Pandémia COVID-19 je krytá v životnom poistení, klienti majú k dispozícii aj psychologickú poradňu

0
Pandémia COVID-19 je krytá v životnom poistení, klienti majú k dispozícii aj psychologickú poradňu

31.3.2020 (Webnoviny.sk) – UNIQA nemá vo výlukách v životnom poistení pandémiu alebo epidémiu. Znamená to, že v rámci životného poistenia  v prípade ochorenia na COVID-19 majú klienti kryté všetky dôležité riziká. Klienti inovovaného životného poistenia UNIQÁT majú tiež k dispozícii aplikáciu, ktorá aktuálne ponúka možnosť online konzultácií v prípade psychických problémov. Vzhľadom na aktuálne opatrenia vlády súvisiace so šírením koronavírusu pristúpila UNIQA pri životnom poistení k niektorým zmenám, ktoré uľahčia klientom prístup k plneniu či poisteniu.

Neskoré nahlásenie bez sankcií a posunutie termínu na dodanie lekárskych správ

Ak klient ochorel na koronavírus a chcel by požiadať poisťovňu o finančné plnenie zo životného poistenia, môže sa spoľahnúť, že jeho životná poistka mu kryje všetky dôležité riziká ako je smrť, poistenie práceneschopnosť, hospitalizáciu či chirurgický zákrok.

„V rámci pripoistenia dávok pri práceneschopnosti (PN) nebudú uplatňované sankcie za neskoré nahlásenie poistnej udalosti, nakoľko diagnóza koronavírusu (COVID-19) je považovaná za závažný dôvod nesplnenia povinností zo strany klienta. Prvotné stanovenie diagnózy U07.2, ktorá je v zmysle všeobecných poistných podmienok považovaná za ochorenie (podozrenie na COVID-19) a jej následné preklasifikovanie na U07.1 (potvrdenie COVID-19) bude považované za jednu poistnú udalosť a nebude opätovne plynúť karenčná doba,“ hovorí riaditeľ poistenia osôb UNIQA Roman Holček.

Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu mať v súčasnosti občania obmedzené možnosti získať lekársku dokumentáciu či absolvovať lekársku prehliadku. Pri vstupe do poistenia preto UNIQA posunula dodanie nutnej lekárskej dokumentácie do 31.8.2020. „Ak sa poisťovňa na základe údajov v dotazníkoch rozhodne, že klienta poistí za podmienok v návrhu, bude klient spolu s poistkou upozornený na nutnosť dodania lekárskej správy do 31.8.2020,“  hovorí Roman Holček z UNIQA. Predĺžený termín platí aj pre prípady, ak bude zmluva po dohode s klientom uzatvorená so zmenami v oblasti krytia alebo výšky poistného. Ak klient dodá lekársku správu v predĺženom termíne do 31.8.2020, poisťovňa na základe informácií z nej potvrdí, zníži alebo zvýši poistné, alebo prehodnotí uplatnené obmedzenia rozsahu poistného krytia. V prípade, že klient lekárske správy poisťovni neposkytne do stanoveného termínu, poisťovňa mu môže navýšiť poistné.

„V prípadoch, keď je požadovaný výpis zo zdravotnej karty z dôvodu vyplnenia zdravotného dotazníka a klient trpí viacerými ochoreniami,  bude poisťovňa  akceptovať kópie lekárskych správ z odborných vyšetrení, nemali by však byť staršie ako 1,5 roka,“ uzatvára R. Holček.

Bezplatná psychologická poradňa pomôže počas karantény

Celá situácia okolo šírenia koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia silno dopadajú aj na psychiku ľudí. Odborníci upozorňujú, že evidujú nárast úzkostných stavov, paniky či pocitov samoty. „V snahe pomôcť ľuďom zvládnuť psychické problémy počas karantény majú klienti životného poistenia UNIQÁT 2019 zdarma k dispozícii aplikáciu, ktorá aktuálne ponúka možnosť online konzultácií v prípade psychických problémov,“ pripomína R. Holček z UNIQA. Infolinku „Diagnose.me“ prevádzkuje zdravotný tím vyškolený odpovedať na všetko ohľadom koronavírusu“. Klienti, ktorí sa na stránke Diagnose.me zaregistrovali, môžu v prípade potreby volať na číslo: 02/ 26 22 60 08.

Životné poistenie bude možné uzatvoriť aj bezkontaktne

Správne nastavené životné poistenie dokáže pokryť výpadok príjmu v rodine v prípade mimoriadnej udalosti akou je invalidita, dlhodobá hospitalizácia, PN, vážne ochorenie alebo dokonca smrť poisteného. Životné poistenie si môžu ľudia uzatvoriť aj teraz bezkontaktne cez svojho sprostredkovateľa poistenia. Stačí, keď sa na neho obrátia telefonicky alebo mailom. Ten bez toho, aby sa s klientom fyzicky stretol, pripraví návrh poistnej zmluvy a po rozhodnutí o prijateľnosti klienta do poistenia mu návrh zašle mailom. Klient si návrh zmluvy vytlačí, podpíše a sken alebo kvalitnú fotografiu návrhu zmluvy pošle naspäť sprostredkovateľovi spolu s naskenovaným alebo odfoteným občianskym preukazom. Sprostredkovateľ po kontrole zaslaných dokumentov od klienta návrh poistnej zmluvy zašle poisťovni, ktorá zmluvu uzavrie. Pripomíname, že do stanoveného termínu musí byť poisťovni doručený aj originál podpísanej zmluvy.

„Aktuálne pracujeme na tom, aby v najbližších dňoch bolo možné uzatvoriť rizikové životné poistenie s možnosťou akceptácie poistenia zaplatením poistného, t.j. bez potreby osobného kontaktu klienta so sprostredkovateľom poistenia a bez nutnosti podpisu klienta. Poistenie bude môcť byť takto uzatvorené iba v prípade, že poistník bude aj poistenou osobou. V poistnej zmluve bude môcť byť uzatvorené aj poistenie detí, ak je poistník ich zákonným zástupcom,“ hovorí riaditeľ oddelenia poistenia osôb UNIQA R. Holček.

Analytici UNIQA na záver upozorňujú, že vzhľadom na veľké poklesy hodnôt na finančných trhoch v súčasnosti neodporúčajú klientom vypovedať zmluvy investičného životného poistenia, alebo vybrať svoje úspory so stratou. Klientom naopak odporúčajú vyčkať, nakoľko sa predpokladá, že po uplynutí krízy finančné trhy (a tým aj hodnoty zmlúv investičného poistenia) opäť porastú.

Informačný servis

Viac k témam: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, COVID-19, PR, UNIQA, životné poistenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Pandémia COVID-19 je krytá v životnom poistení, klienti majú k dispozícii aj psychologickú poradňu © SITA Všetky práva vyhradené.

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu