Samosprávy oceňujú snahu vyriešiť reklamný smog, v novele stavebného zákona vidia riziká

0
Samosprávy oceňujú snahu vyriešiť reklamný smog, v novele stavebného zákona vidia riziká

20.3.2021 (Webnoviny.sk) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) oceňuje snahu skupiny poslancov vyriešiť formou novely stavebného zákona reklamný smog. V legislatívnom návrhu však vidí konkrétne riziká, ktoré je potrebné odstrániť.

V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák s tým, že ZMOS svoje zásadné pripomienky uplatnil počas týždňa v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Nešťastné slovné spojenie

Podľa návrhu v rozhodnutí o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby stavebný úrad určí podmienky odstránenia reklamnej stavby. ZMOS vníma ako problémové to, ako bude v praxi znieť výrok rozhodnutia o „nepredĺžení“ doby trvania reklamnej stavby. Novela je v parlamente v druhom čítaní.

Slovo „nepredlžuje“ podľa združenia obsahuje v príliš veľa rôznych možností, napríklad že stavebný úrad nekonal vôbec alebo zamietol žiadosť o predĺženie doby trvania reklamnej stavby. ZMOS žiada, aby stavebný zákon precíznejšie vymedzil, aká právna skutočnosť nastupuje po uplynutí doby trvania. „Nešťastné slovné spojenie ´rozhodnúť o nepredĺžení´ je logicky, gramaticky a aj právne vágne, a preto v aplikačnej praxi bude nevykonateľné. Podľa nášho názoru by mala legislatívna úprava stanovovať, že pokiaľ doba trvania reklamnej stavby márne uplynie a jej vlastník nepodá stavebnému úradu žiadosť o jej predĺženie, stavebný úrad buď automaticky vydá (alebo môže vydať) rozhodnutie o odstránení stavby z dôvodu, že doba trvania stavby márne uplynula. Takéto rozhodnutie o povinnosti odstránenia stavby by už bolo právne vynútiteľné,“ tvrdí ZMOS.

Možné sporné situácie

Novela tiež uvádza, že „ak vlastník reklamnej stavby do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepredĺžení doby jej trvania reklamnú stavbu neodstráni, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie možno považovať aj za exekučný titul pre účely výkonu exekúcie.“ Podľa ZMOS-u je ťažko predstaviteľné, že by rozhodnutie stavebného úradu, ktoré vo výroku konštatuje právne sporne formulované „nepredĺženie“ doby trvania reklamnej stavby, bolo v tomto znení v praxi vykonateľné ako exekučný titul, na základe ktorého by bolo možné pristúpiť k právnemu vynúteniu odstránenia reklamnej stavby. ZMOS je presvedčený, že za daného právneho stavu by správny orgán alebo poverený exekútor nemal čo vynucovať. Právne vynútiť možno len určitú právnu povinnosť, ktorá je na danom právnom stave založená, a ktorá musí byť výslovne, jasne, určito a s odôvodnením vyjadrená v osobitnom výroku daného štátneho orgánu.

ZMOS víta snahu skupiny poslancov. „Podľa nášho názoru efektívne zmeny v jestvujúcom zákone vidíme vhodnejšie, ako diskutabilný nový stavebný zákon. Avšak pri takýchto novelách je potrebné sa sústrediť na precíznu formuláciu paragrafového znenia tak, aby sme následne neboli svedkami zmien, od ktorých čakáme konkrétny a užitočný prínos, avšak nové legislatívne parametre by vytvorili naopak sporné situácie,“ uzavrelo združenie.

Viac k témam: reklamná plocha, Vizuálny smog
Zdroj: Webnoviny.sk – Samosprávy oceňujú snahu vyriešiť reklamný smog, v novele stavebného zákona vidia riziká © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie