Nové Domino vychádza v ústrety Petržalčanom

19.8.2020 (Webnoviny.sk) – Developer zapracúva do projektu námety obyvateľov.

Projekt Nové Domino môže už onedlho zmeniť vzhľad petržalskej lokality Jasovská. Tú už osem rokov špatí chátrajúci skelet rozostavaného bytového domu. Developer predstavil obyvateľom kompromisný návrh a v ankete dal aj možnosť navrhnúť doň vlastné námety. Prišlo ich viacero, niektoré sa môžu premeniť na skutočnosť. Petržalčanom teraz ponúkol hlasovať aj za ďalšie vylepšenia okolia.

Po dlhých rokoch patovej situácie dostali obyvatelia petržalskej lokality na Jasovskej ulici príležitosť zmeniť neblahý stav. Developer listom každej domácnosti v priľahlej bytovke i verejnosti na webovej stránke  www.novedomino.sk predstavil návrh, ktorý rešpektuje požiadavky kritikov pôvodného projektu a chce byť prijateľným kompromisom pre všetkých. Ponúkol navyše možnosť vyjadriť sa v ankete i navrhnúť prípadné ďalšie zmeny či vylepšenia. “Odozva nás potešila. Odmietavých postojov bolo vzhľadom na počet oslovených výrazná menšina. Naopak, konštruktívne námety, ktoré sme od obyvateľov dostali, pomôžu Nové Domino ešte viac vylepšiť,” hodnotí zástupca developera, spoločnosti Subcentro, s.r.o., Milín Kaňuščák.

Podľa podnetov od obyvateľov doplnili do projektu zeleň na pozemku investora. Živé porasty budú aj súčasťou samotnej stavby – popri už avizovaných zelených strechách bude mať všetkých päť objektov bytového domu aj zelené steny na bočných fasádach obrátených smerom k existujúcej bytovke. Aj tretí návrh z ankety zvýši ekologickú hodnotu projektu. Všetky kontajnerové stojiská na pozemku investora budú riešené ako podzemné, čo zabezpečí čistotu bezprostredného okolia, zabráni šíreniu zápachu v letných mesiacoch i vandalizmu.

Developer navyše ponúka Petržalčanom hlasovať na webe Nového Domina za dve zo siedmich ďalších možností na zlepšenie kvality bývania a života v lokalite.  Či už ide o vytvorenie nových parkovacích státí, vybudovanie malého parku s detským ihriskom, doplnenie stromovej aleje, komunitné záhrady alebo hracie plochy nielen pre deti či malé lokálne trhovisko na rozšírených častiach terasy susediaceho bytového domu. “Ide o prejav našej vďaky Petržalčanom za podporu. Verím, že po dohode s hlavným mestom budeme môcť dva víťazné návrhy zrealizovať,” hovorí Milín Kaňuščák.

Developer už pred časom predstavil upravený projekt, ktorý vychádza v ústrety požiadavkám a pripomienkam. Bytový dom Nové Domino by mal byť v každej časti nižší o jedno celé podlažie. Nebude tak tieniť susednej bytovke, ani brániť vo výhľade z jej okien do otvoreného zeleného priestranstva. Strechy všetkých piatich objektov Nového Domina majú byť zelené, porastené vegetáciou. Hranica objektu Nové Domino sa posunie o 3,5 metra ďalej od bytovky Jasovská, čo zvýši odstup od existujúcej zástavby a zväčší priestor medzi budovami. Existujúce parkoviská nebudú zahusťovať ďalšie autá, pretože Nové Domino bude mať dostatok vlastných parkovacích miest.

Všetky informácie o projekte sú na stránke www.novedomino.sk.

Informačný servis

Viac k témam: Nové Domino, PR, VI Group
Zdroj: Webnoviny.sk – Nové Domino vychádza v ústrety Petržalčanom © SITA Všetky práva vyhradené.