Potenciál programu Prvá pomoc+ zostal nevyužitý, NBS vidí problém aj v administratívnej náročnosti

9.4.2021 (Webnoviny.sk) – Miera čerpania programu Prvá pomoc+ klesla z takmer 90 percent odhadovaného potenciálu na začiatku pandémie na zhruba dve tretiny koncom roka 2020.

Za nízkou mierou a poklesom miery čerpania môže podľa Národnej banky Slovenska (NBS) stáť nezáujem v dôsledku dostupnosti iných foriem financovania, problémy s platením daní a odvodov, administratívna náročnosť. Alebo to mohlo byť podľa centrálnej banky rýchle prispôsobenie sa pandemickej situácii a súvisiace obnovenie tržieb.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Rozloženie pomoci na udržanie zamestnanosti v čase a medzi odvetvia je značne rozdielne. Počas prvej vlny pandémie bola obmedzená hospodárska aktivita v celej ekonomike. Poskytnutá pomoc bola vo vyššom objeme ako koncom roka a smerovala najmä do priemyslu.

Oblasť podpory sa presunula

Tvrdý lockdown na jar negatívne podľa národnej banky zasiahol najmä priemysel a vybrané segmenty služieb ubytovania, stravovania, dopravy, rekreácie a kultúry. Zotaveniu priemyslu po prvej vlne dopomohlo oživenie zahraničného dopytu a v relatívne dobrej kondícii sa udržal až do konca roka.

Domáci cestovný ruch a súvisiace služby získali určitú kompenzáciu počas leta, keď vo vyššej miere ako obvykle strávilo obyvateľstvo dovolenku na Slovensku. Počas jesennej druhej vlny sa k nim opäť pridali služby citlivé na obmedzenie mobility obyvateľstva, ako reštaurácie a stravovanie, ubytovanie, zábava a rekreácia, či kultúra.

Aj podpora sa presunula do najviac postihnutých služieb, ako sú služby cestovného ruchu, ubytovanie a reštaurácie a niektoré segmenty maloobchodu. Z hľadiska významu sa tak presunula podpora k odvetviam, ktoré sa podľa centrálnej banky menej podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty. Presun podpory vidno aj na tom, že podiel veľkých podnikov klesal a rástol podiel malých podnikov.

Firmy mohla odradiť byrokracia

To, že sa pomoc v rámci balíka Prvá pomoc+ nečerpala blízko potenciálu, mohli podľa národnej banky spôsobiť rôzne dôvody. Časť firiem zrejme nemala záujem čerpať pomoc, lebo si mysleli, že ide o krátkodobú záležitosť a mali dostatok vlastných zdrojov. Časť firiem možno odrádzala byrokracia s tým spojená a časť firiem si jednoducho nemohla požiadať, lebo mali podlžnosti na daniach a odvodoch a nemali dohodnuté splátkové kalendáre.

Možným vysvetlením menšej miery čerpania je podľa banky aj to, že niektorí podnikatelia sa dokázali prispôsobiť zložitej situácii a našli spôsob ako byť aktívni, aby nestratili zákazníkov, a to im v konečnom dôsledku mohlo priniesť viac ako poskytovaná pomoc.

Limitom pre hodnotenie čerpania pomoci voči potenciálu je podľa NBS aj veľká rôznorodosť dosahov na podniky v rámci jednotlivých odvetví a nedostatočné množstvo detailných dát pre presnejší výpočet. Vypočítaný pokles miery čerpania je spojený s určitou mierou neistoty týkajúcej sa spoľahlivosti. Je zložité úplne presne zachytiť rôzne situácie, do ktorých sa mohli žiadatelia dostať, z čoho vyplýva aj náročnosť nastavenia opatrení, tak aby pokryli čo najviac možností.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, finančná pomoc, podnikatelia, prvá pomoc
Zdroj: Webnoviny.sk – Potenciál programu Prvá pomoc+ zostal nevyužitý, NBS vidí problém aj v administratívnej náročnosti © SITA Všetky práva vyhradené.