COVID pas budú kontrolovať v práci aj prevádzkach, opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa zmenia

10.11.2021 (Webnoviny.sk) –
aktualizované 10. novembra 15:35

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) na stredajšom rokovaní vlády predložil návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Iniciatívny návrh ministra kabinet schválil, vychádza z protipandemických opatrení, ktoré minulý týždeň navrhli členovia konzília odborníkov.

Cieľom novely je podľa predložených materiálov reagovať na aktuálny stav v spoločnosti týkajúci sa dohľadu nad dodržiavaním opatrení. Lengvarský zároveň predložil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, ktorý Vláda SR takisto schválila.

Povinnosti prevádzkovateľov

Vláda odsúhlasila úpravu povinnosti prevádzkovateľov. Tí budú musieť vyžadovať od osôb preukázanie totožnosti a odmietnuť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo na hromadné podujatie tým osobám, ktoré odmietnu svoju totožnosť preukázať.

Viac o téme: Koronavírus

Ďalej sa v návrhu hovorí o vytvorení zákonných predpokladov pre nariadenie uzatvoriť prevádzku počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Uzavrieť prevádzku bude môcť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor rozhodnutím na mieste, zároveň bude pri tom môcť požiadať o súčinnosť Policajný zbor SR.

Navrhovanými ustanoveniami sa tiež upravuje, aby príslušník policajného zboru mohol vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu, a to práve v súvislosti s využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste.

Povinnosť zamestnávateľa

Novela Zákonníka práce zase v tejto súvislosti upravuje povinnosť zamestnávateľa vykonať kontrolou príslušného dokladu.

Ak sa zamestnanec dokladom nepreukáže a v nadväznosti na to zamestnávateľ zamestnanca nevpustí na pracovisko a neumožní mu vykonávanie práce, navrhuje sa ustanoviť právny následok takejto situácie. Zamestnancovi sa má umožniť splnenie povinnosti aj iným spôsobom, a to bezplatným testovaním zo strany zamestnávateľa.

Až vtedy, ak zamestnanec odmietne aj tento spôsob, zamestnávateľ aplikuje následok predvídaný zákonom. Takáto situácia sa teda bude kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, t. j. zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi prideľovať prácu, a to bez náhrady mzdy. Strany sa však môžu dohodnúť na inom režime, napríklad náhrade mzdy či čerpaní dovolenky.

Štátna služba v osobitných predpisoch

V nadväznosti na úpravu v Zákonníku práce sa navrhuje upraviť aj štátnu službu v osobitných predpisoch. Novelou zákona o sociálnom poistení sa zase upravuje situácia, v ktorej je zamestnanec od 1. decembra 2021 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténny alebo izolácie.

Nebude sa neho vzťahovať prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého nárok na pandemické nemocenské počas krízovej situácie vznikne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti v ustanovenej výške. Novela zákona o priestupkoch má tiež upraviť nové skutkové podstaty priestupkov na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zavádza sa napríklad skutková podstata, ktorej cieľom je osobitne postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní.

Opatrenia, ktoré navrhlo konzílium odborníkov

obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch
zaviesť COVID pasy (OTP) na vstup do zamestnania od červeného okresu
dôrazne odporúčať home office (prácu z domu) od červeného okresu
krátkodobo (1 až 2 týždne) prerušiť prezenčnú výučbu v bordových a čiernych okresoch
obmedziť otvorenie prevádzok do 22:00 od bordového okresu
dodržiavať zákaz konania vysokorizikových aktivít ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia, spoločenské večere s tancom v čiernej farbe okresu
zrýchliť podávanie 3. dávky vakcíny najmä v rizikových skupinách a zariadeniach sociálnych služieb
navýšiť počet reprofilizovaných lôžok
zvýšiť dostupnosť monoklonálnych protilátok
platiť zvýhodnenú PN-ku pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným
motivovať obyvateľov na prvú dávku očkovania
zaangažovať regionálnych politikov, samosprávy, občianske a kresťanské komunity
zvážiť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov tak, ako to robia v iných štátoch EÚ
vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti, ako jediného nástroja na zvládnutie tretej vlny a aj prípadných ďalších
osobná angažovanosť a zodpovednosť nás občanov, podnikateľov, prevádzkarov
zabezpečiť dodržiavanie a kontrolu

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus, Minister hospodárstva SR, Minister obrany SR, Minister zdravotníctva SR, Núdzový stav, Pandemické opatrenia, Premiér Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – COVID pas budú kontrolovať v práci aj prevádzkach, opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa zmenia © SITA Všetky práva vyhradené.