Na vyplácanie garančných dávok Sociálna poisťovňa vlani vynaložila 3,6 milióna eur

14.3.2021 (Webnoviny.sk) – Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas minulého roka priemerne mesačne 136 osôb. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov tak poisťovňa vynaložila 3,6 milióna eur.

V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles o 112 poberateľov dávky mesačne, medziročne výdavky na garančné dávky klesli o 2,86 milióna eur.

Dôvodom medziročného poklesu počtu poberateľov dávok a výdavkov na výplatu dávok je to, že v novembri a decembri 2019 poisťovňa vyplácala garančné dávky bývalým zamestnancom siete potravín Kačka. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za rok 2020.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Viac k témam: dávka garančného poistenia, mzdová kalkulačka, platobná neschopnosť zamestnávateľa
Zdroj: Webnoviny.sk – Na vyplácanie garančných dávok Sociálna poisťovňa vlani vynaložila 3,6 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.