Pre pandémiu sa predĺžia opatrenia týkajúce sa verejných kultúrnych podujatí

Novelu zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva kultúry, tento týždeň parlament definitívne schválil. Za hlasovalo 109 zo 132 prítomných poslancov. Vďaka novele sa predlžujú opatrenia týkajúce sa verejných kultúrnych podujatí.

Niektoré podmienky nemusia splniť

Dôvodom je pretrvávajúca pandémia, ktorá má negatívne dôsledky na širokú oblasť kultúry. Novelou sa tiež ustanovuje, že verejnoprávne fondy ako Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia a Fond na podporu kultúry národnostných menšín budú poskytovateľmi pri čerpaní peňazí z fondov Európskej únie.

Ako v dokumente priblížilo Ministerstvo kultúry SR (MK SR), novela dočasne upúšťa aj od povinnosti splniť niektoré podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov. Chce tak pomôcť subjektom pôsobiacim v oblasti kultúry postihnutým pandémiou.

U žiadateľa sa podľa neho dočasne vytvorí fikcia, že spĺňa niektoré podmienky na poskytnutie financií bez potreby preukazovania tejto skutočnosti.

„Týmto krokom sa zabezpečí, aby sa o poskytnutie finančných prostriedkov mohli uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí by najmä v dôsledku pandémie tieto podmienky nespĺňali,“ vysvetlilo ministerstvo.

Prečítajte si: Pieseň nezhasínaj z dielne skupiny skupiny Feel3 spojil niekoľko odvetví kultúry

Môžu predĺžiť platnosť vstupenky

Usporiadateľ podujatia, ktoré sa počas mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 alebo po jej ukončení do 30. júna 2021 neuskutoční, nebude v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečil podujatie.

Na podujatie, ktoré sa neuskutoční, bude usporiadateľ oprávnený predĺžiť osobe, ktorá si kúpila naň lístok, platnosť vstupenky, a to ak sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 30. júna 2022.

Usporiadateľ bude mať možnosť ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky vhodnú aj na iné podujatia s platnosťou najmenej do 30. júna 2022.

Ak účastník podujatia odmietol predĺžiť platnosť vstupenky či jej náhradu, môže mu byť vrátená cena vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.

Zdroj: Webnoviny.sk – Pre pandémiu sa predĺžia opatrenia týkajúce sa verejných kultúrnych podujatí © SITA Všetky práva vyhradené.