Pandémia naučila ľudí lepšie triediť

0
Pandémia naučila ľudí lepšie triediť

27.4.2021 (Webnoviny.sk) – Hoci pandemický rok 2020 priniesol množstvo obmedzení a negatív, postaral sa minimálne o jednu pozitívnu správu – viac vytriedeného odpadu.

Objem vyzbieraného vytriedeného odpadu v obciach, kde triedený zber koordinuje a financuje OZV ENVI – PAK, vzrástol medziročne o 13 percent. Spoločnosť zabezpečovala v minulom roku financovanie triedeného zberu v 1 238 mestách a obciach na Slovensku.

V roku 2020 sa v týchto obciach vyzbieralo takmer 132 tisíc ton triedeného odpadu. Z tohto množstva vyzbierali 74 % obyvatelia v rámci kontajnerového alebo vrecového zberu, zvyšnú štvrtinu tvorili školské zbery a výkupne.  Jeden obyvateľ vyzbieral v obciach, v ktorých organizuje triedený zber OZV ENVI – PAK, v priemere 55,3 kg triedeného odpadu, pričom slovenský priemer je o 14 % nižší, teda 48,5 kg/obyvateľa.

V absolútnych číslach narástol objem vyzbieraného triedeného odpadu medziročne o viac ako 10 tisíc ton. Najvyšší medziročný nárast v objeme vytriedeného odpadu nastal v prípade kovov, ktorých sa  v minulom roku vytriedilo o 32 % viac. Z troch najsilnejšie zastúpených druhov odpadu (sklo, plast, papier) bol najväčší nárast v plastoch, a to o 16 %.

Rovnaké obce 2019/2020
Vyzbierané (t) 2019
 Vyzbierané (t) 2020

% zmena

2020/2019

Sklo
29 248
32 337
10,6 %

Plasty
24 082
27 815
15,5 %

Papier
23 285
26 174
12,4 %

VKM
1 082
1 237
14,3 %

Kovy
1 818
2 407
32,4 %

Drevo
480
353
-26,4 %

Spolu
79 995
90 324
12,9 %

Dôvodov, prečo Slováci v minulom roku triedili viac a poctivejšie, môže byť niekoľko. Okrem toho, že trávili viac času vo svojich domácnostiach, im k tomu dopomohlo aj vyššie pohodlie, keďže mali k dispozícii viac zberných nádob a vriec.

„ENVI – PAK medziročne zvýšil v obciach hustotu zbernej siete o 17 %. Kým v roku 2019 mal každý obyvateľ k dispozícii na triedenie odpadu 24 kusov 50 litrových vriec, v roku 2020 to bolo už 28 kusov týchto vriec,“ vysvetľuje Hana Nováková, generálna riaditeľka, OZV ENVI – PAK.

Viac ako 8-tisíc kontajnerov denne

Celkovo v roku 2020 poskytol ENVI – PAK obyvateľom v obciach 3,3 miliardy litrov nádob na pohodlné triedenie odpadu, čo v prepočte predstavuje objem v približne 1 320 olympijských plaveckých bazénoch.

V prepočte na 1100 l kontajnerové nádoby, čo je najbežnejší typ kontajnera, to bolo takmer 3 mil. nádob. Denne ENVI – PAK financoval obsluhu  viac ako 8 000 nádob v objeme 1 100 litrov.

Keby sme objem 3,3 miliardy litrov nádob prepočítali na 120 litrové vrecia, tak by to bolo viac ako 27 mil. vriec, 74 tisíc vriec denne.

Jedli sme viac pochutín, ovocia a zeleniny a konzervovaných potravín

Výrobcovia, ktorých OZV ENVI – PAK zastupuje, uviedli v uplynulom roku na trh viac ako 250 tisíc ton obalov. Je to 43 % všetkých obalov a neobalových výrobkov uvedených na slovenský trh.

Najväčší podiel obalov uvedených na trh bol v segmente potravín a drogérie.

V kategórii potraviny sme na základe medziročných percentuálnych zmien pritom zistili, že v pandemickom roku 2020 z potravín zásadne (o 68 %) stúpla spotreba pochutín/korenín. Výraznejší nárast zaznamenali aj balené poľnohospodárske výrobky vrátane ovocia a zeleniny (18 %) a konzervované/mrazené výrobky vrátane výrobkov z mäsa (17 %).

Zmeny v množstve obalov potravín uvedených na trh (2020 / 2019)

Potraviny 

zmena v t

2020 / 2019

% zmena

2020 / 2019

Konzervované / mrazené výrobky a mäso
1019
17 %

Koreniny, pochutiny
856
68 %

Alkoholické nápoje
587
4 %

Cukrovinky
500
5 %

Káva, čaj
225
6 %

Pekárenské výrobky
132
4 %

Poľnohospod. produkty balené (napr. múka, sušené strukoviny),

Ovocie a zelenina
129
18 %

Mliečne výrobky
105
1 %

Nealkoholické nápoje
-2738
-12 %

„Teší nás, že sa nám v minulom roku poznačenom pandémiou podarilo vyzbierať takmer 227 tisíc ton obalov a neobalových výrobkov a tak dosiahnuť ciele, ktoré si Európska únia stanovila v oblasti recyklácie odpadov do roku 2025. Dokonca sme už dosiahli viacero z tých, ktoré sú určené pre rok 2030,“ uzatvára Hana Nováková.

Úspora CO2

Za rok 2020 zabezpečila spoločnosť ENVI – PAK úsporu CO2 vo výške 70 545 ton (o 2,19 % viac ako v roku 2019). Táto hodnota zodpovedá 261 406 189 km prejdenými autom (Zem by sme obišli 6,5 tisíckrát, cestu na mesiac a späť by sme absolvovali 340 krát).

Informačný servis

Viac k témam: ENVI – PAK, PR, triedenie odpadu
Zdroj: Webnoviny.sk – Pandémia naučila ľudí lepšie triediť © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie