Pravidlo Billyho Grahama: Mali by sme mať priateľov opačného pohlavia?

Každý chce mať nejakých priateľov. Aj ľudia, ktorí žijú v manželstve. To môže niekedy zahŕňať aj priateľstvá opačného pohlavia. Ale tieto priateľstvá by mali mať hranice…

Keď v roku 2017 americký viceprezident Mike Pence povedal, že nikdy netrávi čas sám so ženou, ktorá nie je jeho manželkou, všetci hovorili o „pravidle Billyho Grahama“. Billy Graham bol totiž známy americký reverend, ktorý propagoval toto pravidlo, zaviazal sa nikdy nejesť sám s inou ženou ani sa nezúčastňovať na udalostiach, kde sa konzumuje alkohol.

Po tomto priznaní mnoho ľudí začalo kritizovať viceprezidenta Pencea za to, že žil podľa svojho osobného presvedčenia. Mnohým ľuďom sa toto pravidlo nepáčilo. Tvrdili, že je sexistické, alebo povedali, že je to zastarané pre dnešný životný štýl. Niektorí vyjadrili obavy z toho, ako by tento pohľad mohol znehodnotiť ženy, vykresliť ženy ako sexuálne objekty alebo im zabrániť v profesionálnom napredovaní.

Mike Pence s manželkou Karen, Foto: Gage Skidmore

Zdá sa, že len málo ľudí skutočne pochopilo význam, motív alebo dosah postoja Penceovcov k ich manželstvu. Možno sa od nich môžeme všetci niečo naučiť.

Ako by mohlo byť pravidlo Billyho Grahama prospešné pre manželstvo?

Oceňujte manželstvo. Urobte zo svojho manželstva prioritu.

Naše správanie malo byť ukazovateľom toho, čo si vážime. Mali by sme sa správať spôsobom, ktorý nenechá ostatných v pochybnostiach o tom, či sme skutočne oddaní nášmu manželskému vzťahu.

Zamyslite sa nad tým, ako by ste sa cítili, keby ste videli svojho suseda na obede s jeho kamarátkou a spolu by sa smiali, chichotali, možno aj flirtovali. Určite by vás napadlo, ako  by sa cítila jeho žena, keby ho videla? Keby to bol môj manžel, viem, že by som bojovala s tým, čo som videla. Otázka teda znie takto: Prospel by takýto druh interakcie s osobou opačného pohlavia manželstvu môjho suseda alebo by v jeho manželke vyvolal pochybnosti?

Je dobré byť veľmi opatrný v tom, čo hovoríme a čo robíme, aby sme si ctili svoje manželstvo.

Prezident Reagan a Nancy Reaganová vítajú Billyho Grahama, wikipedia.org

Greg Smalley, autor 18 kníh o manželstve, hovorí: „Moja manželka Erin a ja nedodržiavame “pravidlo” Dr. Grahama do bodky, ale jeho ducha sme začlenili do našich vlastných životov.“

Prebrali sme niekoľko jeho pravidiel:

Sú priateľstvá opačného pohlavia v poriadku?

Človek je tvor spoločenský. Je rád, keď má nejaké vzájomné vzťahy. A môže to zahŕňať aj priateľstvá opačného pohlavia. Ale tieto priateľstvá by mali mať niekoľko dôležitých podmienok.

1. Po prvé – tieto priateľstvá by nemali byť blízkymi priateľstvami – druhmi priateľstiev, ktoré zahŕňajú veľa osobných kontaktov alebo kde si navzájom zdieľate intímne detaily svojho života. To vás môže rýchlo dostať do problémov. Priateľstvá opačného pohlavia by mali byť príležitostné priateľstvá: váš spoločný čas je zriedkavý a keď sa vidíte, riadite sa pevnými hranicami, na ktorých ste sa s manželom predtým dohodli (pozri nižšie).

2. Po druhé – tieto priateľstvá by mali byť úplne otvorené. Žiadne tajomstvá. Žiadne schovávanie sa alebo zakrádanie sa. Ak skrývate vzťah pred svojím partnerom, malo by to spustiť vážny alarm.

Greg Smalley s manželkou Erin

3. Po tretie – váš manželský partner by mal odsúhlasiť vaše priateľstvo. Musíte dať svojmu manželovi alebo manželke vzťahový tromf. Ak majú pocit, že pre váš vzťah je to problém, potom hádajte čo: Je.

Nikdy nehovorte svojmu manželovi, že je paranoidný alebo žiarlivý. Neukončujte konverzáciu. Porozprávajte sa. A ak je priateľstvo problémom, mali by ste ho okamžite ukončiť. Ak ho nemôžete ukončiť – ak vy a váš priateľ musíte spolupracovať napríklad v práci – stanovte si pevné hranice, na ktorých sa vy a váš manželský partner zhodnete.

Nie je to ľahké viesť tieto rozhovory so svojím partnerom. Je ľahké byť nahnevaný, defenzívny alebo odmietavý.

Príklad z nášho manželstva

Greg Smalley spomína: Dvakrát v našom manželstve za mnou Erin prišla s obavami o moje priateľstvá s kolegyňami (mimochodom, ani jedna z nich nepracovala v Focus on the Family). A úprimne povedané, v oboch prípadoch som odpovedal defenzívne.

“Nedôveruješ mi?” spýtal som sa jej. “Čo si myslíš, že som idiot?”

Jej obavy som si vyložil ako obvinenie voči mne. Pochybuje o mojej bezúhonnosti, pomyslel som si. A podobne defenzívnym spôsobom reaguje veľa manželov. Buď berú obavy osobne, alebo hodia všetku vinu na druhú osobu a nazývajú ju žiarlivou, ovládajúcou alebo paranoidnou. Všetka tá neistota, obviňovanie a defenzíva vedú k ešte väčšiemu odpojeniu sa od vzťahoch a často k boju – presne ako v prípade Erin a mňa. A to len posilnilo Erinine obavy a strach.

Greg a Erin na prednáške

Ak má váš manžel obavy, môžete o tom uvažovať takto: Môžete byť skvelým vodičom, ale stále nezaškodí mať auto s protiblokovacím brzdovým systémom. Môžete byť talentovaným drevárom, no aj tak by ste pri práci so sústruhom mali nosiť ochranné okuliare. A rovnako je to aj s priateľstvami opačného pohlavia – bezpečnosť na prvom mieste. Erin potrebovala nejakú dodatočnú istotu, ktorú som v tej chvíli zavrhol.

Nakoniec sme si sadli a skutočne sme sa o probléme porozprávali. Odložil som svoju obranu a bol som schopný úprimne vypočuť, čo mi Erin hovorila. Z tohto rozhovoru som vyvodil hranice so ženami v práci.

Prečítajte si: Renára Sochorová: Možno sme uverili, že dobré manželstvo príde automaticky

Niekoľko pravidiel pre priateľstvá opačného pohlavia

Slovo „hranice“ som už spomenul niekoľkokrát. Ako presne tieto hranice vyzerajú v priateľstvách opačného pohlavia? Zvážte nasledovné:

Urobte zo svojho vzťahu s manželom prioritu

Žiadny vzťah – dokonca ani ten, ktorý zdieľate so svojím manželom alebo manželkou – nemôže byť vaším „všetkým“. Nikto nemôže naplniť všetky vzťahové potreby. Ale priateľstvo, ktoré máte so svojím partnerom, by malo mať prednosť pred každým iným vzťahom, ktorý máte mimo rodiny.

Pestujte a udržujte si priateľstvá osôb rovnakého pohlavia

Tie by mali tvoriť vaše najbližšie a najobohacujúcejšie priateľstvá.

Budujte spoločné sociálne siete so svojím partnerom

Pozvite svojho priateľa opačného pohlavia na večeru spolu s jeho manželským partnerom alebo hosťom. Choďte spolu na koncerty. Namiesto udržiavania priateľstva so ženou alebo mužom mimo vášho manželstva je lepšie spriateliť sa s párom, kde sa môžete všetci stretnúť a zdieľať život a spoločnosť.

Dávajte si pozor na svoje interakcie

Neberte kolegu opačného pohlavia z práce na obed osamote a nikdy sa nevydajte na služobnú cestu len s ním alebo s ňou, ak sa to dá. Ak sa týmto situáciám nemôžete vyhnúť, vybudujte si pevné hranice. Ak komunikujete s priateľom alebo kolegom opačného pohlavia online, uistite sa, že na komunikáciu existuje legitímny dôvod.

„Aby som bol úprimný, nemyslím si, že by ste mali “bežne” posielať SMS správy opačnému pohlaviu. Ak sa snažím žartovať, vždy si dám záležať na tom, aby som zapojil aj ostatných a urobil z toho skupinový chat. To je len byť v bezpečí,“ hovorí Greg Smalley.

Urobte si úprimnú inventúru

Buďte si vedomí svojich vlastných slabostí a zraniteľností a dbajte na varovné signály, že toto priateľstvo môže smerovať do nebezpečných vôd. Fantazírujete napríklad niekedy o svojom „priateľovi“? Vymieňate si s ním veľmi osobné informácie? Skrývate nejakým spôsobom vzťah – odstraňujete texty, aby ich váš manžel nevidel?

pixabay.com

Stanovte si pokyny, ako by ste sa mali správať k príslušníkom opačného pohlavia

Opýtajte sa tieto otázky:

 • Ako vnímate priateľstvá opačného pohlavia vo vašom manželstve? Ako môžu byť vhodné a užitočné? Čo by ich robilo nevhodnými?
 • Ako vnímate vzťahy s opačným pohlavím v práci? Ako sa tieto môžu líšiť od mimopracovných priateľstiev?
 • Čo očakávate pri interakcii s opačným pohlavím (t. j. zakázané miesta, nevhodné témy, ako často s danou osobou trávim čas atď.)?
 • Aké sú vaše očakávania od pracovných vzťahov s opačným pohlavím?
 • Aké pravidlá považujete za dôležité v priateľstve opačného pohlavia? V práci? Mimo práce?

