Väčšina Európanov je spokojná so svojim životom v EÚ a úsilím lídrov zastaviť klimatické zmeny

27.1.2022 (Webnoviny.sk) – Až 81 % Európanov vníma pozitívne život v Európskej únii a sú radi, že v nej žijú. Spokojnosť so životom vo svojej krajine vyjadrilo 89 % obyvateľov únie. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometer.

EÚ predstavuje perspektívu

Dovedna 68 % Európanov súhlasí s tým, že únia je v nepokojnom svete miestom stability, pričom 67 % jej obyvateľov si myslí, že projekt Európskej únie ponúka mladým Európanom perspektívu do budúcnosti.

Deväť z desiatich mladých Európanov, konkrétne 91 % osôb vo veku 15 – 24 rokov, sa zhoduje v tom, že boj proti zmene klímy im môže pomôcť k lepšiemu zdraviu a vyššej kvalite života. Celkovo má tento pocit 87 % respondentov. S týmto súhlasilo aj 84 % respondentov vo veku nad 55 rokov.

Klimatické zmeny sú hlavnou výzvou

Takmer každý druhý Európan (49 %) pokladá zmenu klímy za hlavnú globálnu výzvu pre budúcnosť EÚ a väčšina respondentov podporuje environmentálne ciele Európskej zelenej dohody.

Podľa 88 % Európanov je dôležité zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v hospodárstve a dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť, pričom 80 % pokladá za dôležité, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete.

Migrácia a nútené vysídľovanie

Ďalšie budúce globálne výzvy, na ktoré respondenti poukazujú, sú zdravie (34 %) a nútená migrácia a vysídľovanie (približne 30 %).

Za dva najvýznamnejšie aspekty v budúcnosti Európy pokladá 31 % opýtaných porovnateľnú životnú úroveň a 22 % spoločnú politiku v oblasti zdravia. Za ďalšie priority označili Európania aj väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi (21 %) a energetickú nezávislosť (20 %).

Viac k témam: Eurobarometer, Klimatické zmeny, Životná úroveň
Zdroj: Webnoviny.sk – Väčšina Európanov je spokojná so svojim životom v EÚ a úsilím lídrov zastaviť klimatické zmeny © SITA Všetky práva vyhradené.