Na fóre ENYA 2024 prijali komisári pre deti viaceré odporúčania v súvislosti s maloletými v náhradnej starostlivosti

0
Na fóre ENYA 2024 prijali komisári pre deti viaceré odporúčania v súvislosti s maloletými v náhradnej starostlivosti

6.7.2024 (SITA.sk) – Tento týždeň sa v Bratislave uskutočnilo medzinárodné fórum mladých poradcov komisárov pre deti z celej Európy ENYA 2024. Jeho organizátorom bol Úrad komisára pre deti. Téma niesla názov Práva detí umiestnených v náhradnej starostlivosti. Po dvojdňovom stretnutí zúčastnení fóra odhlasovali niekoľko odporúčaní pre európskych komisárov pre deti.

Odporúčania vypracované v spolupráci s deťmi

Tieto odporúčania boli vypracované v spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi umiestnených v systémoch náhradnej starostlivosti v 15 krajinách. Odporúčania budú zároveň odprezentované na výročnej konferencii Európskej siete detských ombudsmanov (ENOC) vo fínskych Helsinkách v septembri.

„Deti v náhradnej starostlivosti sa považujú za obzvlášť zraniteľné. Každá forma alternatívnej starostlivosti má svoje špecifiká, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť. Vytvorenie bezpečného, podporného a ochranného prostredia pre tieto deti je jednou z kľúčových úloh každého štátu, keď ich rodiny nie sú schopné poskytnúť takéto prostredie. Súčasťou podpory detí v náhradnej starostlivosti je zabezpečiť, aby každé dieťa malo právo byť vypočuté,” uviedla Iveta Adamová.

Predsedníčka ENOC

Fóra sa zúčastnila aj predsedníčka ENOC Caroline Vrijens. Z fóra ENYA 2024 v Bratislave tak vzišlo odporúčanie monitorovať podmienky, v ktorých dieťa žije. Tým by sa podľa nich zabezpečila primeraná starostlivosť a ochrana.

„Autority a kompetentné orgány musia pravidelne a efektívne kontrolovať životné podmienky v prostredí náhradnej starostlivosti, kde je dieťa umiestnené, a to čo najskôr. Toto je obzvlášť dôležité pre deti žijúce v centrách a pestúnskych rodinách. Vykonávajte neohlásené návštevy, aby bol monitorovací proces efektívnejší,” interpretovala odporúčania Adamová.

Neodstraňovať dieťa z jeho územia

Druhým odporúčaním je možnosť neodstraňovať dieťa z ich územia alebo kultúry po tom, čo sa stali súčasťou systému ochrany. Ďalším je zlepšenie procesu a času určovania typu náhradnej starostlivosti pre každý prípad.

Navrhujú, aby sa prijali opatrenia, aby deti už neboli umiestňované do inštitúcií, ale aby žili v prostredí blízkom rodine, pokiaľ je to bezpečné a taktiež aby pri rozhodovaní zohľadnili názor dieťaťa podľa jeho veku a vývoja. Z odporúčaní ďalej vyplýva, aby bol zabezpečený individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Psychická podpora v ťažkých časoch

„Poskytujte psychologickú podporu na pomoc dieťaťu pri zvládaní emocionálnych ťažkostí pri vstupe do nového prostredia. Deti a mladí ľudia v náhradnej starostlivosti často potrebujú pomoc odborníkov na duševné zdravie. Aby sa zaručila dostupnosť, malo by byť dostupných viac odborníkov na duševné zdravie,” interpretovala Adamová.

Ďalším bodom je poskytovanie bezplatnej psychosociálnej podpory rodičom, ktorí nie sú schopní vykonávať svoju rodičovskú úlohu, a podporiť kontakt dieťaťa s rodičom spôsobom, ktorý umožní obnovu dôvery. Súčasne je dôležité zabezpečiť riadne monitorovanie pokroku pri znovuzjednotení sociálnymi službami v komunite. Súčasne apelujú aj na poskytovanie podpory po opatrovníctve.

Uľahčenie sociálnej inklúzie

„Mladí dospelí, ktorí opúšťajú náhradnú starostlivosť po dosiahnutí veku 18 rokov, by mali byť finančne a psychosociálne podporovaní, aby sa podporila a uľahčila ich sociálna inklúzia, až kým nebudú schopní stáť na vlastných nohách (najmenej do veku 24 rokov),” uvádza sa v odporúčaniach.

Zabezpečiť by sa podľa nich mal aj individuálny plán pre mladých ľudí po opatrovníctve a podpora v oblasti bývania, práce alebo štúdia po dosiahnutí 18 roku života až do 24 rokov. Okrem toho odporúčajú vytvoriť radu mladých ľudí pod opatrovníctvom a bývalých opatrovníkov na obhajobu práv detí. Taktiež odporúčajú, aby všetky deti boli vypočuté a ich slová brané vážne.

Viac k témam: Deti, Komisár pre deti, náhradná starostlivosť o dieťa, odporúčania, Ombudsman, práva detí
Zdroj: SITA.sk – Na fóre ENYA 2024 prijali komisári pre deti viaceré odporúčania v súvislosti s maloletými v náhradnej starostlivosti © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie