Ministerstvo financií chce zmenu daňového poriadku, očakáva účinnejší boj proti daňovým podvodom

15.3.2021 (Webnoviny.sk) – Znížiť administratívnu záťaž a zaviesť účinnejší boj proti daňovým podvodom má návrh novely daňového poriadku, ktorý rezort financií predložil do predbežného pripomienkového konania. Ministerstvo navrhuje zrušiť tzv. „registračné kartičky“, ako aj znížiť poplatok za záväzné stanoviská, aby bol tento inštitút daňovým subjektom prístupnejší.

Návrhom sa má tiež zaviesť verejný index daňovej spoľahlivosti ako transparentné a objektívne hodnotenie daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností voči finančnej správe. Ministerstvo financií SR o tom informovalo v tlačovej správe.

“Jeho účelom bude najmä motivovať daňové subjekty k plneniu si týchto povinností, pričom nebude hodnotením rizikovosti daňového subjektu,” uviedol rezort k indexu daňovej spoľahlivosti. Ak daňový subjekt s hodnotením nebude súhlasiť, bude môcť podať námietku.

Inštitút vylúčenia fyzickej osoby

Daňové subjekty s výborným hodnotením budú mať nárok na benefity, ako napríklad dlhšie lehoty na vyjadrenie a predkladanie dokladov alebo zníženie sumy za úhradu záväzného stanoviska na polovicu. Naopak, nespoľahlivé daňové subjekty budú dostávať tzv. „malusy“, napríklad sa im určí minimálna 8-dňová lehota na vyjadrenie sa.

V rámci boja proti daňovým podvodom sa má zaviesť inštitút vylúčenia fyzickej osoby. “Táto úprava umožní správcom dane vydať rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti,” tvrdí ministerstvo financií.

Novelizovať sa má aj zákon o dani z príjmov. Zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, sa umožní dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.

Pre daňovníkov, ktorí budú podľa indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých, sa úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní zníži na polovicu.

Ručenie za daň

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty má zaviesť možnosť pre platiteľa dane overiť si, či platí protihodnotu na bankový účet dodávateľa, ktorý je finančnej správe známy. “Bude sa požadovať, aby všetci platitelia oznámili elektronickým spôsobom na tlačive, obsah ktorého predvyplní finančná správa, svoje bankové účty, ktoré budú využívať v súvislosti s podnikateľskou aktivitou podliehajúcou DPH,” uviedol rezort financií.

Finančná správa zverejní a na dennej báze bude aktualizovať zoznam takto oznámených bankových účtov. “Ak odberateľ, ktorý je platiteľom dane, zaplatí za tovar alebo službu na iný ako oznámený účet, môže byť vystavený riziku, že ak jeho dodávateľ nezaplatí DPH z tejto transakcie, bude za ňu ručiť,” upozorňuje ministerstvo.

Riziko, ktoré v sebe nesie uplatnenie inštitútu ručenia za daň, však bude možné na strane odberateľa eliminovať, uviedlo ministerstvo financií. Ak bude mať odberateľ obavu, že by finančná správa mohla voči nemu uplatniť ručenie, bude môcť rozdeliť platbu a predmetnú sumu DPH zaplatiť priamo na účet správcu dane vedený pre dodávateľa tovaru alebo služby.

“V takomto prípade už správca dane nebude po ňom požadovať sumu DPH, ktorú jeho dodávateľ nezaplatil,” dodal rezort financií.

Viac k témam: daň z príjmu, DPH daň z pridanej hodnoty, podnikatelia
Zdroj: Webnoviny.sk – Ministerstvo financií chce zmenu daňového poriadku, očakáva účinnejší boj proti daňovým podvodom © SITA Všetky práva vyhradené.