Parlament opätovne schválil nový zákon o elektronických komunikáciách, odobrila sa pripomienka Čaputovej

24.11.2021 (Webnoviny.sk) – Národná rada SR opätovne schválila nový zákon o elektronických komunikáciách, vrátený prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zároveň odobrili pripomienku hlavy štátu k tomuto zákonu.

Rozpor s ústavou a dohovorom

Prezidentka vrátila zákon o elektronických komunikáciách na opätovné prerokovanie parlamentu z dôvodu jeho rozporu s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

„Ide o porušenie práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života a práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Súkromie je pritom jednou z hlavných hodnôt, na ktorých je založená demokratická spoločnosť,” uviedla kancelária hlavy štátu minulý týždeň s tým, že sú to rovnaké výhrady, aké voči obdobnej právnej úprave prezidentka uplatnila minulý rok.

Nahradí sa súčasný zákon z roku 2011

Zákon o elektronických komunikáciách nahradí od 1. februára 2022 súčasný zákon z roku 2011, preberie európsku smernicu, ktorá stanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií.

Smernica je súčasťou Stratégie pre jednotný digitálny trh v Európe, reaguje na vývoj a zmeny na trhu elektronických komunikácií v dôsledku zavádzania a používania nových technológií, nárastu dopytu po online službách a potreby rozšírenia pripojenia k vysokorýchlostnému internetu pre čo najväčší okruh užívateľov.

Spravodlivá hospodárska súťaž či inovácie

Zámerom nového zákona je zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup k vysokokapacitným sieťam a ich využívanie všetkými občanmi a podnikateľskými subjektmi za primeranú cenu, pri zachovaní možnosti výberu.

Ďalej má umožniť účinnú a spravodlivú hospodársku súťaž, ako aj inovácie, efektívne využívanie frekvenčného spektra, uplatňovanie spoločných pravidiel v Európskej únii a predvídateľných regulačných prístupov. Tromi hlavnými cieľmi ostávajú podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu a ochrana záujmov koncových užívateľov.

Viac k témam: Zákon o elektronických komunikáciách
Zdroj: Webnoviny.sk – Parlament opätovne schválil nový zákon o elektronických komunikáciách, odobrila sa pripomienka Čaputovej © SITA Všetky práva vyhradené.