Začnite písať ak chcete vyhľadať článok

MAGAZÍN

Väčšina rodičov má záujem o obnovenie vyučovania, ich deti však nemusia prijať

Zdieľať

Mnoho školských zariadení vo viacerých mestách na Slovensku rozhodlo, že 1. júna otvorí základné školy vrátane školských klubov detí, materskej školy a školských jedální vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Napríklad v Špišskej Belej záujem o obnovenie vyučovania prejavilo podľa prieskumu 78 percent rodičov detí ZŠ J. M. Petzvala, 80 percent zákonných zástupcov detí ZŠ M. R. Štefánika a 52 percent rodičov detí materskej školy.

Vo väčších mestách, napríklad v Bratislave, je však situácia oveľa kritickejšia. Najmä materské školy čelia väčšiemu záujmu rodičov o prijatie detí ako sú schopní prijať.

Prípad mamy

Mama štyroch detí, Alexandra hovorí: “Včera som dostala oznámenie o tom, že mi najmladšie dieťa, takmer štvorročnú Sašku, nevezmú. Prednosť majú predškoláci, takže starší syn Riško sa do škôlky dostane. Po tom, čo som sa tri mesiace starala o 4 deti, pendlovala medzi dvomi školákmi a dvoma škôlkarmi, učila sa s nimi, varila, a do noci pracovala, pretože cez deň to nebolo možné, je toto rozhodnutie pre mňa veľkým sklamaním. Keď si predstavím, že ma čakajú ešte ďalšie tri takéto mesiace, je mi z toho smutno.”

Rozhodnutie riaditeľky škôlky znelo takto: “Z dôvodu malej kapacity školy a nedostatku pedagogických zamestnancov, ktorí patria do rizikovej skupiny, vám oznamujeme, že Vaše dieťa nemôže od 1.6.2020 nastúpiť do materskej školy.”

Kritériá na návrat

Jedným z kritérií okrem záujmu rodiča o návrat dieťaťa do školy alebo do materskej školy je písomné deklarovanie zdravotného stavu dieťaťa pred nástupom do školy, tlačivo je k dispozícii na stránkach škôl, ranný zdravotný filter, limitovaný počet 20 žiakov v triede ZŠ a 15 detí v skupine materskej školy a prísne dodržiavanie presných inštrukcií hlavného hygienika SR.

Žiaci 1. až 5. ročníka ZŠ, ktorých rodičia neprejavili záujem o nástup svojich detí do školy, aj naďalej budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Žiakom 6. až 9. ročníka základných škôl ministerstvo školstva neumožňuje do konca školského roka nastúpiť do školy, pokračujú teda vo vzdelávaní dištančnou formou.

Dôležitá je komunikácia

Rodičia, ktorých deti sa opätovne vracajú od 1. júna do materskej školy a do 1. až 5. ročníka základných škôl, by mali sledovať aktuálne informácie, ktoré školy zverejňujú na svojich internetových stránkach.

Prečítajte si, na čo sa pripraviť pri opätovnom nástupe do škôl. Čo všetko potrebujete vedieť?

Rovnako je dôležitá komunikácia rodičov so školskými jedálňami, aby sa eliminovali nedorozumenia a rešpektovali všetky usmernenia, ktoré školy, školské zariadenia, rodičia aj žiaci v tejto situácii musia s ohľadom na bezpečnosť a zdravie všetkých zúčastnených dodržiavať.

Zdroj: Webnoviny.sk

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár

X