Slovenskí „tajní“ sa zaoberali hrozbami terorizmu, monitorovali jednotlivcov aj nákup chemikálií

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – V rámci protiteroristických opatrení sa Slovenská informačná služba v rokoch 2015 až 2018 zaoberala monitoringom jednotlivcov, ktorí vycestovali z územia SR do oblastí ozbrojených konfliktov.

Uvádza sa to v Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2015 – 2018, ktorú vypracoval rezort vnútra.

Tajná služba sa podľa materiálu zaoberala aj možnými navrátilcami z týchto regiónov, ktorí „vzhľadom na získané bojové zručnosti, vlastnú frustráciu, či radikalizmus“ predstavovali potenciálne bezpečnostné riziko aj pre SR.

Kontakty na radikálne osoby

„V hodnotenom období SIS vypracovala 153 spravodajských produktov (spravodajských informácií a analytických hodnotení) týkajúcich sa bezpečnostných rizík a potenciálnych hrozieb súvisiacich so SR, ako aj bezpečnostnej situácie a teroristických hrozieb vo svete,“ uvádza sa v správe.

Primárna spravodajská pozornosť SIS pri získavaní informácií o teroristických rizikách a hrozbách voči SR, jej občanom, záujmom a objektom bola v rokoch 2015 až 2018 podľa dokumentu venovaná subjektom rizikovým z pohľadu ich potenciálu na možnú radikalizáciu a prejavov sympatií k zahraničným teroristickým organizáciám či kontaktom na radikálne osoby.

„SIS získavala informácie o rizikových nákupoch nebezpečných chemikálií a prekurzorov výbušnín, ktoré je možné zneužiť na teroristický útok. SIS získavala informácie aj o nákupoch zbraní kategórie D (napr. plynové, znehodnotené, historické, pozn. SITA), ktoré by bolo možné spätne upraviť na funkčné, streľbyschopné zbrane,“ uvádza sa v dokumente.

Islamistický náboženský radikalizmus

V rámci zahraničnej spolupráce SIS podľa správy získavala a vyhodnocovala poznatky o islamistickom náboženskom radikalizme v regiónoch severnej Afriky, Blízkeho a Ďalekého východu, strednej Ázie, severného Kaukazu a západného Balkánu, ako aj signály možných teroristických rizík potenciálne plynúcich z rizikových komunít v geograficky blízkych krajinách.

„V súvislosti s masívnou migračnou vlnou smerujúcou z krajín Blízkeho východu a severnej Afriky do Európy bola od roku 2015 spravodajská pozornosť SIS zameraná na riziká možného prieniku rizikových osôb prostredníctvom tejto vlny do krajín EÚ. SIS sa vo svojom monitoringu a analytickej činnosti zameriavala na vyhodnocovanie bezpečnostných rizík globálneho džihádu s dôrazom na bezpečnostné implikácie pre Európu, prioritne na vývoj a možný dopad na bezpečnostnú situáciu na území SR,“ konštatuje dokument.

Eliminácia ohrození

V rámci boja proti teroristickým rizikám SIS takisto priebežne spolupracovala s partnerskými bezpečnostnými zložkami na národnej i medzinárodnej úrovni.

„Domácich externých príjemcov SIS informovala o teroristických rizikách a bezpečnostnej situácii, čím proaktívne prispela k eliminovaniu a predchádzaniu potenciálnych ohrození,“ uvádza sa v správe.

V rámci spolupráce na medzinárodnej úrovni so zahraničnými partnermi tajná služba zase poskytovala analytické príspevky do protiteroristických projektov, v ktorých je aktívnym členom.

Viac k témam: SIS Slovenská informačná služba, teroristický útok, terorizmus
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovenskí „tajní“ sa zaoberali hrozbami terorizmu, monitorovali jednotlivcov aj nákup chemikálií © SITA Všetky práva vyhradené.