Snina spúšťa projekt zameraný na adaptáciu na zmenu klímy v celkovej hodnote takmer 1,4 milióna eur

4.4.2021 (Webnoviny.sk) – Mesto Snina v týchto dňoch spúšťa projekt zameraný na adaptáciu na zmenu klímy. Zámer v sebe zahŕňa viaceré opatrenia od revitalizácie parkov, protipovodňové opatrenia na mestských územiach, rekonštrukcie budov a verejných priestorov v súlade s prírodou ako aj energeticky úsporné a smart riešenia.

Ich cieľom je prispieť k zlepšeniu klímy v meste. Projekt v celkovej hodnote takmer 1,4 milióna eur je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

Partnermi mesta v ňom sú Rímskokatolícka farnosť Svätého kríža v Snine a Nórsky inštitút pre bioekonomický výskum (NIBIO).

Vytvorenie akčného plánu

Ako informovala referentka strategického oddelenia mesta Snina Barbora Karľová, povinnou aktivitou projektu je vytvorenie akčného plánu, v rámci ktorého expertný tím navrhne a zrealizuje opatrenia pre zlepšenie klímy.

Medzi dôležité plánované adaptačné opatrenia patrí inštalácia troch rozsiahlych zelených striech na budovách materských škôl, ako aj zvýšenie podielu vegetácie a vodných prvkov v zastavaných územiach prostredníctvom realizácie dažďových záhrad. Tým sa zvýši odolnosť proti prehriatiu mestského územia a zabráneniu odtoku dažďovej vody do mestskej kanalizácie,“ vysvetlila Karľová.

Zlepšenie miestnej bioklímy

Zlepšenie miestnej bioklímy má docieliť revitalizácia námestia a umiestnenie vodných prvkov drobnej architektúry. „Inovatívnou aktivitou v rámci projektu je vytvorenie klimatického parku, teda nového centrálneho klimatického parku z takzvaného brownfieldu pri Základnej škole P. O. Hviezdoslava,“ uviedla referentka.

Revitalizáciou v rámci projektu prejde aj historický park pri kaštieli a park pri Dome pokojnej staroby.

Výsadbou nových stromových alejí a stromoradí mesto dosiahne zlepšenie a rozšírenie neinvazívnej zelenej infraštruktúry v mestskom prostredí,“ dodala Karľová.

Smart riešenia

V rámci energeticky úsporných a smart riešení je plánovaná podpora nízkoemisnej dopravy prostredníctvom vybudovania nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá, ako aj nabíjacích staníc pre elektrické bicykle. Zrealizuje sa tiež kompletná rekonštrukcia časti verejného osvetlenia, vrátane výmeny sodíkových žiaroviek za LED žiarovky.

Opatrenia proti povodniam na mestských územiach sú podľa Karľovej kľúčové pri ochrane života a majetku občanov.

K najzraniteľnejším územiam v rámci mesta Snina patrí Štúrova ulica, kde sa medzi riekou Cirocha a Tarnovským potokom nachádza rómska osada. Preto medzi plánované investičné adaptívne opatrenia patrí aj realizácia suchého poldra na Tarnovskom potoku,“ dodala.

Viac k témam: akčný plán, doprava, financie, klimatická zmena, zelené projekty
Zdroj: Webnoviny.sk – Snina spúšťa projekt zameraný na adaptáciu na zmenu klímy v celkovej hodnote takmer 1,4 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.