Poskytovanie dávky v nezamestnanosti počas koronakrízy sa predĺži, zmeny čakajú aj Zákonník práce

0
Poskytovanie dávky v nezamestnanosti počas koronakrízy sa predĺži, zmeny čakajú aj Zákonník práce

31.3.2020 (Webnoviny.sk) – Nezamestnaní, ktorí si v čase krízovej situácie spôsobenej hrozbou šírenia koronavírusu nedokázali nájsť prácu počas šiestich mesiacov, majú dostávať dávku v nezamestnanosti ešte jeden mesiac navyše.

Výdavky stúpnu o milióny eur

Vláda totiž schválila návrh, aby sa v tomto prípade obdobie poskytovania dávky v nezamestnanosti predĺžilo zo šiestich na sedem mesiacov. V tomto roku by výdavky na dávky v nezamestnanosti mali po tomto kroku stúpnuť o 14,6 milióna eur, pričom obdobie poberania nezamestnaneckej dávky by sa malo predĺžiť približne 28-tisíc nezamestnaným.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Vláda zároveň bude môcť svojim nariadením počas krízovej situácie a ešte dva mesiace po jej skončení dočasne upravovať podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty tejto dávky, dĺžku podporného obdobia, ako aj samotnú výšku dávky v nezamestnanosti.

Návrh novely Zákonníka práce, ktorým sa má zmeniť aj zákon o sociálnom poistení, v utorok schválila vláda. Kabinet súčasne schválil návrh, aby parlament novelu Zákonníka práce schválil v zrýchlenom konaní.

Zmeny v Zákonníku práce

V samotnej novele pracovného kódexu sa v záujme udržania pracovných miest a možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny majú upraviť ustanovenia o organizácii pracovného času, určení čerpania dovolenky, či prekážok v práci.

Pri prekážkach v práci má ísť o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane.

Vláda navrhuje zaviesť pravidlo o možnosti zamestnávateľa prikázať prácu z domácnosti zamestnanca, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a ak práca na pracovisku nie je možná a nevyhnutná.

„Rovnako sa ustanovuje právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, napríklad potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí.

Podpora zamestnanosti

Zmeny majú nastať aj v zákone o službách zamestnanosti. Pri príspevku na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období po ich skončení sa má splnenie podmienok na jeho čerpanie preukazovať čestným vyhlásením.

Viac o téme: Koronavírus

Medzi tieto podmienky patrí napríklad splnenie daňových a odvodových povinností. Súčasne sa pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti navrhuje výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, a to z dôvodu zrýchleného administrovania pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých zasiahli dopady súčasnej pandemickej krízy.

V zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) navrhuje vláda odklad povinnosti vykonať oboznamovanie zamestnancov s predpismi o BOZP napríklad pri prijatí do zamestnania alebo preložení na iné pracovisko.

Odbremenenie podnikateľov a zamestnávateľov

Okrem toho sa má zaviesť spočívanie lehoty na vykonanie opakovaného oboznamovania, lehôt na účasť na rekondičných pobytoch, či lehoty na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

„Cieľom je odbremeniť zamestnávateľov a podnikateľov v čase krízovej situácie od plnenia povinností vyplývajúcich im z tohto zákona, ktoré objektívne, a to aj vzhľadom na prijaté opatrenia v krízovej situácii, nie je možné splniť alebo by to bolo obzvlášť náročné, či neprimerane zaťažujúce,“ zdôvodňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Novelizovať sa má aj zákon o sociálnych službách. Legislatívnym návrhom sa má umožniť vláde nariadením osobitne ustanoviť výšku a podmienky poskytovania a vyplácania finančného príspevku poskytovaného obciam a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb.

„Zároveň sa navrhuje, aby sa dočasne nepoužívali ustanovenia uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tohto finančného príspevku, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády Slovenskej republiky,“ dodáva rezort práce.

Viac k témam: dávka v nezamestnanosti, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, Matovičova vláda (OĽaNO-Sme rodina-SaS-Za ľudí), nezamestnanosť v SR, Zákonník práce
Zdroj: Webnoviny.sk – Poskytovanie dávky v nezamestnanosti počas koronakrízy sa predĺži, zmeny čakajú aj Zákonník práce © SITA Všetky práva vyhradené.

Ohodnoťte článok

0

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu