Priznajme si, že je núdzový režim a nemusíme fungovať na 100%

0
Priznajme si, že je núdzový režim a nemusíme fungovať na 100%

Zvládame vzťahy v čase koronakrízy? Vieme, čo nám pomáha? Poznáme samých seba? Nezabúdame si plánovať čas aj pre seba samých? Vieme, že schopnosť žiť s neistotou je životne dôležitá – tak, ako schopnosť písať a čítať? Vieme oceniť seba samých za to, čo sa nám podarilo?

Na tieto a mnohé neľahké otázky poskytli odpoveď odborníci:

Dušan Ondrušek – zakladateľ organizácie PDCs, pôvodom psychológ, venoval psychoterapii, neskôr riešeniu konfliktov. Pôsobí aj ako lektor a tréner. Viedol vyše 1100  tréningov v 40 krajinách sveta.

Sylvia Ondrisová – psychoterapeutka, lektorka a koučka so záujmom o nové formy líderstva, riešenie konfliktov a vedomú prácu s mocou. Vedie spolu s inými Inštitút Procesovej práce na Slovensku. Rada podporuje rozvoj potenciálu ľudí a zmenu v oblasti zabehaných, už nefunkčných postojov.

Aktuálny stav

„Ide o situácie, keď sa všetko okolo nás deje zhustene. To isté aj v oblasti vzťahov a prežívania. Prejavuje sa súčasne to najhoršie a najlepšie z nás. Na jednej strane vidíme fantastické prejavy solidarity, organizovanie aktivít od pomoci starým ľudom, cez šitie rúšok, pomoc s učením. Na druhej strane vidíme to, čo vlastne nechceme vidieť.  Ľudia, čo mali sklony k alkoholu,  pijú ešte viacej. Vyzerá to tak, že v uzavretých domoch hrozí viac domáceho násilia. Nie je možné  a ľahké ujsť od nich. Agresie sa prejavujú na deťoch aj starších ľuďoch“, hovorí Dušan Ondrušek.

Nastavovanie pravidiel na nanovo

„Napätie prichádza aj v pároch, ktorí inak vnímajú svoj vzťah harmonicky. Ľudia nie sú zvyknutí vnášať zložité témy a doťahovať ich do finálneho riešenia. Je dôležité otvárať témy, ktoré nás situácia núti riešiť. Nastavovať na novo dohody a pravidlá. Je ľahké vyletieť. Snažme sa hovoriť menej útočne, hoci je to náročné a chce to prácu na sebe. Pomáha to však konflikt presunúť k riešeniu, skôr ako ho eskalovať“, dodáva Sylvia Ondrisová. Je dôležité naučiť sa spolu fungovať v novom režime a v nových podmienkach, vedieť o svojich potrebách a rešpektovať ich. Určite nie je dobré veci vytesňovať, neriešiť ich.

Janka rozbehla projekt zameraný na zdravý životný štýl: Ľudí chcem viesť k úprave návykov

Pomáhajú elementárne veci

Odborník Ondrušek odporúča tri základné veci, ktoré jemu pomáhajú. Sú to veci, ktoré však pomôžu každému.

Pohyb  – ľudia ho potrebujú. A najmä deti. Deti sa potrebujú vybehať, dostať energiu von, ak sa nemôžu vybehať po dĺžke, tak skáču… A rodičia sa potom hnevajú. Ak sa len trochu dá, človek by si mal naordinovať nejaký typ pohybu, aj keď nie je športový typ.

Rutina – nevyjsť zo starej rutiny. Ak človek robí to, čo robieval, nadobúda pocit istoty. Držanie režimu je veľmi nápomocné.

Vnútorné nastavenie – skúsiť prestať sa sťažovať, situáciu v sebe vnútorne prehodnotiť v zmysle, že ide o nepríjemnú, ale užitočnú skúsenosť. Môžem cez ňu zistiť, ako sa správam v krízových situáciách, viac spoznávam sám seba. O tom, ako to teraz zvládnem, môžem o pár rokov hovoriť svojim vnúčatám.

Prečítajte si článok o tom, ako sa vyhnúť rozvodu

Starostlivosť o seba

„Ak sa o seba staráme napr. aj vyššie uvedenými krokmi, ide o výbornú prevenciu. Staráme sa tak o to, že náš stres sa upokojuje a sme viac v kontakte so sebou,“ hovorí Ondrisová. Pokračuje na príklade telefónu v núdzovom stave… Nečakáme od neho, že bude fungovať na 100%. Sme radi, ak pôjdu základné funkcie. A tak isto sa treba správať aj sami k sebe.

„Takže je možné aj režim a nečakať od seba, že všetky tie roly, ktoré sa nakumulovali, musíme teraz splniť na 100%. Môžeme povoľovať v niektorých veciach, aj v tých, kde predtým boli pravidlá – netreba sa báť zjednodušiť a zvoľniť fungovanie – aby bolo vôbec reálne zvládnuteľné. A začať oceňovať a vidieť to, čo zvládame. Ak máme veľké očakávania od seba, a vidíme len to, čo by sme mali robiť ešte lepšie, len pridáva k tomu tlaku a nie je to vôbec užitočné. Priznajme si, že je núdzový režim a môžeme si dovoliť aj len tak ležať a pozerať s deťmi rozprávku.“

Oddeľovanie rolí

Rodiny a najmä ženy majú aktuálne toho naloženého viac ako dosť. Práca, domácnosť, učenie s deťmi, partnerský život. V jednom kole.

Psychoterapeutka Ondrisová pripomína dôležitosť nastavenia vlastných hraníc: „Oddeľovať jednotlivé role od seba, aspoň v priestoroch, kde pracujeme. Treba oddeliť čas, kedy pracujeme a kedy sme partneri. Veľmi dôležité je zaradiť do každodenného harmonogramu starostlivosť o svoju individuálnu stránku, ale taktiež aj párovú. Podľa toho, čo potrebujeme. Je úplne OK, ak si dvaja povedia, dnes večer chceme mať každý čas pre seba. Je to odkomunikované, cítia to ako potrebu, je to v poriadku. Ale dôležité je nezabúdať na seba. Nezľahčovať potrebu druhého. Ak ju nerešpektujeme, a nesnažíme sa urobiť dohodu, prídeme o pohodu, ktorú inak vieme veľmi ľahko vytvoriť.  Častokrát ide o drobnosti, ktoré sú riešiteľné, ale treba mať na ne priestor.“

Zažila krízu v manželstve: Potom o manželských krízach natočila film      

Samota a osamelosť

„ Je rozdiel medzi samotou a osamelosťou,“ hovorí Dušan Ondrušek. „Sú ľudia, ktorí sú fyzicky sami, ale necítia sa osamelo. A na druhej strane sú ľudia, ktorí sa aj v dave cítia osamelí. Je to vecou prežívania danej situácie. Podľa všetkých výskumov sa ukazuje, že osamelosť a depresia prináša väčšie zdravotné ťažkosti než srdcovo-cievne poruchy a iné, ktoré ohrozujú človeka. Ak sa nedarí fyzicky byť v kontakte s niekým, môcť sa porozprávať, môžeme viesť aspoň vnútorný dialóg.“ Môže to byť napr. forma denníka, záznamov…Hoci to nenahradí plnohodnotný kontakt, či komunikáciu, je to vždy lepšie ako nič. Samozrejme, niekomu môže viac vyhovovať dialóg napr. cez umenie.

Ondrušek rozlišuje medzi dvoma skupinami: starí ľudia, ktorí naozaj nikoho nemajú a je to pre nich otázkou života a smrti. Druhou skupinou sú deti – jedináčikovia.  Ocitli sa sami, nechodia do školy, nemôžu sa stretať s kamarátmi. Potrebujú takisto kontakt s ľuďmi rovnakého veku. Ak je to možné, treba im ho umožniť, či už telefonovaním alebo videohovorom. Pre deti je to taktiež veľmi dôležité, tak ako pravidelná strava.

Schopnosť žiť s neistotou

„S neistotou a nejednoznačnosťou sveta sa musíme vysporiadavať stále. Je to osobnostná podmienka pre zrelých ľudí. Dôležitá schopnosť, tak ako vedieť čítať, písať, fungovať v partnerských vzťahoch. Dokázať žiť s neistotou. Že nie je všetko nalinkované, že neexistuje jedna správna odpoveď. Je potrebné aj deti pripravovať na to, že nie na všetko dostanú odpoveď, ale napriek tomu dokážu produktívne fungovať.  Sú ľudia, ktorí to nevedia a dobre sa cítia vo „vojenskej jednotke“ alebo v situáciách, kde je všetko preddefinované a dopredu nalinkované a oni len vypĺňajú, či je niečo správne alebo nesprávne, podľa toho, či to urobili alebo neurobili. Sú to ľudia, ktorým sa zdanlivo žije jednoduchšie, ale v skutočnosti žijú plochejší život a nevedia s tým pracovať v zložitých situáciách, pretože neboli pripravení na život bez návodu“, hovorí Ondrušek.

Dara Rolins: Akčná žena? To som ja!

Vedieť sa oceniť

Sylvia Ondrisová odporúča vyčleniť si každý deň čas na seba. A vedieť sa oceniť za to dobré, čo sme urobili, čo sme dokázali, čo sa nám podarilo.

„Čo si cením na sebe, ako som tento deň prežila a zvládla? Vďaka čomu sa mi to podarilo?“ Dôležité je vedieť si oceniť na sebe dobré vlastnosti. Aj keď ide možno o takú vec, ako na navarenie pre celú rodinu. A popritom homeoffice, alebo učenie sa s deťmi. Uvedomiť si, vďaka čomu som to zvládla…vďaka akým mojim vlastnostiam, schopnostiam?“

Treba si uvedomiť, čo všetko sme reálne zvládli. A môžeme sa spýtať samých seba – čo nové sa viem vďaka tejto situácii naučiť? V čom ma to posunie ďalej? Dôležité je starať sa o seba. Ako v lietadle, najprv nasadím sebe masku, až potom dieťaťu. A zvlášť, v tomto období, ktoré je náročné, aby sme ho vydržali, nemôžeme zabúdať na seba.

Takisto je fajn naplánovať si každý deň niečo, čo chceme urobiť. Potom môžeme mať dobrý pocit, z toho, že sme niečo urobili. Ak si dáme hoci len malú úlohu, veľmi to pomáha.

Zdroj: online diskusia Sokratov Inštitút: Ako zvládať vzťahy v čase korony?

foto: pixabay.com

? Tento článok obsahuje partnerské odkazy. Ako to funguje? Ak si niečo kúpite pomocou odkazov v našich článkoch, môžeme zarobiť malú províziu za provízny predaj. Vy nezaplatíte nič navyše a podporíte tým portál Akčné ženy.

žiadne príspevky na zobrazenie