Rodičia majú počas prázdnin nárok na ošetrovné. Ako treba postupovať?

0
Rodičia majú počas prázdnin nárok na ošetrovné. Ako treba postupovať?

Rodičia detí, ktorých materské školy budú počas prázdnin uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov, majú nárok na ošetrovné. Týka sa to poistencov, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa do jedenásteho roku veku alebo do osemnásteho roku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Žiadosť o ošetrovné

Sociálna poisťovňa informovala, že na umožnenie čerpania tejto dávky je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb“, ktoré je zverejnené na webovej stránke poisťovne.

V žiadosti treba uviesť obdobie, počas ktorého si poistenec uplatňuje nárok na dávku, mená a priezviská dieťaťa, ako aj vyplnenie a podpísanie vyhlásenia na zadnej strane tlačiva.

Prečítajte si aj: Sociálna poisťovňa zaviedla novinku – pomôže nespokojným klientom

Potvrdenie aj od zamestnávateľa

Poistenec musí následne získať potvrdenie od predškolského zariadenia a zamestnávateľa a následne doručiť vyplnenú žiadosť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Nárok na ošetrovné si môže poistenec uplatniť najviac na 14 kalendárnych dní, pričom oprávnenie na dávku z toho istého dôvodu vzniká iba jedenkrát a jednému poistencovi.

V prípade zamestnancov je tiež potrebné, aby počas doby poskytovania ošetrovného nedosahovali príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ. Rodičia môžu naďalej využiť nárok na ošetrovné aj z dôvodu ochorenia dieťaťa počas prázdnin, ak si to vyžaduje starostlivosť inej osoby.

V tomto prípade vystavuje tlačivo pediater a následne ho rodič potvrdzuje u zamestnávateľa. Aj v tomto prípade je maximálna doba čerpania dávky 14 kalendárnych dní.

Zdroj: SITA.sk – Rodičia majú počas prádznin nárok na ošetrovné pri uzatvorení materských škôl. Ako treba postupovať? © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie