Naďovo ministerstvo postaví novú budovu pre Vojenský archív Trnava, výstavba môže zhltnúť skoro 30 miliónov eur

14.7.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo obrany SR (MO SR) plánuje postaviť novú budovu pre Vojenský archív Trnava. Odhadované prvotné náklady na jej výstavbu sú vo výške 27 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z Informácie o návrhu riešenia Vojenského archívu – centrálnej registratúry MO SR Trnava, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie. Na rokovanie ju predložilo Ministerstvo obrany SR.

Vojenský archív v Trnave zabezpečuje preberanie, evidovanie, tvorbu, ukladanie a ochranu registratúrnych záznamov. Je tvorený komplexom budov bývalej Trnavskej univerzity. Tento komplex bol pre svoje historické, architektonické a umelecké hodnoty vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Vysoký výskyt plesní

Budovy Vojenského archívu Trnava v súčasnosti podľa rezortu obrany nezodpovedajú podmienkam na uskladnenie registratúrnych záznamov. Je v nich vysoký výskyt plesní, zo stien a stropov opadáva omietka a murivo, v miestnostiach je poškodená podlaha. Budovy majú narušenú statiku, ukladacie priestory sú nedostatočne osvetlené a elektroinštalácia je vo všetkých budovách na hranici vyhovujúceho stavu.

„Pre zlý technický stav strechy na niektorých budovách dochádza k zatekaniu do priestorov a tým sú ohrozené aj uložené dokumenty,“ vysvetlilo ministerstvo v predkladanom návrhu.

Návrh na výstavbu novej budovy

MO SR vyhotovilo analýzu možnosti riešenia súčasného stavu objektu. „Vzhľadom na rozsah prác a charakter budov pri realizácii celkovej rekonštrukcie, ktorá by musela prebiehať za plnej prevádzky (po predchádzajúcom pamiatkovom prieskume), by boli finančné požiadavky vysoké a tak sa toto riešenie javí ako neefektívne. V minulosti sa uvažovalo aj s riešením odkúpenia inej budovy, ktorá by spĺňala požiadavky na archiváciu. Žiaľ, ponúknuté budovy nespĺňali požiadavky na archiváciu dokumentov v zmysle platnej legislatívy,“ konštatuje rezortu obrany.

MO SR po zvážení alternatívnych riešení pripravilo návrh na výstavbu novej budovy so špecifikáciou požiadaviek. Pozemok, na ktorom by sa nová budova nachádzala, je v správe MO SR v Trnave, mimo zastavaného územia v blízkosti cesty Trnava – Malženice.

Priestory Vojenského archívu Trnava musia zodpovedať platným normám na ukladanie registratúrnych dokumentov. Vojenský archív musí byť rozdelený na časť administratívnu, špecializované priestory, sklady a časť ukladacích priestorov.

Viac k témam: národná kultúrna pamiatka, Vojenský archív Trnava, výstavba
Zdroj: Webnoviny.sk – Naďovo ministerstvo postaví novú budovu pre Vojenský archív Trnava, výstavba môže zhltnúť skoro 30 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.