Prvé poštové linky sa začali objavovať už v 16. storočí, viete, čo je Magna Via?

Slovenská pošta vydala 30. apríla poštovú známku „EUROPA 2020: Dávne poštové trasy – Magna Via“. Motívom poštovej známky je silueta historických jazdeckých poslov na pozadí historickej mapy Magna Via.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky aj pečiatky je akademický maliar Ľubomír Paľo. Nominálna hodnota známky je 1,20 eur. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Magna via bola dôležitá cesta v bývalom Rakúsku-Uhorsku, ktorá viedla cez dnešné Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajinu. Používala sa na prepravu osôb a pošty.

Motívom pečiatky je trúbka

Poštová známka má rozmery 44,1 × 26,5 mm a vychádza vo forme upraveného tlačového listu s ôsmimi známkami.

Spolu so známkou vydáva pošta aj obálku prvého dňa s pečiatkou s dátumom 30. apríla 2020 a domicilom mesta Banská Bystrica.

Motívom obálky je rytina z roku 1621 zobrazujúca jazdeckého posla. Motívom pečiatky je poštová trúbka.

Prečítajte si aj o prevej dáme Československa

Poštové služby v Uhorsku

Uhorsko sa v 1. polovici 16. storočia nachádzalo na prahu novej doby, lenže pod trvalou tureckou hrozbou dopadajúcou na krajinu po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526. O uhorskú korunu zvádzali boj Ferdinand I. Habsburský a najbohatší uhorský šľachtic Ján Zápoľský.

Obidvaja boli aj korunovaní, takže až do Zápoľského smrti v roku 1540 malo Uhorsko dvoch kráľov.

Do tohto turbulentného obdobia spadajú počiatky organizovaných poštových služieb v Uhorsku.

Zriaďovanie poštových liniek

Ferdinand I. začal pretvárať uhorskú štátnu správu a tiež zriaďovať poštové linky. V roku 1528 sa postaral o spojenie Budína s Viedňou trasou s desiatimi poštovými stanicami, ktorá zanikla o rok neskôr, keď Budín obsadili turecké vojská.

Po roku 1531 muselo byť vybudované aj poštové spojenie medzi Bratislavou a Viedňou, keďže v Bratislave v júli 1531 obnovila svoju činnosť Uhorská komora.

V roku 1552 začal dvorský poštmajster Matej Taxis na rozkaz Ferdinanda I. organizovať spojenie Viedne so Sedmohradskom.

Z dôvodu tureckej okupácie južných území viedla táto dôležitá poštová cesta západným a severným Slovenskom do Košíc a odtiaľ až do sedmohradského mesta Sibiu.

Zrušené poštové stanice

Po strate vplyvu panovníka nad Sedmohradskom v roku 1556 zostala na území Slovenska len linka Bratislava – Košice nezmenená celé 17. storočie, aj keď niektoré poštové stanice boli zrušené a iné zase otvorené. V 18. storočí sa linka rozvetvovala do ďalších regiónov.

„Jednotlivé poštové stanice boli pôvodne od seba vzdialené dve míle (približne 15 km) a patrili k nim aj objekty stravovacie, ubytovacie a na ustajňovanie a prepriahanie koní,“ priblížil Leo Lichvár z Poštového múzea.

Ako dodal, v roku 1999 bolo založené občianske združenie s názvom Združenie Magna Via, ktorého cieľom je rôznymi aktivitami priblížiť obyvateľom Slovenska a návštevníkom našej krajiny kultúrnu a historickú hodnotu tejto veľkej poštovej cesty.

Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenská pošta vydáva novú známku s motívom historickej mapy Magna Via © SITA Všetky práva vyhradené.