Používanie sociálnych sietí môže podľa výskumu znásobovať depresie, najmä u dievčat

Nadmerné používanie sociálnych sietí môže prispievať k depresiám a iným psychickým problémom, a to najmä u dievčat.

Samotné siete neškodia

Dopad na psychické problémy väčšinou nie je priamy, ide skôr o to, že nadmerné používanie sociálnych sietí uberá deťom a dospievajúcim čas, ktorý by inak mohli tráviť aktivitami prospešnejšími pre ich psychické zdravie.

Uvádzajú to autori výskumu o vplyve sociálnych sietí na tínedžerov, ktorý tento týždeň vyšiel v odbornom magazíne The Lancet Child & Adolescent Health.

“Naše výsledky ukazujú, že samotné sociálne siete škodlivé nie sú. Ale ich časté používanie môže narúšať činnosti, ktoré majú pozitívny vplyv na duševné zdravie, ako je napríklad spánok a fyzická aktivita,” povedal pre CNN spoluautor výskumu Russell Viner.

Prevencia je dôležitá. Stretnime sa spolu na evente PRE ZDRAVIE ŽENY už 26. októbra 2019 v Košiciach.

https://www.facebook.com/akcnezeny.sk/photos/gm.2339678746306864/1248158292011535/?type=3&theater

Skúmali počet prihlásení

Autori výskumu sa pýtali 10-tisíc respondentov vo veku od 13 do 16 rokov, ako často používajú sociálne siete ako Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter či Snapchat. Výskum sa uskutočňoval medzi rokmi 2013 a 2015, pričom rovnakú otázku zopakovali rovnakým respondentom každý rok.

Tínedžeri, ktorí odpovedali, že na sociálne siete idú trikrát denne a viac, boli zaradení do skupiny “veľmi často”. Autori však sami priznávajú hlavný nedostatok výskumu, ktorým je to, že skúmali len počet prihlásení sa na sociálne siete, ale už nie to, koľko času tam respondenti strávia.

Zdroj: Webnoviny.sk