Duch za týmito usmerneniami je dôležitý a mali by ste ho začleniť do svojho manželstva.

Žiadne priateľstvo – nové ani staré – nestojí za to, aby poškodilo váš vzťah s partnerom.

Pokyny v manželskom vzťahu nie sú nezvyčajné. Väčšina manželstiev, kresťanských alebo nie, má zvyčajne nejaký dohodnutý kódex správania. Manželské páry intuitívne chápu, že ak sa jeden z manželov rozhodne správať spôsobom, ktorý v manželstve prináša len individuálnu spokojnosť, toto správanie bude mať zjavne negatívny vplyv na vzťah.

Preto, či už ide o formálnu diskusiu alebo nie, mnohé páry majú určitý druh kódexu správania alebo akceptovaný súbor smerníc, s ktorými súhlasili. Vaše hranice možno nevyzerajú identicky s hranicami viceprezidenta Mikea Pencea alebo Dr. Billyho Grahama, ale pravdepodobne máte nejaké prijateľné limity.

Veľa manželských párov vám povie, že manželstvo je tá najúžasnejšia vec, akú kedy zažili, a zároveň jedna z najťažších vecí, akú kedy zažili. S ohľadom na to je pochopiteľné, prečo sú jasné očakávania vhodného správania užitočné pre manžela aj manželku, najmä keď ich vzťah treba chrániť v období ťažkostí.

Greg Smilley a jeho manželka chránia manželstvo tým, že si stanovili hranice v tom, ako interagujú s inými mužmi a ženami. Zaviazali sa dodržiavať nasledujúce pokyny:

Greg Smalley a Erin – Focus on the Family
 • Nikdy nebudeme v našom dome sami s priateľom opačného pohlavia.
 • Nestýkame sa osamote s osobou opačného pohlavia.
 • Necestujeme sami s niekým opačného pohlavia.

Pracovali sme na tom, aby sme jasnejšie pochopili, čo znamená rešpektovať súkromie toho druhého.

Karen Pence sa cíti rovnako ako Ruth Graham – utešená vedomím, že jej manželovi na nej záleží natoľko, aby zaujal postoj na ochranu ich manželstva. Bez ohľadu na to, čo svet a sociálne médiá môžu chŕliť o viceprezidentovi Penceovi, dokázal svoju oddanosť svojej manželke.

Je dôležité pre vaše manželstvo, aby ste sa so svojím manželom alebo manželkou porozprávali o interakciách s osobami opačného pohlavia. Ak ste nikdy nediskutovali o hraniciach alebo usmerneniach, ktoré by ste obaja chceli mať vo svojom manželstve, teraz ten správny čas. Skúste sa zastaviť a zhodnotiť svoje vlastné manželské presvedčenia.

Prečo nestanoviť hranice, aby ste vo chvíľach slabosti alebo pokušenia už mali ochrannú zábranu? Zvážte niekoľko z nasledujúcich príkladov:

 • Nechajte dvere otvorené, keď sa jeden z vás stretne s osobou opačného pohlavia.
 • Uistite sa, že máte vo svojej kancelárii okno, aby bola viditeľná vaša interakcia s inými ľuďmi.
 • Keď sa rozprávate s niekým opačného pohlavia, vyhýbajte sa rozhovorom o frustráciách, ktoré môžete mať so svojím partnerom.
 • Uvedomte si svoje vlastné pocity alebo tajné túžby, keď do miestnosti vojde príslušník opačného pohlavia.

Len veľmi málo ľudí by priznalo, že chceli s niekým vytvoriť mimomanželský vzťah. Ale mnohí priznávajú, že cítia spojenie s niekým opačného pohlavia, a potom sa ten vzťah postupne začal formovať. Potenciálne zničenie rodiny, ktoré môže mať mimomanželský vzťah, je obrovské. Nehovorím, že každá interakcia s opačným pohlavím je záležitosť, ktorá čaká na to, čo sa stane, alebo dokonca sexuálne pokušenie. Hranice okolo všetkých vašich interakcií vás však privedú do bezpečia, keď to bude potrebné.

Aké sú niektoré výhody ochrany vášho manželstva?

Bez ohľadu na to, ako sa cítite v súvislosti s pravidlom Billyho Grahama a jeho zámerom chrániť manžela a manželku, výskum neustále ukazuje, že manželstvo sa oplatí chrániť pred poškodením alebo zničením. Manželstvo sa stále ukazuje ako emocionálne, fyzicky a finančne prospešná inštitúcia pre dospelých, deti a celú spoločnosť.

Okrem sociálneho vplyvu manželstva je úžasné, keď pri vás niekto stojí počas výziev aj radostí života. Nie je nič také, ako mať svojho najlepšieho priateľa, s ktorým by si zaspával a vedľa ktorého by aj vstával.

Mnoho ľudí je proaktívnych v rôznych oblastiach života (zdravie, fitness, financie atď.). Ale prečo by manželské páry nemali byť proaktívne pri budovaní zdravého manželstva?

Zdroj: Focus on the family