným z nich môžete byť aj vy. Ďalšou skvelou možnosťou pre domácich majstrov je portál wilio.sk, kde sa registrujú overení a kvalifikovaní profesionáli ako napríklad vy. Možnosťou je aj supersused.sk, kde zadávajú ľudia svoje dopyty, čo sú najmä práce na dome alebo v záhrade.

Ak sa venujete napríklad handmade tvorbe, ako drotár alebo obuvník, môžete využiť služby portálu Sashe.sk.

Offline predaj

Ak sú produktom vašej činnosti výrobky, skúste ich ponúknuť na miestnych trhoch. Kováč alebo rezbár môže zaujať svojimi výrobkami práve tam.

Viacero miest ponúka účasť na trhoch zadarmo alebo len za veľmi nízky poplatok.

trh trhovisko
Zdroj: pixabay.com

7. Nezabudnite na poistenie

Pri manuálnych prácach je vhodné myslieť aj na úrazy. Pri klasickom životnom poistení si môžete vybrať rôzne možnosti pripoistenia, napríklad sa poistiť proti trvalým následkom úrazu, zlomeninám, hospitalizácii z úrazu, či invalidite ako následok úrazu alebo choroby, či na čas nevyhnutného liečenia po úraze.

Poistenie vám prinesie poistnú ochranu počas celej doby, garantované poistné sumy, výnosy z investičnej časti, vernostný bonus na konci poistnej doby. Dôležité je, že poistné plnenie bude vyplatené do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti a bez ďalších poplatkov.