Podporte začlenenie Taiwanu do globálnej siete verejného zdravotníctva po pandémii COVIDu-19

29.12.2020 (Webnoviny.sk) – Dr. Chen Shih-chung, minister zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, Čínska republika (Taiwan).

Od začiatku pandémie COVID-19 sa na celom svete vyskytlo viac ako 40 miliónov prípadov a viac ako milión úmrtí. Vírus mal obrovský vplyv na globálnu politiku, zamestnanosť, ekonomiku, obchod a finančné systémy a významne ovplyvnil globálne úsilie o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (UN SDGs).

Vďaka spoločnému úsiliu všetkých svojich obyvateľov Taiwan reagoval na hrozby, ktoré predstavuje táto pandémia, prostredníctvom štyroch princípov: obozretné konanie, rýchla reakcia, predbežné nasadenie a otvorenosť a transparentnosť. Vďaka prijímaniu takých stratégií ako je nastavenie špecializovaných systémov velenia, implementácia dôkladných opatrení na kontrolu hraníc, výroba a distribúcia potrebných dodávok zdravotníckych materiálov, zavedenie domácej karantény a izolačných opatrení a súvisiace opatrovateľské služby, uplatňovanie systémov IT, zverejnenie transparentných informácií a vykonanie presného skríningu a testovania sme mali to šťastie, že sme vírus dostali pod kontrolu. K 7. októbru mal Taiwan iba 523 potvrdených prípadov a sedem úmrtí. Počas celej doby život a práca pre väčšinu ľudí pokračovali rovnako normálne.

Globálne prepuknutie COVIDu-19 svetu pripomenulo, že infekčné choroby nepoznajú hranice a nediskriminujú podľa politických, etnických, náboženských alebo kultúrnych kritérií. Národy by mali spolupracovať pri riešení hrozby nových chorôb. Z tohto dôvodu, akonáhle Taiwan stabilizoval šírenie vírusu a zabezpečil dostatočný prístup ľudí k zdravotníckemu materiálu, začali sme zdieľať svoje skúsenosti a vymieňať si informácie o zastavení šírenia COVIDu-19 so svetovými odborníkmi a akademikmi v oblasti verejného zdravia a to prostredníctvom fór zaoberajúcimi sa COVIDom-19, stretnutí na vysokej úrovni o zdraví a ekonomike APECu ( Ázijsko-pacifická hospodárska spolupráca), rámca odbornej prípravy v oblasti globálnej spolupráce a ďalších virtuálnych bilaterálnych stretnutí. K júnu 2020 usporiadal Taiwan takmer 80 online konferencií, na ktorých sa podelil o taiwanský model s odborníkmi z jednotlivých vlád, nemocníc, univerzít a think-tankov v 32 krajinách.

Taiwanské dary zdravotníckeho vybavenia a antipandemického materiálu krajinám v núdzi naďalej pokračujú. Do júna sme darovali 51 miliónov chirurgických rúšok, 1,16 milióna respirátorov N95, 600 000 izolačných plášťov a 35 000 bezdotykových teplomerov do viac ako 80 krajín.

S cieľom zabezpečiť prístup k vakcínam sa Taiwan pripojil k programu COVAX (The COVID-19 Vaccines Global Access Facility), ktorý je pod spoločným vedením Globálnej aliancie pre vakcíny a očkovanie (GAVI), Koalície pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) a Svetovej zdravotníckej organizácie.  Naša vláda zároveň aktívne pomáha domácim výrobcom v nádeji, že urýchli vývoj a výrobu úspešných vakcín, čo najskôr ich uvedie na trh a tak ukončí túto pandémiu.

S cieľom pripraviť sa na možnú ďalšiu vlnu pandémie a na blížiace sa chrípkové obdobie sa Taiwan drží svojich stratégií akými sú vyzývanie občanov, aby nosili rúška a udržiavali sociálny odstup, či posilňovanie hraničných karanténnych opatrení, komunitnej prevencie a lekárskej pripravenosti. Okrem toho aktívne spolupracuje s domácimi a medzinárodnými partnermi pri získavaní vakcín a vývoji optimálnej liečby a presných diagnostických nástrojov, a týmto spoločne chráni globálnu bezpečnosť verejného zdravia.

Pandémia COVID-19 potvrdila, že Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou globálnej siete verejného zdravia a že taiwanský model môže pomôcť iným krajinám v boji proti pandémii. WHO potrebuje Taiwan na lepšie zotavenie. Preto žiadame WHO a súvisiace strany, aby uznali dlhoročné príspevky Taiwanu ku globálnemu verejnému zdraviu, prevencii chorôb a k ľudskému právu na zdravie a aby dôrazne podporili začlenenie Taiwanu do WHO. Komplexná účasť Taiwanu na stretnutiach, mechanizmoch a činnostiach WHO by nám umožnila pracovať so zvyškom sveta pri realizácii základného práva človeka na zdravie, ako je stanovené v ústave WHO a vízie nevynechať nikoho v plnení cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Taipei Representative Office, Taiwan
Zdroj: Webnoviny.sk – Podporte začlenenie Taiwanu do globálnej siete verejného zdravotníctva po pandémii COVIDu-19 © SITA Všetky práva vyhradené.