Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdoch

27.7.2021 (Webnoviny.sk) – Pandémia koronavírusu a prijaté opatrenia na zabránenie jeho šírenia výraznejšie neohrozili prístup k spravodlivosti. Skonštatovalo to Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR v správe o vývoji na súdoch počas pandemického roka 2020.

Napriek medziročnému poklesu rozhodnutých a vybavených vecí sa súdom podarilo aj v roku 2020 rozhodnúť približne rovnaké množstvo vecí ako im napadlo.

Nápad bol celkovo menší

Miera vybavenia nápadu v roku 2020 na okresných súdoch dosiahla 99 percent, krajské súdy túto hranicu dokonca prekročili (103 percent).

Dôvodom bol celkovo menší nápad na okresných a krajských súdoch vo vybraných agendách. Na okresných súdoch počet začatých sporov poklesol oproti roku 2019 o 2,6 percenta, na krajských o 16 percent.

Výnimkou z celoplošného poklesu počtu začatých sporov boli okresné súdy v dvoch najväčších mestách – v Bratislave a v Košiciach.

Nárast nápadu na tieto súdy spôsobili spory zo spotrebiteľských zmlúv, najmä návrhy na vydanie platobného rozkazu alebo žaloby o zaplatenie sumy.

Prvá a druhá vlna boli odlišné

Celkovo na okresných súdoch v roku 2020 nastal výrazný úbytok vo vybraných agendách – civilná, obchodná, rodinná a trestná. Okresné súdy v nich začali o 7,6 percenta menej sporov.

Nápad na okresné súdy klesal počas pandémie od marca do decembra 2020 miernejšie. Počas tohto obdobia v porovnaní s rovnakým obdobím 2019 napadlo vo vybraných agendách o 7,3 percenta menej vecí.

Najvýraznejší pokles, takmer o desatinu, nastal v obchodnej agende – z 19,4-tisíca na 17,5 tisíca. Najmenej, o 5,6 percenta, sa znížila trestná agenda (na 63,5 tisíca zo 67,3-tisíca). Rodinných vecí bolo na súdoch menej o 9,2 percenta (44,5 zo 49-tisíc), civilných o 7,7 percenta (pokles na 102,1- zo 110-tisíc).

Prvá vlna pandémie od marca do mája a druhá vlna od septembra do decembra boli z pohľadu nápadu na slovenských súdoch odlišné.

Výrazný pokles v civilnej agende

Výraznejší úbytok v počte nových prípadov na okresných súdoch nastal počas prvej vlny, keď dosiahol 7,5 percenta. Počas druhej vlny sa nápad znížil miernejšie, o 6 percent.

Na krajských súdoch poklesol medziročne počet začatých sporov o 16 percent na 43 700 z 51 800. Najvýraznejšie, o 22 percent, sa znížil počet nových vecí v civilnej agende. Najmenší úbytok, o 3,2 percenta, nastal v trestnej agende.

V obchodnej agende sa na krajských súdoch nápad znížil o 14,6 percenta a v správnej agende o 8,2 percenta. V roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 sa počet odvolaní znížil o vyše polovicu.

Počet začatých konaní sa znížil na všetkých krajských súdoch na Slovensku. Najvýraznejší, takmer o štvrtinu, bol na Krajskom súde v Trnave. Výrazné úbytky boli aj na Krajskom súde v Banskej Bystrici a v Nitre. Najnižší pokles nápadu, o 7 percent, zaznamenal Krajský súd v Košiciach, na 7-tisíc zo 7 600.

Nárast iba v siedmich prípadoch

Z vybraných agend na krajských súdoch analytické centrum rezortu spravodlivosti zaznamenalo rast iba v siedmich prípadoch. Najvýraznejší mala správna agenda na Krajskom súde v Košiciach (o 14 percent na 804 zo 703).

Vzrástla aj obchodná agenda na Krajskom súde v Prešove (o 10,8 percenta na 472 zo 426) a Krajskom súde v Košiciach (o osem percent na 579 z 537).

Najvýraznejšie úbytky v počte začatých vecí nastali v civilnej agende na Krajskom súde v Trnave (o 32,6 percenta na 2,2- z 3,2-tisíca) a v správnej agende na Krajskom súde v Banskej Bystrici (o 32,4 percenta na 442 zo 654).

Úbytky nad 30 percent zaznamenali na Krajskom súde v Trenčíne v správnej agende a na Krajskom súde v Nitre v civilnej agende.

Najmenej výrazný pokles nastal v správnej agende na Krajskom súde v Prešove (o 0,7 percenta na 576 z 580) a na Krajskom súde v Bratislave (o jedno percento na 1 463 z 1 477).

Viac k témam: koronakríza, Pandémia, súdy
Zdroj: Webnoviny.sk – Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdoch © SITA Všetky práva vyhradené.