Mortalita najviac vzrástla v Trnavskom kraji, až osem z desiatich úmrtí tvorili seniori

13.4.2021 (Webnoviny.sk) – Najvyšší rast úmrtí v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenali v Trnavskom kraji. Tento rok vo februári v ňom zomrelo o vyše 90 percent viac ľudí ako po minulé roky. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých vo februári 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Vyššiu mieru úmrtnosti zaznamenal ŠÚ SR aj v Nitrianskom kraji, a to 86,4 percenta voči priemeru. Avšak v porovnaní s januárom 2021 v tomto kraji klesla nadúmrtnosť o 71 percentuálnych bodov. Tretím krajom s vysokým nárastom zomretých bol Košický kraj. Tam sa prejavil aj najvýraznejší rozdiel v prípade mesačného negatívneho skoku, ktorý nárastol o 13 percentuálnych bodov na 77,5 percenta.

Viac o téme: Koronavírus

Rast Banskobystrického a Bratislavského kraja bol nad úrovňou 50 percent. Žilinský kraj rovnako ako v januári dosiahol najnižší rast počtu zomretých, a to s výrazným poklesom dynamiky zo 41 percent na 15 percent.

Dynamika rastu úmrtnosti spomalila

Aj tento mesiac zásadne ovplyvnila počty zomretých v SR druhá vlna pandémie koronavírusu. V súhrne za druhý mesiac roka zomrelo na Slovensku 7 555 ľudí, čo je o 58,6 percenta viac ako bol priemer tohto mesiaca za posledných päť rokov. Dynamika rastu počtu zomretých oproti januáru spomalila. V januári dosahovala nadúmrtnosť 75 percent a v decembri 2021 to bolo 60 percent.

Riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická podotkla, že aj keď bola na celoslovenskej úrovni februárová nadúmrtnosť nižšia ako v januári, je potrebné si počkať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch. „Celkové počty zomretých v porovnaní s predošlými rokmi sú základnými vstupmi pre analýzy o vplyve COVID-19 na spoločnosť, neskôr sa doplnia ešte o štruktúry o príčinách úmrtí,“ spresnila.

Dáta o počtoch úmrtí vo februári podľa ŠÚ SR potvrdili zvýšenú nadúmrtnosť vo vekovej skupine do 64 rokov, a to o 43 percent. „Zatiaľ čo v iných vekových kategóriách nadúmrtnosť vo februári klesla, v skupine ľudí do 65 rokov sa udržala na januárovej výške,“ poukázala Podmanická.

Za jediný mesiac zomreli tisíce seniorov

Naďalej však platí, že nadúmrtnosť evidujú najmä v skupine seniorov, teda ľudí vo veku 65 a viac rokov. Podobne ako predošlé dva mesiace aj vo februári tvorili osoby z tejto kategórie osem z desiatich úmrtí. Počas februára zomrelo spolu takmer šesťtisíc seniorov, čo predstavuje oproti predošlým rokom nárast o 64 percent.

ŠÚ SR doplnil, že aj vo februári 2021 bola najhoršia situácia v kategórii mladších seniorov, teda tých vo veku 65 – 74 rokov. Nárast zomretých v tejto skupine síce spomalil, no oproti päťročnému priemeru zomrelo takmer dvojnásobne viac ľudí ako predošlé roky.

Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR z doručených formulárov „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, v ktorých sú uvedené základné informácie o zomretom, vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer tritisíc miest a obcí SR.

Viac k témam: Koronavírus, úmrtnosť
Zdroj: Webnoviny.sk – Mortalita najviac vzrástla v Trnavskom kraji, až osem z desiatich úmrtí tvorili seniori © SITA Všetky práva vyhradené.