Nestlé zdvojnásobí úsilie v boji proti klimatickej zmene

4.12.2020 (Webnoviny.sk) – Zameria sa na regeneratívne poľnohospodárstvo a elektrinu z obnoviteľných zdrojov.

Nestlé ako jedna z prvých spoločností spomedzi signatárov záväzku „Business Ambition for 1,5 °C“ predstavilo svoj podrobný, časovo vymedzený plán na zníženie emisií CO2. Spoločnosť prijme opatrenia na zníženie svojich emisií na polovicu do roku 2030 a na dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050. Zameria sa na podporu poľnohospodárov a dodávateľov pri rozvoji tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva, výsadbu stoviek miliónov stromov v priebehu nasledujúcich 10 rokov a dokončenie úplného prechodu spoločnosti na elektrinu z obnoviteľných zdrojov do roku 2025. Zároveň bude neustále zvyšovať počet uhlíkovo neutrálnych značiek.

Predseda predstavenstva Nestlé Paul Bulcke uviedol: „Prijatie ráznych opatrení na riešenie zmeny podnebia má pre nás strategických význam. Pomôže nám zabezpečiť dlhodobý úspešný rozvoj spoločnosti a prispeje k udržateľnej budúcnosti pre ďalšie generácie.“

Pri zostavovaní plánu Nestlé komplexne preskúmalo uhlíkovú stopu svojich obchodných a výrobných aktivít. Jedným zo zistení bolo, že Nestlé v roku 2018 svojou činnosťou prispelo k vzniku 92 miliónov ton emisií skleníkových plynov. Táto hodnota bude slúžiť ako východisko pri vyhodnocovaní úspešnosti realizovaných aktivít.

„Riešenie klimatických zmien neznesie odklad a ani my si nemôžeme dovoliť čakať. Ak chceme byť v podnikaní dlhodobo úspešní, musíme konať,“ uviedol Mark Schneider, generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé. „Pôsobíme takmer vo všetkých krajinách sveta a máme dosah a možnosti, aby naše aktivity prispeli k reálnej zmene. Budeme spolupracovať s poľnohospodármi, obchodnými partnermi, vládami, mimovládnymi organizáciami a našimi zákazníkmi s cieľom znižovať našu ekologickú stopu.“

Na dosiahnutie nulových čistých emisií bude Nestlé realizovať aktivity v troch oblastiach:

Spoločnosť už dnes spolupracuje s viac ako 500 000 poľnohospodármi a 150 000 dodávateľmi na zavádzaní postupov tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva. Takéto postupy zlepšujú zdravie pôdy a udržiavajú a obnovujú rozmanité ekosystémy. Nestlé motivuje poľnohospodárov tým, že za dodané komodity vypláca bonusy, nakupuje väčšie množstvá a spolufinancuje potrebné kapitálové výdavky. Nestlé očakáva, že do roku 2030 bude z regeneratívneho pestovania získavať 14 miliónov ton svojich surovín.

Nestlé ďalej rozšíri svoj program zalesňovania a v nasledujúcich 10 rokoch každý rok vysadí 20 miliónov stromov v oblastiach, odkiaľ získava suroviny. Viac stromov znamená viac tieňa pre plodiny, viac pohltených emisií CO2, vyššie výnosy, lepšiu biodiverzitu a zdravie pôdy. Do roku 2022 bude všetkých 8 kľúčových komodít, ako napríklad palmový olej a sója, získavané výlučne z neodlesnených území. Vďaka takýmto aktivitám Nestlé buduje dlhodobé partnerstvá a poskytuje komunitám farmárov väčšiu istotu a vyššie príjmy.

Vo výrobe a obchodných činnostiach Nestlé v priebehu nasledujúcich piatich rokov dokončí prechod svojich 800 prevádzok v 187 krajinách na elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť nahradí svoj globálny vozový park riešeniami s nižšími emisiami a obmedzí a nahradí služobné cesty do roku 2022. Vo svojich priestoroch tiež zavádza opatrenia na ochranu a regeneráciu vody a proti plytvaniu potravinami.
V rámci svojho produktového portfólia Nestlé neustále rozširuje ponuku rastlinných potravín a nápojov a mení zloženie výrobkov tak, aby boli ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Zvyšuje počet uhlíkovo neutrálnych značiek, aby dala spotrebiteľom príležitosť prispieť k boju proti klimatickej zmene. Značky rastlinných výrobkov Garden Gourmet a Garden of Life dosiahnu uhlíkovú neutralitu do roku 2022. Značka Sweet Earth a ďalšie do roku 2025. Pridajú sa tak k značkám Nespresso, S. Pellegrino, Perrier a Acqua Panna, ktoré budú uhlíkovo neutrálne do roku 2022, zatiaľ čo ostatné značky Nestlé Waters budú nasledovať do roku 2025.

Magdi Batato, výkonný viceprezident a výrobný riaditeľ Nestlé, uviedol: „Takmer dve tretiny našich emisií pochádzajú z poľnohospodárstva. Je teda zrejmé, že regeneratívne poľnohospodárstvo a zalesňovanie sú najdoležitejšími aktivitami na našej ceste k nulovým čistým emisiám. Zníženie emisií zlepší biodiverzitu. Budeme  pokračovať v znižovaní emisií vo výrobe a v zdokonaľovaní nášho produktového portfólia. Máme jasný plán a sme odhodlaní ho naplniť.“

Nestlé nechalo svoje ciele v oblasti znižovania emisií CO2 schváliť iniciatíve Science Based Targets (SBTi). SBTi združuje neziskové organizácie a je považovaná za medzinárodný zlatý štandard pri posudzovaní záväzkov nulových čistých emisií. Nestlé bude o plnení svojho plánu každoročne transparentne informovať.

Informačný servis

Viac k témam: klimatická zmena, Nestlé, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Nestlé zdvojnásobí úsilie v boji proti klimatickej zmene © SITA Všetky práva vyhradené.